Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

7.03.2024   Šéfka Sněmovny diskutovala na setkání předsedkyň parlamentů o rovnosti příležitostí v politice

Předsedkyně Poslanecké Sněmovny Markéta Pekarová Adamová se v Paříži zúčastnila summitu předsedkyň parlamentů. Mezi hlavní projednávaná témata patřila rovnost příležitostí žen v politice a aktuální problematika násilí na ženách. Summit, kterého se zúčastnily političky z 25 států světa se konal v předvečer Mezinárodního dne žen. Účastnice přijal i francouzský prezident Emmanuel Macron.  

 

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se v Paříži zúčastnila dvoudenního summitu předsedkyň parlamentů. Společné jednání bylo rozděleno na dva širší tematické bloky. První se věnoval především otázkám rovnosti příležitostí žen a mužů ve vysoké politice.

 

Zastoupení žen v naší Poslanecké sněmovně se po posledních volbách zvýšilo. Aktuálně činí 25 %, což je dosud nejvyšší poměr. Přesto jde o nízké číslo a stále platí, že zkušenosti a pohledy žen v české politice i na mnohých dalších rozhodovacích pozicích často citelně chybí. Spravedlivé zapojení žen a mužů do rozhodování není totiž jen otázkou abstraktních lidských práv, ale základním předpokladem pro efektivní tvorbu a realizaci konkrétních veřejných politik,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.  

 

Druhý tematický blok pak byl zaměřen na aktuální problematiku násilí páchaného na ženách. „I formy násilí na ženách se v čase vyvíjejí. Děje se tak zejména v souvislosti s rozmachem nových sociálních médií. Proto se prevence a boj proti kybernetickému násilí staly prioritou naší vlády. Problematiku genderově podmíněného násilí a jeho nových forem začleníme do základního vzdělávání, abychom posílili jeho předcházení. Budeme také pokračovat ve vzdělávání osob poskytujících pomoc obětem těchto forem násilí, abychom jim zajistili citlivé zacházení a zabezpečili přístup ke spravedlnosti. V neposlední řadě je třeba přehodnotit stávající právní předpisy, abychom zajistili, že poskytují náležitou ochranu obětem. Za tím účelem jsme ve Sněmovně minulý měsíc schválili novelu trestního zákoníku, který mimo jiné mění definici znásilnění ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk,“ dodala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.  

 

Summit, na který do francouzské metropole dorazilo 25 čelných zástupkyň zákonodárných sborů z Evropy, Asie, Afriky, Severní Ameriky i Oceánie, se uskutečnil u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen. Účastnice přijal v Elysejském paláci i prezident Francie Emmanuel Macron.


Šéfka Sněmovny diskutovala na setkání předsedkyň parlamentů o rovnosti příležitostí v politice (7. 3. 2024)
Šéfka Sněmovny diskutovala na setkání předsedkyň parlamentů o rovnosti příležitostí v politice (7. 3. 2024)
Šéfka Sněmovny diskutovala na setkání předsedkyň parlamentů o rovnosti příležitostí v politice (7. 3. 2024)
Šéfka Sněmovny diskutovala na setkání předsedkyň parlamentů o rovnosti příležitostí v politice (7. 3. 2024)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)