Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 5. schůze

Zahájení schůze

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 53, 54, 66, 67, 68 a 84

Projednávání (20. října 1992)

II. Vládní návrh zákona České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 podle sněmovních tisků 48 a 55

Projednávání (20. října 1992)

III. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991 podle sněmovního tisku 79

Projednávání (20. října 1992)

IV. Návrh na volbu členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 52

Projednávání (20. října 1992)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů podle sněmovních tisků 11 a 56

Projednávání (20. října 1992)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců podle sněmovních tisků 18 a 57

Projednávání (20. října 1992)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992, a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, podle sněmovních tisků 51 a 59

Projednávání (20. října 1992)

VIII. Návrh poslance Petra Koháčka a dalších na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky podle sněmovních tisků 63 a 65

Projednávání (21. října 1992)

IX. Vládní návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na druhé pololetí 1992 podle sněmovního tisku 47

Projednávání (21. října 1992)

X. Návrh poslance Vladimíra Šumana a dalších na vydání zákona České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky podle sněmovních tisků 29 a 43

Projednávání, část č. 1 (21. října 1992)
Projednávání, část č. 2 (22. října 1992)

XI. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (21. října 1992)

XII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 23. září do 19. října 1992 podle sněmovního tisku 60

Projednávání (21. října 1992)

XIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (22. října 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP