"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-Mys

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Zvolen provisorně předsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako předseda

1, 17. XII. 1925; 18, I.

Zvolen definitivně předsedou posl. sněmovny

7, 16. II. 1926; 273, I.

Byl předsedou výb. Stál.

Proslov:

po zvolení předsedou posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 18, I.

při ukončení předvánočního období I. zasedání.

6, 21. XII. 1925; 240, I.

po definitivním zvolení předsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 273, I.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 3. IV. 1926 v zasedací síni posl. sněmovny.

18, 24. III. 1926; 1083, II.

při ukončení předvánočního období III. zasedání.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 16. IV. 1927 v zasedací síni posl. sněmovny.

74, 7. IV. 1927; 659, IV.

k nově zvolenému presidentu republiky T. G. Masarykovi před a po vykonání slibu na ústavu. (společná schůze posl. sněm. a senátu 27. V. 1927; str. 4-5). při ukončení předprázdninové části IV. zasedání.

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

při ukončení předvánočního období V. zasedání.

119, 16. XII. 1927; 47, V.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 7. IV. 1928 v zasedací síni posl. sněmovny.

139, 23. III. 1928; 49, VI.

při ukončení předprázdninové části VI. zasedání.

156, 14. VII. 1928; 17, VI.

po odhlasování státního rozpočtu na rok 1929, v němž oceňuje práci vykonanou zákonodárnými sbory v prvém desítiletí státní samostatnosti a ohlašuje, že předsednictva obou sněmoven přednesou ve výroční den 28. října blahopřání k slavnému výročí republiky panu presidentovi.

171, 26. X. 1928; 143, VII.

při ukončení předvánočního období VII. zasedání.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 30. III. 1929 v zasedací síni posl. sněmovny.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

při ukončení předprázdninového úseku VIII. zasedání.

213, 27. VI. 1929; 17, VIII.

Projev:

jímž vyslovuje soustrast obětem velké živelní katastrofy na pomezí Čsl. republiky a republiky Německé.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

o železničním neštěstí ve stanici Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 3, VI.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Vincenci Krausovi

19, 6. V. 1926; 1089, II.

posl. Oswaldu Hillebrandovi

27, 8. VI. 1926; 1352, II.

posl. Josefu Patzelovi.

(společná schůze posl. sněm. a senátu 27. V. 1927; str. 3).

84, 9. VI. 1927; 1571, IV.

posl. dr Pavlu Blahovi

110, 30. XI. 1927; 3, V.

posl. Josefu Žalobinovi, dr Františku Budigovi a dr Samuelu Zochovi

120, 17. I. 1928; 4, V.

posl. Václavu Doležalovi

176, 13. II. 1928; 3, VII.

Prohlášení:

v němž konstatuje, že při opětovném nezachovávání jednacího řádu a rušení sněmovního jednání použije všech prostředků k zabezpečení klidu.

4, 18. XII. 1925; 111, I.

v němž projevuje nejhlubší politování nad násilnými skutky, k nimž došlo v 36. schůzi při hlasování o osnově zákona o úpravě platů duchovenstva.

36, 19. VI. 1926; 2368, II.

Odpověď na dotaz:

V. Bolena o případu býv. posl. Heřmana Tausika.

8, 16. II. 1926; 293, I.

V. Bolena o porušení poslanecké imunity posl. Steinera.

13, 11. III. 1926; 700, I.

dr Czecha o zamítnutí jeho návrhu, aby byla ihned svolána posl. sněmovna.

13, 11. III. 1926; 699, I.

dr Czecha, proč nejsou svolávány porady klubovních předsedů.

19, 6. V. 1926; 1137, II.

Ant. Zápotockého ohledně nerozdání jeho naléh. interpelace o nepořádcích v Ústředních elektrárnách v Ervěnicích.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

dr Czecha ohledně nevyřízení jeho návrhu na zřízení výboru pro jednací řád a ohledně pravidelného svolávání schůzí klubovních předsedů.

63, 15. III. 1927; 16, IV.

E. Grünznera ohledně pozdního zodpovídání interpelací.

98, 12. VII. 1927; 2517, IV.

S. Tauba o lhůtě k projednání návrhů o pensistech, zejména návrhu t. 1146.

104, 23. XI. 1927; 38, V.

A. Kříže, proč mezi podáním naléh. interp. t. 1232, 1238 a 1240 a jich rozdáním tiskem uplynula doba 2 měsíců.

121, 17. I. 1928; 2, V.

inž. Nečase, proč nebyl zodpověděn jeho dotaz D 924-II o provádění zákona o kolonistech.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.

V. Beneše, proč nebylo dosud zodpověděno 20 interpelací a 13 dotazů podaných poslanci strany soc. demokratické.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.

dr Czecha o svolávání konferencí klubovních předsedů.

204, 11. VI. 1929; 6-7, VIII.

Odpověď na námitky:

dr Czecha proti zápisu o 36. schůzi posl. sněm.; hlasování o zákonu, jímž se upravují platy duchovenstva (t. 323)

45, 20. X. 1926; 221, III.

Fr. Zeminové a Fr. Tomáška proti postupu hlasování o osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893)

71, 30. III. 1927; 456, 458, IV.

Fr. Geršla proti způsobu hlasování při projednávání osnovy zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894)

71, 30. III. 1927; 463, IV.

dr Czecha o postupu sdělování textových změn při druhém čtení osnovy zákona o daních přímých (t. 1000)

83, 11. V. 1927; 1563, IV.

Sdělení o:

usnesení předsednictva projeviti Národní Skupštině království SHS soustrast nad úmrtím Nikoly Pašiče.

57, 10. XII. 1926; 1380, III.

zaslání telegrafického projevu soustrasti předsedovi poslanecké sněmovny francouzské při úmrtí maršála Foche.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

zaslání blahopřejného projevu k 10. výročí sjednocení Rumunska předsedovi rumunské posl. sněm.

198, 23. V. 1929; 3, VIII.

Sděluje:

opravy jmen poslanců v návrhu t. 320 (změna celního sazebníku)

25, 28. V. 1926; 1295, II.

vyloučení velezrádného projevu dr Keibla z těsnopiseckého zápisu o 68. schůzi.

68, 23. III. 1927; 263, IV.

vyloučení několika stát ohrožujících výroků V. Bolena o postupu úřadů při volbách a o organisaci komunistického hnutí v Československu z těsnopisecké zprávy o 74. schůzi.

74, 7. IV. 1927; 658, IV.

pořad a způsob jednání při volbě presidenta republiky ve společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu ze dne 27. V. 1927. (spol. schůze posl. sněmovny a senátu 27. V. 1927; str. 2-4) vyloučení několika stát ohrožujících výroků z řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 92. schůzi.

92, 30. VI. 1927; 2025, IV.

vyloučení závadného projevu v řeči dr Sterna z těsnopisecké zprávy o 106. schůzi.

106, 25. XI. 1927; 76, V.

vyloučení stát ohrožujícího projevu v řeči Iv. Mondoka z těsnopisecké zprávy o 110. schůzi.

111, 1. XII. 1927; 3, V.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího výroku v řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 120. schůzi.

121, 17. I. 1928; 3, V.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči B. Jílka z těsnopisecké zprávy o 122. schůzi.

123, 24. I. 1928; 4, V.

vyloučení mravnost hrubě urážejícího výroku v řeči dr Koberga z těsnopisecké zprávy o 125. schůzi.

125, 26. I. 1928; 50, V.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči A. Schmerdy z těsnopisecké zprávy o 129. schůzi.

129, 8. II. 1928; 59, V.

vyloučení dvou výroků bezpečnost státu ohrožujících v řeči O. Horpynky z těsnopisecké zprávy o 135. schůzi.

135, 15. III. 1928; 81, VI.

vyloučení tří bezpečnost státu ohrožujících projevů v řeči I. Majora z těsnopisecké zprávy o 139. schůzi.

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči M. Kršiaka z těsnopisecké zprávy o 142. schůzi.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči H. Knirsche z těsnopisecké zprávy o 145. schůzi.

145, 21. VI. 1928; 95, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích dr Gáti a J. Štětky z těsnopisecké zprávy o 149. schůzi.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích R. Wünsche a V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 150. schůzi.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 159. schůzi.

159, 13. IX. 1928; 50, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 162. schůzi.

162, 19. IX. 1928; 90, VI.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči dr Schollicha a z těsnopisecké zprávy o 169. schůzi.

169, 24. X. 1928; 106, VII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řečích J. Kopasze a M. Kršiaka z těsnopiseckých zpráv o 169. a 170. schůzi.

170, 25. X. 1928; 116, VII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řeči V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 172. schůzi.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

vyloučení projevů ohrožujících bezpečnost státu v řečích N. Sedorjaka, dr Sterna a dr Schollicha z těsnopisecké zprávy o 173. schůzi.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

vyloučení výroku ohrožujícího bezpečnost státu v řeči J. Weberové z těsnopisecké zprávy o 174. schůzi.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

vyloučení výroků ohrožujících bezpečnost státu v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 174. schůzi.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího výroku v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 178. schůzi.

178, 18. XII. 1928; 58, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči O. Horpynky z těsnopisecké zprávy o 185. schůzi.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči H. Knirsche z těsnopisecké zprávy o 186. schůzi.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících projevů v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 187. schůzi.

187, 6. III. 1929; 38, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečech O. Horpynky a dr Koberga z těsnopisecké zprávy o 188. schůzi.

188, 7. III. 1929; 36, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících projevů v řeči E. Buriana z těsnopisecké zprávy o 190. schůzi.

190, 12. III. 1929; 33, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících projevů v řečech dr Sterna a J. Jurana z těsnopisecké zprávy o 192. schůzi.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řeči R. Wünsche z těsnopisecké zprávy o 194. schůzi.

194, 25. IV. 1929; 48, VIII.

vyloučení hrubě urážlivého výroku v řeči J. Jurana z těsnopisecké zprávy o 197. schůzi.

197, 3. V. 1929; 39, VIII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 201. schůzi.

201, 6. VI. 1929; 53, VIII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících projevů v řečech dr Sterna, L. Landové-Štychové a J. Jurana z těsnopisecké zprávy o 202. schůzi.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího výroku v řeči M. Vobecké z těsnopisecké zprávy o 206. schůzi.

206, 14. VI. 1929; 46, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích A. Vrtaníka a M. Vobecké z těsnopisecké zprávy o 211. schůzi.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 212. schůzi.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

vyloučení hrubě urážlivých výroků v řeči J. Schweichharta z těsnopisecké zprávy o 212. schůzi.

213, 27. VI. 1929; 17, VIII.

 

MAŠATA František

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. zásob. - zeměd. a živn.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 275, I.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vládního nařízení ze dne 4. VI. 1925, č. 111 Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku, t. 259.

20, 7. V. 1926; 1201, II.

aby vydán byl zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území, t. 320.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

týkající se živelní pohromy na okresích jílovském, říčanském a černokosteleckém, t. 1191.

102, 25. X. 1927; 17, V.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. II, IV a V.

30, 11. VI. 1926; 1753, 1775-6, II.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), týkající se braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění. dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1779-80, II.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se zemědělskými cly.

19, 6. V. 1926; 1112, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

49, 19. XI. 1926; 379, III.

 

MATEJ Imrich

XXI. voleb. kraj

K

Nastoupil za Kubicsko Michala, jenž byl zbaven mandátu, když jeho první náhradník Balász Josef resignoval.

Slib vykonal 191, 13. III. 1929; 3, VII.

Interpelace:

ve věci bardiovské krajinské veřejné nemocnice, t. 2181/X.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

že komisař Malinovský nekoná úředních povinností a dr Nádasky v Chlumci nevyplácí cestovné svědkům, soudem předvolaným, t. 2206/VIII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

 

MATÍK Ján

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob. a zeměd.

Resoluce:

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky A. Šoltysovi).

6, 21. XII. 1925; 237, I.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost na A. Šoltyse podle § 51 jedn. ř.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

projednána 6, 21. XII. 1925; 237, I.

župana župy Košické (přestupek nařízení býv. ministerstva maďarského ze dne 28. IV. 1848, č. 216, a nařízení ministra pro správu Slovenska č. 4516 ze dne 6. VI. 1920; neohlášení schůze).

9, 18. II. 1926; 303, I.

zpr. t. 346; zprav. dr Slávik;

nevydán 58, 15. XII. 1926; 1460-1, III.

sedrie v Košicích (přečin podle § 18, č. 1, 2 a 3 (dvojnásobný) a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzích dne 3. II. 1924 v Kucanech a Petrikovcích a 17. II. 1924 v Kravjanech).

11, 25. II. 1926; 475, I.

žádost odvolána 131, 10. II. 1928; 53, V.

sedrie v Košicích (přečiny podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1369; zprav. dr Daněk;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 44, VI.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14 č. 3 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1923; zprav. J. Tůma;

nevydán 193, 21. III. 1929; 7, VIII.

župana župy Košické (přestupek podle hlavy C, č. 1 nařízení býv. uher. min. vnitra č. 7430 ze dne 30. IX. 1913).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1922; zprav. dr Ravasz;

nevydán 193, 21. III. 9129; 7, VIII.

soud. stol. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr M. Zibrin).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

soud. stol. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 ca M. Martinko).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okres. úřadu v Prešově (přestupek zákona shromažďovacího).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

okres. úřadu v Prešově (přestupek proti předpisům o konání shromáždění).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.

 

MATOUŠEK František

I B. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. kult. - soc.-pol. a živn.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1373 (zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

117, 14. XII. 1927; 8, doslov 27, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1390 (zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, návrh J. Bečko).

120, 17. I. 1928; 27, V.

doslov 122, 19. I. 1928; 17, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1485 (zákon o ochraně nájemníků).

133, 13. III. 1928; 14, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 85, VI.

vyjádření k resol. 113, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1486 (zákon o odkladu exekučního vyklizení místností).

133, 13. III. 1928; 18, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 88, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1577 (zákon, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi); doporučuje návrh na prodloužení lhůty.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1617 (zákon o mimořádných opatřeních bytové péče).

145, 21. VI. 1928; 5, doslov 43, VI.

vyjádření k resol. 93, VI.

živn. výb. zpr. t. 1599 (návrh J. Pekárka na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

157, 6. IX. 1928; 12, VI.

doslov 159, 13. IX. 1928; 47, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1699 (zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic).

174, 8. XI. 1928; 24, doslov, 51, VII.

vyjádření k resol. 175, 9. XI. 1928; 36, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 998, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 99, VII.

Dotazy:

o osvobození provozoven domáckého průmyslu tkalcovského od domovní daně třídní.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

 

MATOUŠEK Josef, dr.

IV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o nemocenském pojištění soukromých úředníků a zřízenců, t. 326.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 174 (smlouva mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925).

16, 17. III. 1926; 982, doslov 1008, I.

rozp. výb. zpr. t. 286 (zákon, kterým se provádí článek 1 úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským č. 132/1924 Sb. z. o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými).

24, 27. V. 1926; 1277, doslov 1280, II.

rozp. výb. zpr. t. 334 (zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol).

33, 16. VI. 1926; 1861, II.

rozp. výb. zpr. t. 335 (zákon o platových poměrech státních, obecních (městských) a obvodních lékařů).

33, 16. VI. 1926; 1862, II.

rozp. výb. zpr. t. 966 (vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posledního odstavce čl. XII zákona ze dne 23. IV. 1925, č. 102 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové, zpráva o výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou, nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí).

76, 29. IV. 1927; 713, doslov 719, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1621 (zákon, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové).

146, 22. VI. 1928; 4, doslov 17, VI.

rozp. výb. zpr. t. 2105 (zákon o pomocných školách (třídách).

196, 2. V. 1929; 10, VIII.

zdrav. výb. zpr. t. 2316 (zákon o výkonu lékařské prakse).

206, 14. VI. 1929; 31, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 15, VIII.

zdrav. výb. zpr. t. 2317 (zákon o lékařských komorách).

206, 14. VI. 1929; 31, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 15, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2304 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1929 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. XI. 1928 a závěrečný zápis k této úmluvě).

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2398 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. XI. 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými).

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1315, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

78, 4. V. 1927; 911, IV.

Dotazy:

o vybírání daně obratové u družstev.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

ve věci nedostatečného obsazení soudů a jmenovitě okresního a krajského soudu v Olomouci.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 9, V.

ve věci dohlídky provedené zmocněncem ministrovým dr Dočekalem v prosinci 1928 u zemského soudu v Praze.

195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

odpov. 200, 4. VI. 1929; 4, VIII.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-MysPřihlásit/registrovat se do ISP