(16.10 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Dalším v pořadí je návrh pana poslance Bartoška jako přikázání tohoto tisku výboru bezpečnostnímu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 64, návrh byl zamítnut.

 

Dalším je návrh pana poslance Ferjenčíka, aby tento tisk byl navrhnut k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 68, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 62, návrh byl zamítnut.

 

Dalším v pořadí je návrh poslance Ferjenčíka k přikázání výboru sociálnímu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 69, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 64, návrh byl zamítnut.

 

Poslední návrh je paní poslankyně Langšádlové k přikázání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 80, návrh byl zamítnut.

 

Konstatuji, že tento tisk nebyl přikázán dalším výborům.

V obecné rozpravě pan předseda Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené dámy, vážení pánové, já si jenom neodpustím ten komentář, protože já jsem nereagoval na paní ministryni, která se tady dojímala, jak je otevřená veškeré diskusi a chce to řešit s námi a váží si nás. Takže to nejde do žádného výboru. S největší filipikou zdraví občanů tady vystupoval včera pan ministr zdravotnictví, takže to nejde ani do zdravotního výboru. Přitom to přece není daňové opatření, to je zdravotní opatření, jak jsme se včera dozvěděli. A poté co jsme zjistili, že vláda nezná, jaké to bude mít dopady na rodiny, které topí plynem, tak to nejde ani do toho sociálního výboru, kde by aspoň někdo se tím mohl zabývat, když tedy vláda ani nemá změřeno, jaké to bude mít dopady. Takže toto je otevřená diskuse, odborná diskuse, o které nám tady paní ministryně financí předtím povídala. Tak já doufám, že lidé, co to sledují, tak se to k nim dostane, jak funguje otevřená diskuse z pohledu Ministerstva financí, a tedy i poslanců včetně tedy poslanců z komunistické strany, kteří taktéž nechtějí, aby se to řešilo v sociálním výboru, takže takto to funguje. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ještě tady máme - v obecné rozpravě pan poslanec Juránek navrhl prodloužit lhůtu o 20 dnů. Toto je možné jen se souhlasem navrhovatele. (Poznámka z pléna.) Bez souhlasu. Já se omlouvám, tady to mám napsáno blbě, no. (Smích v sále.) Dvacet dnů. (Další reakce z pléna.) Ano, ano. Pan poslanec Juránek. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já bych to rád uvedl na správnou míru, protože já jsem na začátku řekl 30 dnů a to je samozřejmě možné pouze se souhlasem navrhovatele. (Předsedající: A to mě uvedlo v omyl.) Ale potom jsem to opravil na těch 20 a zůstala tady ta první poznámka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, to už nemusí. Přesně tak.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Tam už to nemusí být.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, pane poslanče, za uvedení věci na pravou míru.

 

Nechám hlasovat o tomto návrhu o prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 61, návrh byl zamítnut.

 

Tímto jsme se vypořádali s tímto tiskem a můžeme přejít k dalšímu bodu. Je to

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 490/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou žádám, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů a aby se ujmula slova. Chvilku počkáme, až se nám trošku zklidní atmosféra po hlasování předchozího tisku. V sále zůstanou pouze ti, kteří chtějí projednávat vládní návrh zákona o státní sociální podpoře. A já poprosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi načíst návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje především zvýšení rodičovského příspěvku z dosavadních 220 tisíc na 300 tisíc korun, a to od ledna příštího roku... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, abychom tady v sále měli klid, aby paní ministryně mohla přednést úvodní zprávu k tomuto tisku, abychom věděli, co projednáváme, abychom v tom měli všichni jasno.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. V případě vícerčat zachováme poměr 1,5násobek uvedené částky, to je dosud 330 tisíc na nově 450 tisíc korun rodičovského příspěvku. Zatímco rostly za posledních 12 let ceny léků, plen, kojenecké výživy, oblečení, ale i energií a nájmů, rodičovský příspěvek se právě za těch posledních 12 let nepohnul ani o korunu. Proto sociální demokracie navýšení rodičovského příspěvku prosadila do koaliční smlouvy a do programového prohlášení vlády.

Podíváme-li se například na nejčastější délku čerpání rodičovské, tedy do tří let věku dítěte, zatímco doposud rodina dostávala měsíčně zhruba 7 tisíc korun, tak po navýšení, pokud bude tento návrh schválen, tak si budou v tříleté variantě rodiny moci polepšit o 2 700 korun, to znamená na 9 700 korun. Těchto necelých 2 700 korun je pro většinu rodin zásadní přilepšení do jejich rozpočtu. A víte, že když jsou děti malé, tak se hodí každá koruna. Pokud budou rodiny čerpat rodičovskou rychleji, než je tříletá varianta, o to vyšší měsíční částky mohou čerpat. Jen ještě pro ilustraci, abychom to měli v číslech. Tak pro srovnání, u středněpříjmové rodiny se bude jednat o navýšení zhruba 9 %.

Takže se jedná o zásadní signál, že podpora rodin je pro naši vládu zásadní a hlavně že nezůstáváme pouze u slov. Asi nemusím připomínat, že jsem od začátku bojovala za variantu, která by byla pro rodiny nejspravedlivější, tedy pro všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let, nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu. A já myslím, že to je vítězství pro většinu rodin s nejmenším dítětem do čtyř let a že to je opravdu ještě jednou signál, že jsme i v době úspor prosadili takto velmi vstřícný prorodinný krok.

Rodičovský příspěvek pobírá v současnosti 280 tisíc rodin a navrhovaná varianta se dotkne zhruba 80 % rodin z tohoto množství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP