(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, pane předsedo, mám chápat váš návrh jako procedurální návrh, kdy jste tedy navrhoval otevřít rozpravu? (Ano.) Dobře. Tak o tom bychom hlasovali. Tento návrh můžete přednést. Takže já vás odhlásím. Svolám všechny do jednacího sálu, zagonguji a vyčkáme, aby měli poslanci čas se dostavit... (Vyčkává se.)

 

Zopakuji ještě jednou, o čem budeme hlasovat. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura navrhl procedurální návrh, abychom znovu otevřeli obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 62 přihlášeno 175 poslanců, pro 78, proti 47. Návrh byl zamítnut.

 

A nyní jenom upozorňuji, že jsme stále mimo obecnou rozpravu, nicméně s přednostním právem má zájem vystoupit místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já bych se málem rozbrečel po některých vystoupeních zejména po ukončení rozpravy. Dokonce bych tomu i uvěřil, kdyby to neříkali ti, kteří zadlužili stát za jeden rok za 260 miliard a kteří tady teď kážou morálku! (Potlesk KSČM, ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, dámy a pánové. S přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem nikoho nezadlužil ani se nesnažím kázat nějakou morálku. Ale přijde nám zvláštní, že paní ministryně tedy vystoupila takovým způsobem, aby na to nemohl žádný z našich kolegů, kteří řeší ekonomiku, reagovat. A bohužel vy jste nám tohle dělali čtyři roky v pražském zastupitelstvu. Nebylo možné reagovat na radní, protože si to vždycky nechali do toho posledního slova, aby na to nikdo nemohl reagovat. Takže já teď tady asi budu chodit a budu tlumočit všechny ty reakce, které paní ministryně vyvolala tím, že nevystoupila v rozpravě tak jako ostatní normální poslanci. Tedy ona není poslanec, takže na v některých ohledech jiné úrovni, ale zkrátka v rozpravě se o tom má diskutovat a mají se hledat ta nejlepší řešení, a ne že sedím a pak vystoupím a na všechny věci reaguji takovým způsobem, který rozhodně není možné označit za pravdivý, férový způsob hledání nějakého skutečného řešení. Protože když se podívám jenom na konkrétní příklad, paní ministryně mluvila, když srovnávala právní úpravu poplatku, který se platí za zápis v katastru nemovitostí, a říkala, že na Slovensku mají vyšší poplatek, no dobře, a že ho my můžeme také zvýšit. Jasně, to je samozřejmě pravda, paní ministryně nelhala, ale trošku zastírala, když zapomněla říct, že u nás k tomu musíte zaplatit daň z nabytí nemovitosti, která je velmi mastná, zatímco na Slovensku žádná taková daň není. Takže ve výsledku ten převod nemovitosti na Slovensku je dramaticky levnější než v České republice a teď ho ještě víc zdražujeme tímto způsobem, takže navyšujeme daňovou zátěž, kterou nesou daňoví poplatníci v České republice, kteří si pořídí svoji nemovitost.

Takže já bych poprosil, když se paní ministryně vyjadřuje, tak aby skutečně to popisovala tak, jak to je, ty věci, aby ta srovnání byla relevantní, aby to nebyly věci vytržené z kontextu, které slouží opravdu jenom k tomu, že se z toho vytrhnou nějaké výroky a tady se udělá demagogické vystoupení. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem nevidím nikoho dalšího přihlášeného, takže se vypořádáme s návrhy, které tady máme. Je tady návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který přednesl pan poslanec Ferjenčík 9. 7., a je tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl také 9. 7. pan místopředseda Okamura.

 

První budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 63 je přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 98. Návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

(Hlasování číslo 64.) Přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 99. Návrh byl zamítnut.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím... Tady paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já se omlouvám, pane místopředsedo. Chtěla jsem navrhnout, aby se tím ještě zabýval hospodářský výbor, protože jsou tam otázky zejména okolo těch pojišťoven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jako garanční hospodářský? (Ne, jako další.) Dobře. Takže přikázání výboru jako garančnímu - máme tady pouze jeden návrh, a to je návrh: rozpočtový výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

(Hlasování číslo 65.) Přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 184, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Omlouvám se. Ano, prosila bych ještě, jestli by to mohlo být projednáno na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. Pan poslanec Ferjenčík a připraví se pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout za prvé výbor sociální, protože tady vláda ANO, ČSSD a KSČM chce 400 tisícům domácnostem zdražit bydlení, takže si myslím, že je namístě, aby to projednal sociální výbor. A dále bych navrhl výbor ústavněprávní, protože zdanění 100 % ročního zisku, nebo téměř 100 % ročního zisku celého jednoho odvětví je výrazně na hraně ústavnosti. Takže výbor ústavněprávní. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Bartošek. A poprosím o klid v jednacím sále, ať se slyšíme a ať já to dobře zaznamenám, ať správně hlasujeme a neuděláme chybu.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěl navrhnout taktéž sociální výbor, takže podporuji tento návrh. A stejně jako jsem říkal včera, že není řádně zpracována RIA a reálně hrozí tím, že se zvýší daně a povede to k rozvoji černého trhu, tak jsem přesvědčen o tom, že by to mělo jít na výbor bezpečnostní. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan místopředseda Pikal. A klid prosím!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jelikož součástí toho návrhu jsou i změny v sazbách daně z hazardu nebo z alkoholu, a to částečně s odůvodněním, které jsme tady slyšeli ohledně závislostí a jiných souvisejících jevů, tak bych chtěl jako další výbor navrhnout výbor zdravotní, tak aby ty daňové sazby tam potom byly racionálně nastaveny tak, abychom dosáhli toho preventivního účinku, který je tady deklarován, protože si myslím, že ten návrh tomu neodpovídá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je někdo další, kdo by chtěl přikázat k projednání tento tisk výboru? Nikoho nevidím, takže budeme hlasovat.

 

Začneme od posledního návrhu pana místopředsedy Pikala, aby byl tento tisk přikázán výboru zdravotnímu.

Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 66 přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 70. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP