Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu B5 s tím, že je doplněn o schválený návrh pod E. Hlasujeme jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já jsem trochu jiného názoru, a to z toho důvodu, že návětí obou vět, jak v bodě A5, tak v bodě E, je zcela identické, pouze v návrhu E pana poslance Žižky je tato věta prodloužena o další slova. Osobně jsem přesvědčena o tom, že v tuto chvíli jsme přijali znění pana poslance Žižky, které je identické, a tím pádem bod A5 je již nehlasovatelný. Věcně tam není žádná změna, je to zcela stejné, nicméně procedurálně se podle mého názoru jedná o přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem E.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, samozřejmě byste měla pravdu, ale jak jsem uvedl, návrh pana poslance Žižky se týkal pouze části, protože doplňoval, rozvíjel bod B5. Bylo to i po dohodě s legislativou. Uvedl jsem to v úvodu, že je nutné hlasovat o této části nejdříve, protože v původním návrhu - tam to byla legislativně technická úprava - to takto nebylo uvedeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane poslanče, pravděpodobně došlo k chybnému přepisu ve sněmovním tisku 493/3. Budu se držet vašeho výkladu. Hlasujeme tedy o bodu B5. Stanoviska jsou kladná.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 357. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 185 a 2 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Čili nyní budeme hlasovat o návrhu A1. Jeho schválení nebo neschválení v podstatě dává nehlasovatelný bod C1. Stanovisko navrhovatele záporné, zpravodaje taktéž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 358. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 25 a 161 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. A2. Jeho schválení či neschválení v podstatě činí nehlasovatelným body C2 a C3. Stanovisko navrhovatele je záporné, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 359. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 34 a 150 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písm. B7. Stanovisko navrhovatele záporné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 360. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 360 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 63 a 122 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B16. Stanovisko navrhovatele kladné, stanovisko zpravodaje taktéž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 361. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 361 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 vyslovilo 184 a 3 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrhy pod bodem C1, 2, 3 jsou nehlasovatelné a budeme hlasovat o návrhu, kterým je komplexní návrh pana poslance Štraita, C4. Stanovisko navrhovatele je záporné, zpravodaje je taktéž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 362. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 28 a 159 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrzích paní poslankyně Machaté pod písmenem D. Nejdříve o návrhu D1. Stanovisko navrhovatele záporné, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 363. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 24 a 163 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D2. Stanovisko navrhovatele je záporné, zpravodaje taktéž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 364. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 20 a 160 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D3. Stanovisko navrhovatele je záporné, zpravodaje taktéž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 365. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 24 a 162 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem F. Stanovisko navrhovatele kladné, stanovisko zpravodaje taktéž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 366. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 94 a 99 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o návrzích pod písmenem G, a to 1, 2, 3 v celku. Stanovisko navrhovatele kladné, stanovisko zpravodaje taktéž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasujeme o nich najednou? Ano. Paní navrhovatelka souhlasí? Ano.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 367. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 367 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 166 a 25 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Tím jsme prošli, pokud se dobře pamatuji, všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já se vás pouze zeptám, zda jste si zcela jist, že jste se vypořádal s návrhem uvedeným pod písmenem E v celém jeho rozsahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP