Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

11.04.2024   Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female

Ve sněmovně se sešly významné ženy z řad odpovědných firem a signatářů Charty diverzity, akademické sféry, veřejné správy, médií a dalších oborů s předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Markétou Pekarovou Adamovou, aby společně představily nově vznikající platformu pro ženy s názvem „Future is Female.“ Akci zorganizovala aliance odpovědných firem Byznys pro společnost.

 

„Platforma Future is Female si klade za cíl, aby ženy, které tvoří polovinu populace, měly odpovídající příležitosti k účasti na rozhodnutích ovlivňujících kvalitu životů svých i celé naší společnosti. Klíčem k tomu je mimo jiné podporovat a zviditelňovat inspirativní ženské osobnosti napříč různými obory včetně politiky, veřejné správy a podnikání. I díky tomu pak může budoucnost být rodu ženského nejen pouze z jazykového hlediska,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny a patronka platformy Markéta Pekarová Adamová.

 

Ženy tvoří ve společnosti 50% populace a logicky by měly mít také odpovídající příležitosti, možnosti či pravomoci podílet se na rozhodnutích ovlivňujících kvalitu života a celou společnost, ať se to týká byznysu, medií, politiky celostátní i lokální, veřejné správy, akademického prostředí, kultury a umění a mnoha dalších. I když se o podpoře žen mluví již dlouho, výsledky stále nejsou uspokojivé. Byznys pro společnost jako aliance odpovědných firem a národní koordinátor evropské Charty diverzity dlouhodobě prezentuje a představuje best practice odpovědných firem na českém trhu práce co se týká podpory profesního a kariérního růstu žen a rozvíjení jejich potenciálu.

Cílem platformy Future is Female je propagace a představovaní výrazných ženských osobností z různých oborů a profesí, v byznysu, v akademické sféře a ve vědě, ve veřejné správě, v médiích apod. Prostřednictvím kulatých stolů a otevřených debat chceme představit a prezentovat postavení, potenciál a přínosy ženských osobností v různých oborech, a z různých úhlů pohledu. Chceme se věnovat jejich kariérním a profesním potřebám v různých životních etapách a jejich rozvoji.

 

V mé generaci již ženy mohou dosáhnout úspěšné kariéry, ale čelí stále celé řadě předsudků a společenských očekávání. Myslím, že společnost stále neumí ocenit skutečný přínos žen a zejména využít to, že jsme jednoduše jiní než muži. Ale celá řada firem již pochopila, že se prostředí zásadně mění a vytvářejí rovné podmínky, podpůrné programy i aktivně mění firemní kulturu tak, aby využily různorodost přístupů a oceňovaly mnohem více talentované ženy. Firmy

 

a instituce, které tento trend nechytí, mohou být slepé i vůči jiným důležitým trendům, a to může do budoucna oslabit jejich konkurenceschopnost,“ dodala Pavlína Kalousová, zakladatelka Charty diverzity a Byznysu pro společnost a členka nejvyššího vedení Plzeňského Prazdroje.

 

Významné ženské osobnosti z řad odpovědných firem svým příkladem dlouhodobě a pozitivně ovlivňují nejen korporátní, ale i veřejný sektor, zejména v oblasti dobré praxe jejich firem, v systematické podpoře kariérního a profesního růstu žen a také vytvářením podmínek pro rozvoj jejich talentů a potenciálu. Inovativní přístup odpovědných firem k vytváření vstřícných podmínek pro profesní a kariérní uplatnění žen může být inspirací nejen pro soukromý sektor, ale i pro ten veřejný. A vzájemný a otevřený dialog významných osobností byznysu, veřejné správy a politiky, je pro to nezbytnou podmínkou.

 

„Našeho partnerství s nově vzniklou platformou „Future is Female“ si velmi vážíme. Zvlášť v dnešní době, kdy se ženy stále častěji prosazují ve vedoucích funkcích řady firem a pomáhají aktivně spoluvytvářet firemní prostředí, je důležité motivovat a inspirovat další pro jejich osobní rozvoj a kariérní růst. Přestože téma genderové rovnosti zaznívá ve společnosti a ve světě stále častěji, je důležité být aktivní, nedá se očekávat, že změna přijde sama. Proto vítáme tyto iniciativy a oceňujeme, aby se společnosti napříč odvětvími nechaly inspirovat a sdílely své best practices. Jsme rádi, že můžeme stát u zrodu platformy, která otevře širší dialog na toto pro nás velmi důležité téma,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred.

 


Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)
Ve Sněmovně byla představena platforma pro podporu žen Future is Female (11. 4. 2024)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)