Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 289 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 181 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Ještě jsem možná udělal jednu chybu, když jsem odhlasovali bod A49, tak se stal nehlasovatelný B11, jestli nemá nikdo proti tomu námitku.

Nyní budeme hlasovat o bodu A3. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 290 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 180 a 6 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Bod A3 se týkal výměny cílové a konečné dopravy. Pokud jsme to odhlasovali, samozřejmě se tato záležitost promítne do celého textu zákona. Dalším bodem, o kterém budeme hlasovat, je bod A44. Pan ministr souhlasí a já také souhlasím. B8 se stane nehlasovatelný, pokud by A44 byl odhlasován.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 291 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 166 a 11 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o dvou bodech B3 a B5, které lépe vyjadřují body A8 a A20, které jsme předtím vyňali. Ony to nejen lépe vyjadřují, ale vyjadřují to správně. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 292 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 189 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme pokračovat v bodech B. Navrhuji, abychom teď hlasovali o všech bodech B kromě těch, které teď budou vyňaty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To jsou které, pane zpravodaji?

 

Poslanec Karel Sehoř: Budou vyňaty body B7, B14, B15 a B16. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 293 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 186 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní bychom se mohli vypořádat s bodem B16, který vyňal pan poslanec Hojda. Týká se to nestejného přístupu k finanční způsobilosti. Pan ministr nedoporučuje, já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 294 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 186 a 105 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Následuje bod B7. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 295 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 99 a 90 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní se dostáváme ke krizovým stavům v dopravě. Budeme hlasovat o bodu B14. Pan ministr nedoporučuje, já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 296 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 83 a 107 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pokud B14 nebyl přijat, pak budeme hlasovat o B15, který je kompromisem a posouvá dobu účinnosti o dva roky. Čili o B15. Pan ministr zřejmě nedoporučuje - je to tak. Já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 297 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 85 a 106 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Krásy, o jeho prvním návrhu C1. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 298 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 87 a 91 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: V tom případě budeme hlasovat o podmíněném návrhu C2. Pan ministr má neutrální stanovisko, já mám také neutrální stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 299 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 194 pro vyslovilo 72 a 77 bylo proti.

 

Poslanec Karel Sehoř: Budeme hlasovat o návrhu C3. Pan ministr má neutrální stanovisko, já doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 300 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 195 vyslovilo 163 a 3 byli proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP