Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

19.03.2024   Šéfka Sněmovny: Podpora Ukrajiny a Moldavska jsou pilíři bezpečnosti Podunají

Předsedkyně Poslanecké Sněmovny Markéta Pekarová Adamová se ve Vídni zúčastnila mezinárodní konference šéfů parlamentů zemí Podunajského regionu. Hlavním tématem jednání byla regionální bezpečnost. K té podle předsedkyně Sněmovny mohou účastníci přispět zejména podporou Ukrajiny, Moldavska a politiky postupného rozšiřování EU o země západního Balkánu. Dalším diskutovaným tématem byla souvislost mezi vzděláváním a účinnou obranou demokratických hodnot a institucí.  

 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se ve Vídni zúčastnila 9. konference šéfů parlamentů zemí Strategie Evropské unie pro Podunají.

 

Bezpečnost Podunají bude záviset na vývoji ruské agrese proti Ukrajině. Podobného vývoje jako tam se obává i Moldavsko. Je proto třeba koordinovaným postupem mezinárodního společenství zamezit ruskému agresorovi v jeho imperialistických snahách. Nejlepším způsobem, jak toho docílit je vytrvat v podpoře obou zkoušených zemí a zároveň pracovat na postupném rozšiřování Evropské unie o státy západního Balkánu,“ uvedla v rámci společného jednání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

 

Mezinárodní konference v rakouské metropoli byla kromě klíčové problematiky regionální bezpečnosti zaměřena také na téma vzdělávání v souvislosti s demokratickým vládnutím, efektivní obranou institucí moderního právního státu i liberálních hodnot.

 

Ruskem vedené dezinformační kampaně dlouhodobě ohrožují vnitřní soudržnost podunajských států. Proto je třeba dále posilovat naši odolnost a mít na paměti rozmanitost hrozeb, kterým čelíme. Jsem přesvědčena, že vojenské a civilní mise EU zaměřené na řešení hybridních hrozeb jsou právě v tomto ohledu velmi účinnými nástroji naší aktivní podpory zemí jako Ukrajina, Moldavsko či Bosna a Hercegovina,“ dodala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

 

Součástí Strategie Evropské unie pro Podunají jsou členské i nečlenské státy EU, které svým územím zasahují do povodí řeky Dunaj. Rakousko skupině aktuálně předsedá.

 


Šéfka Sněmovny: Podpora Ukrajiny a Moldavska jsou pilíři bezpečnosti Podunají (19. 3. 2024)
Šéfka Sněmovny: Podpora Ukrajiny a Moldavska jsou pilíři bezpečnosti Podunají (19. 3. 2024)
Šéfka Sněmovny: Podpora Ukrajiny a Moldavska jsou pilíři bezpečnosti Podunají (19. 3. 2024)
Šéfka Sněmovny: Podpora Ukrajiny a Moldavska jsou pilíři bezpečnosti Podunají (19. 3. 2024)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)