Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní se dostáváme k návrhu K1, který je určitou modifikací nepřijatého návrhu B2. Ministr - neutrální, zpravodaj - neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 752 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 113, proti 59.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Ministerstvu školství jsme vyhověli. Nyní budeme hlasovat o návrhu K2. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 753 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 171, proti nikdo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: K3. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 754 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 149, proti 22.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní přecházíme k návrhům kolegy Mareše. L1 už je nehlasovatelné, protože jsme schválili D1 a 2. Budeme hlasovat o L2. Stanoviska jsou doporučující.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 755 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 177, nikdo proti.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o návrhu L3. Chci se zeptat kolegy Mareše - tento návrh je do určité míry modifikací návrhu upřesněného hlasováním B6, jestli si přeje o tom návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nepřeje. Konstatujeme, že je nehlasovatelný.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Konstatujeme, že je nehlasovatelný, my bychom stejně nesouhlasili. (Veselost.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, to by sám o sobě nebyl ještě důvod k nehlasovatelnosti. Návrh je nehlasovatelný.

 

Poslanec Libor Ambrozek: To byla jen taková umělecká vsuvka. (Veselost.) Nyní přicházíme k návrhu L4. Stanoviska jsou doporučující.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 756 bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl schválen, z přítomných 178 pro 127, proti 47.

 

Poslanec Libor Ambrozek: L5. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 757 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 152, proti 19.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní o návrzích M1 a M2. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 758 zahajuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 172, nikdo proti.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Hlasování o písmenu N kolegy Pešána. Stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 759 bylo zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 153, jeden proti.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Písmeno O. Stanoviska záporná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 760 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 178 pro 51, proti 123.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Písmeno P. Stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 761 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 178 pro 58, proti 113.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Návrh pod písmenem Q. Stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 762 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 178 pro 24, proti 146.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní písmeno R, na které se kolega Brousek bál, že zapomeneme. Stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 763 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 178 pro 58, proti 102.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách, které jsem přednesl ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 764 zahajuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 171, proti 2.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Na závěr pozměňovacích návrhů budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu našeho výboru pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanoviska?

 

Poslanec Libor Ambrozek: Stanoviska jsou doporučující.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 765 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 178 pro 152, proti 6.

 

Prosím o zodpovězení otázky, zda bylo hlasováno o všem, co mělo být hlasováno před konečným návrhem usnesení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní jsme hlasovali podle mého soudu o všech pozměňovacích návrzích a teď zřejmě budeme muset přerušit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Já se jenom táži, zda bylo hlasováno vše, co mělo být hlasováno před konečným návrhem usnesení.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji a děkuji i za dobře odvedenou práci. Přerušuji v souladu s předchozím rozhodnutím bod 96.

 

Přistoupíme k projednávání bodu č. 104, kterým je

 

104.
Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů
a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 344/ - třetí čtení

 

Vedle pana ministra vnitra, který již celou dobu sedí u stolku zpravodajů, prosím, aby stejné místo zaujal pan kolega Beneš, zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 344/2 a já se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení, které v tuto chvíli otevírám. Nejprve pan kolega Cyril Svoboda, poté pan kolega Koudelka, poté pan kolega Fischer.

Hovoří pan kolega Cyril Svoboda, kterého ale nevidím v davu jeho stranických kolegů se zatím vynořit cestou k řečništi. Pane kolego už vás vidím. Hovoří pan kolega Cyril Svoboda a prosím o klid, aby bylo možno pracovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP