Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

29.09.2023   Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se v čele parlamentní delegace zúčastnila konference předsedů parlamentů zemí Rady Evropy v Dublinu. Hlavním tématem debat byla role národních zákonodárných sborů při obnově Ukrajiny napadené ruským agresorem. Paní předsedkyně zdůraznila především význam osvětové a advokační činnosti volených zákonodárců i systematickou meziparlamentní spolupráci na konkrétních integračních projektech.  

 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se zúčastnila Evropské konference předsedů parlamentů. Konference, která je organizována vždy jednou za dva roky Parlamentním shromážděním Rady Evropy, se tentokrát konala v irském Dublinu. Stěžejním tématem letošní plenární debaty čelných zákonodárců byly důsledky trvající ruské agrese a role národních parlamentů při kýžené obnově napadané Ukrajiny.

 

Putinova brutální agrese proti Ukrajině představuje zásadní hrozbu pro liberální demokracie, základní humanistické hodnoty a globální bezpečnostní architekturu. Jak tomu mohou naše parlamenty čelit? Především bychom měli přispívat ke zvýšení informovanosti našich občanů. Poslanecká sněmovna za tím účelem už uspořádala několik seminářů a veřejných slyšení zaměřených na důsledky války, dokumentaci válečných zločinů a na nutnost pohnání jejich pachatelů před mezinárodní soudní tribunál,“ uvedla ve svém vystoupení předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

 

„S ukrajinským parlamentem jsme navíc podepsali memorandum o porozumění. To podporuje konkrétní projekty na sdílení know-how a budování kapacit s cílem pomoci našim ukrajinským partnerům na cestě do Evropské unie. Společně také příští měsíc v Praze organizujeme Parlamentní summit Krymské platformy, kde budeme se zákonodárci z více než padesáti zemí světa pokračovat v rozhovorech mimo jiné o zločinech páchaných Ruskem na protiprávně okupovaných územích Ukrajiny,“ dodala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

 

Dalším bodem společné diskuse byla i velmi aktuální problematika nenávistných projevů a výhružek vůči demokraticky voleným politikům. „Dle řady výzkumů přibývá nenávistných projevů vůči veřejně činným osobám, nejen politikům. Velmi dobře to znám. Prakticky denně dostávám výhrůžky a čelím nenávistným projevům. Tuto zkušenost máme mnozí, avšak zásadní je, jak se k tomu staví ta část společnosti, jíž jsou takové projevy cizí. Je nutné se vůči těmto projevům vymezit, což se naštěstí děje a čehož si nesmírně cením,“ zmínila předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

 

Nedílnou součástí dublinské konference bylo též separátní pracovní jednání na úrovni vedoucích zaměstnanců parlamentních kanceláří. „Hlavním tématem jednání byla výměna informací v oblasti transparentnosti a protikorupčních opatření. Účastníci setkání sdíleli své zkušenosti s aplikací etických kodexů zákonodárců a zaměstnanců parlamentních kanceláří,“ doplnil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.


Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)
Předsedkyně Sněmovny: parlamenty Rady Evropy hrají nezastupitelnou roli v obraně demokratických hodnot (29. 9. 2023)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)