"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-Mys

MACEK Josef, dr.

I B. voleb. kraj.

ČSD

Nastoupil za Chalupu Albína, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 140, 12. VI. 1928; 6, VI.

Slib vykonal 138, 22. III. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. pro dáv. z maj. - rozp. a ústav.-práv.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona, jímž se doplňuje zákon z 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839) k čl. I.

172, 6. XI. 1928; 34, VII.

Resoluce:

7 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 91-2, VII.

Řeč v rozpravě:

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (t. 1596 a 1597).

151, 10. VII. 1928; 13. VI.

o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 12, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 10, VII.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu dne 21. II. 1928 (t. 1848)

176, 13. XII. 1928; 20, VII.

o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, sjednané v Paříži dne 2. VII. 1928 (t. 2027)

185, 28. II. 1929; 24, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524)

194, 25. IV. 1929; 32, VIII.

 

MACEK Pavel

XV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 2208 (zákon o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi)

199, 24. V. 1929; 16, doslov 36, VIII.

vyjádření o návrhu dr Jabloniczkého k osnově podanému a oprava tiskové chyby.

202, 7. VI. 1929; 43, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000)

80, 5. V. 1927; 1027, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (zločiny podle §§ 70, 355, 356, 361, 362 a 363 tr. z.)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1656; zprav. V. Votruba;

vydán: 181, 20. XII. 1928; 41, VII.

 

MACH Jakub

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. - ústav. práv. a živn.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 31 (im. E. Hirschla)

11, 25. II. 1926; 509, I.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 974, III.

 

MACHÁČEK Pavel

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - zahr. - zásob. a živn.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1920, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); připojuje prohlášení jménem slovenské žudové strany o požadavku autonomie pro Slovensko a o domnělém daru 2 mil. Kč dr Hodži.

49, 19. XI. 1926; 402, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 835, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 17, V.

Interpelace:

v záležitosti způsobu odprodání dřeva vojenských lesních podniků v Malackách, t. 351/II.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 576/XXIII.

44, 19. X. 1926; 126, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 2, č. 3 zák. o tisku)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

žád. odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

žád. obnovena 95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

zpr. t. 1264; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 39-40, V.

 

MACHNÍK František

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - in. - kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na pomoc postiženým požárem v obci Věšíně, pol. okres Blatná, t. 1784.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) týkajících se: míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských pokračovacích škol, postavení okresních školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občan. škol.

33, 16. VI. 1926; 1860-1, II.

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran služebních přídavků profesorů státních průmyslových a zemědělských škol.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), aby vláda použila výnosu daně lihové k úpravě služebních přídavků profesorů státních průmyslových, obchodních a zemědělských škol, a inspektorů živnostenských pokračovacích a zemědělských škol.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2113 (zákon o Národním divadle v Praze)

192, 20. III. 1929; 25, doslov 56, VIII.

vyjádření o resol. 193, 21. III. 1929; 6, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 1003, III.

 

MAJOR István

XVI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in.

Návrhy:

aby se přes osnovu zákona o délce presenční služby vojenské (tisk 868) přešlo k dennímu pořádku.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 195, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2088, II.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767).

61, 15. II. 1927; 1619, III.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 386)

63, 15. III. 1927; 45, IV.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 418, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 44, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka z 21. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 48, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 50, VI.

o zákonu o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 28, VI.

o imunitní záležitosti M. Kubicsko (t. 1545)

160, 17. IX. 1928; 18, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 62, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 66, VII.

Interpelace:

naléhavá, o brutálním jednání bratislavské policie, t. 284.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 363.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

naléhavá, o opětovném zabití člověka policií na Slovensku, t. 1295.

120, 17. I. 1928; 36, V.

odpov. t. 1376.

122, 19. I. 1928; 32, V.

naléhavá, o týrání vojáka źudevíta Moravčíka od horského dělostřeleckého pluku v Báňské Šťávnici, t. 1424.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1461.

130, 9. II. 1928; 66, V.

dodatečná odpov. k t. 1461.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o konfiskaci zpěvníku "Forradalmi dalok" (Revoluční písně) pro lidové písně "Varsavjanka", "A paraszt háboru", "A dobos", t. 354/I.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 442/XXVI.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o činnosti paritních komisí zřízených v okresních sídlech Slovenska, t. 797/VI.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1197/XI.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o zákazu vylepování májových plakátů, t. 2206/XIII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o zakázání slavnosti nad hrobem býv. poslance Nagyho, t. 2206/XIV.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně (výkon trestu pro přečin pomluvy tiskem právoplatným rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 4. III. 1925, č. Zm III 916 z r. 1924, odsouzeného k pokutě 1200 Kč a 300 Kč, v případě nedobytnosti na 60 a 15 dní vězení)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 386; zprav. dr Daněk; vydán:

63, 15. III. 1927; 44-6, IV.

sedrie v Komárně (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle § 14, č. 4 a 5, přečin podle § 14, č. 1, přečin podle § 18, č. 1 a 2, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 153 tr. z., spáchané výroky na schůzi dne 1. V. 1925 v Gutě, a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle § 18, č. 1 a 2, zločin podle § 15, č. 3 (a § 159 vojenského trest. zák.), přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin urážky vlády podle § 2, § 4, odst. II a § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, odst. 1 zákona na ochranu republiky), jichž se dopustil výroky na schůzi dne 1. V. 1925 v Komárně).

15, 16. III. 1926; 855, I.

zpr. t. 905; zprav. V. Košek;

vydán pouze pro trestné činy proti § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského tr. z. a proti § 15, č. 3 § 1, odst. 1 zákona na ochranu republiky (zák. č. 50 z r. 1923).

122, 19. I. 1928; 24-8, V.

sedrie v Bratislavě (I. a) zločin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (schůze 19. IX. 1914 v Bratislavě), b) přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, c) přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, d), e), f) přečin podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (schůze 14. VIII. 1924 v Bratislavě); II. zločin podle § 15, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (schůze 29. III. 1925 ve Vášárutu); III. zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (schůze 23. I. 1925 v Bratislavě); IV. zločin podle § 15, č. zákona na ochranu republiky (schůze 25. III. 1925 v Bratislavě); V. zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (schůze 14. IV. 1925 v Žigardu); VI. zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (schůze 7. VI. 1925 v Maďarském Šoku); VII. přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (schůze 25. I. 1925 v Nových Zámcích); VIII. zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (schůze 1. III. 1925 v Mukačevě).

19, 6. V. 1926; 1101, II.

zpr. t. 389; zprav. V. Košek;

vydán pro delikty uvedené: ad I. d), e), f) přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zk. čl. XLI z r. 1914, ad II. zločin podle § 15, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, ad VI. přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, ad VIII. zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky

65, 17. III. 1927; 167-170, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 15, č. 2 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 1. V. 1924 v Galantě).

19, 6. V. 1926; 1103, III.

zpr. t. 906; zprav. V. Košek;

nevydán 122, 19. I. 1928; 30-31, V.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3, § 1, č. 1 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského tr. z., jichž se dopustil na schůzi dne 21. III. 1926 v Maďarském Dioségu).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zpr. t. 709; zprav. J. Tůma;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 7, IV.

sedrie v Bratislavě a) přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky, b) přestupek nařízení býv. maďarského ministerstva vnitra ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres., c) přestupek proti vrchnosti podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, d) přestupek výzvy k trestným činům podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 14. III. 1926 v Galantě).

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

zpr. t. 717; zprav. dr Halla;

vydán pouze pro přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky

76, 29. IV. 1927; 762-3, IV.

sedrie v Bratislavě (výkon zbytku trestu pro přečin pobuřování podle § 172, odst. II tr. z., odsouzeného rozsudkem sedrie v Bratislavě ze dne 10. XI. 1922 na pět měsíců vězení a k pokutě peněžité 200 Kč (event. 10 dní vězení).

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

zpr. t. 718; zprav. dr Halla;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 763, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 523 a 520; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. úřadu v Bratislavě (porušení § 1 zák. čl. XL z r. 1879, jehož se dopustil na schůzi 30. V. 1926 v Bystřici).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 719; zprav. dr Halla;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 763-4, IV.

sedrie v Bratislavě (trojnásobný zločin výzvy k trestným činům podle § 159 vojenského tr. z., 1. odst. 1 a 2, § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin výzvy k trestným činům podle § 153 tr. z. a § 15, 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na schůzi dne 6. VI. 1926 v Horných Salibách).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 907; zprav. J. Tůma;

vydán: 126, 31. I. 1928; 26-9, V.

sedrie v Bratislavě (přečin násilí proti orgánu vrchnosti podle § 4, č. 1 zák. čl. XL z r. 1914 a přestupek podle nařízení býv. maďarského ministerstva vnitra ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.).

44, 19. X. 1926; 81, III.

zpr. t. 1319; zprav. dr Ravasz;

nevydán 136, 16. III. 1928; 116, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1. a 5, přestupek šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1, zločin podle § 1, odst. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle §§ 2, 4, č. 2 a § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle nařízení býv. min. vnitra ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.).

46, 11. XI. 1926; 238, III.

zpr. t. 962; zprav. V. Votruba;

nevydán 126, 31. I. 1928; 29-30, V.

sedrie v Košicích (přečiny urážky a pomluvy tiskem podle § 1, § 2 a § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 980; zprav. dr Daněk;

nevydán 128, 7. II. 1928; 34, V.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1262; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 39, V.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky).

74, 7. IV. 1927; 620, IV.

zpr. t. 1396; zprav. J. Tůma;

nevydán 151, 10. VII. 1928; 34, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

83, 11. V. 1927; 1562, IV.

zpr. t. 1547; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 6, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 2 a 3 a § 1, odst. 1 zákona na ochranu republiky, resp. §§ 175 a 176 tr. z.).

83, 11. V. 1927; 1562, IV.

zpr. t. 1502; zprav. J. Tůma;

nevydán 152, 11. VII. 1928; 24, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1330; zprav. V. Košek; nevydán

139, 23. III. 1928; 40, VI.

okres. s. v Karlíně (přestupek podle § 3 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1318; zprav. V. Košek;

nevydán 136, 16. III. 1928; 116, VI.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 176 tr. z., přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL/1914 a přestupek podle nařízení min. vnitra ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.).

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1606; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 4, VI.

okres. s. v Bratislavě (přečin podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914).

109, 29. XI. 1927; 3, V.

zpr. t. 1680; zprav. J. Tůma;

vydán: 185, 28. II. 1929; 73, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §§ 488, 491, 493 tr. z. a čl. V. zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1925; zprav. dr Ravasz;

nevydán 193, 21. III. 1929; 8, VIII.

sedrie v Nitře (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1, 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II téhož zák. čl.).

126, 31. I. 1928; 5, V.

polic. tr. s. v Bratislavě (přestupek podle § 29, č. 2 zák. čl. XIV z r. 1914).

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

zpr. t. 2080; zprav. dr Ravasz;

nevydán 205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

okres. s. v Bratislavě (přestupky podle min. nařízení býv. ministerstva vnitra ze dne 30. IX. 1913, č. 7430 B. M. (hlava C, č. 1 a 2) a podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

198, 23. V. 1929; 122, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1857, IV.

 

MALÍK Rudolf

XIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a živn.

Vzdal se posl. mandátu 3. V. 1929.

198, 23. V. 1929; 3, VIII.

Za něho nastoupil Skopal-Procházka Martin.

Návrhy:

aby pro živnost hostinskou a výčepnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 420.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na vydání zákona o státní pomoci ku zmírnění škod, způsobených ve vinicích živelními pohromami, zejména květnovými mrazy v roce 1927, t. 1120.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k § 140.

34, 17. VI. 1926; 2116, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 21.

34, 17. VI. 1926; 2134, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na než se nevztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze dne 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 333 (zákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců).

31, 12. VI. 1926; 1836, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 334 (zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol).

33, 16. VI. 1926; 1858, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 335 (zákon o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů).

33, 16. VI. 1926; 1862, II.

doslov 34, 17. VI. 1926; 2140, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 759 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

57, 10. XII. 1926; 1323, doslov 1352, III.

rozp. výb. zpr. t. 782 (zákon o dávce ze šumivého vína).

59, 16. XII. 1926; 1503, doslov 1517, III.

vyjádření o resolucích 60, 16. XII. 1926; 1569, III.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1777 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

162, 19. IX. 1928; 3, VI.

doslov 164, 21. IX. 1928; 144, VI.

vyjádření o resol. 173, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1845 a k t. 1845 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

173, 7. XI. 1928; 4, doslov 87, VII.

vyjádření o resol. 174, 8. XI. 1928; 82, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2000 (zákon o státních starobních podporách).

185, 28. II. 1929; 38, VII.

doslov 186, 1. III. 1929; 29, VII.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-MysPřihlásit/registrovat se do ISP