(14.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Jenom ještě zopakuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar navrhuje přerušit projednání tohoto tisku do zpracování RIA.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno je 145 poslanců, pro 63, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které mám přihlášeného pana poslance Jana Skopečka. Teď tedy naskočila faktická poznámka. Pan poslanec bude galantní, takže paní poslankyně Procházková, přestože jsem už vyřkl jeho jméno. Děkuji. A vaše dvě minuty, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Já vám velice děkuji, dobrý den. Já mám jenom poznámku ke svému předřečníkovi panu poslanci Munzarovi prostřednictvím předsedajícího. Já bych vás chtěla poprosit o jednu věc. Prosím vás, neříkejte nám, co kde máme říkat, ani nám poslancům, ani našim ministrům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem vystupoval poměrně obsáhle včera v odpoledních hodinách, čili se omezím jenom na to, co chci, aby nezapadlo po té včerejší debatě. Chtěl bych zopakovat dva dotazy paní ministryni a zároveň bych ji chtěl poprosit, aby na ty dotazy, kterých tady včera zazněla spousta, reagovala ještě v rozpravě, nikoliv v závěrečném slově, abychom na ni mohli reagovat.

Moje dotazy, které k ní mířily, byly dvojího rázu. Ptal jsem se, proč vlastně v důvodové zprávě využívá argument růstu reálných mezd a inflace pro to, že je potřeba zvýšit spotřební daně, a tento argument oslyšela, nebo ho nerespektovala ve chvíli, kdy jsme navrhovali zvýšení základní slevy u poplatníka u daně z příjmu fyzických osob. Protože ta logika, jestliže používáte logiku zvyšujících se reálných příjmů a inflace pro to, že je potřeba zvýšit spotřební daně, tak by stejná logika měla platit i u zvýšení základní slevy. Protože když se nezvyšuje, tak vlastně roste reálné daňové břemeno poplatníků.

Pak jsem chtěl ještě od vlády vysvětlit, a vlastně i proto jsem navrhoval zamítnutí v prvním čtení, abyste nám vysvětlili, paní ministryně a pane ministře zdravotnictví, váš rozpor, kdy pán ministr říká, že to zvýšení spotřební daně povede k poklesu spotřeby alkoholu, a vy argumentujete, že to povede k nárůstu daňových příjmů v rozpočtu poměrně vysokých. Tak chci vysvětlit tento rozpor dvou členů stejné vlády. Podle mého názoru ta argumentace je dichotomní a není možné používat oba argumenty najednou.

A pak poslední věc. Ještě jednou výzva kolegům i poslancům hnutí ANO, aby se nenechali zmást. Skutečně nejde o žádné zdravotní aspekty, které by chtěla tato vláda tímto řešit. Tím cílem je skutečně jenom naplnit dalšími příjmy státní rozpočet, aby Ministerstvo financí a celá vláda mohly více přerozdělovat. Ten argument je jednoduchý. Podívejte se do důvodové zprávy, navýšení jakých příjmů z tohoto zákona vyplývá.

Když se podíváte, tak největší inkaso, největší nárůst příjmů, najdete u zdanění technických rezerv pojišťoven. Určitě se shodneme v tom, že když zdaníme technické rezervy pojišťoven, určitě se nesníží spotřeba alkoholu ani cigaret v České republice. A jestliže ten zákon je především o příjmu ze zdanění těch technických rezerv, tak tu argumentovat dominantně zdravotními aspekty je prostě falešné, zavádějící a není to fér nejen vůči poslancům, ale i vůči veřejnosti. Že tím snižujete stabilitu finančního systému, tím dodatečným zdaněním rezerv, vůbec nemusím říkat.

Myslím si, že řada poslanců i hnutí ANO, koalice, kandidovala s tím, že nechce zvyšovat daně. Tento balíček daně dále zvyšuje. Znovu se zamyslete nad tím, jestli chcete plnit svůj předvolební slib, nebo nechcete. Můžu vás uklidnit, už dneska jste šampioni, co se týče velikosti daňového břemene. Paní ministryně je šampionkou mezi ministry financí. Ještě nikomu se nepodařilo jako paní ministryni Schillerové uvalovat na české daňové poplatníky, ať už občany, nebo firmy, vyšší daně, než uvaluje tato vláda nyní.

Čili paní ministryně, už dneska jste šampionkou, co se týče výše daňového břemene, a je zbytečné v této soutěži dál pokračovat. Stěží vás už někdo dohoní. Překonala jste jak pravicové, tak levicové vlády. Tu medaili už vám nikdo nevezme. Díky vám máme historicky nejvyšší daně. Nezvyšujme je ještě dál.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Skopeček. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Kobzu a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Včera jsem velmi pozorně poslouchal projev pana ministra zdravotnictví, který nás tady zásobil spoustou dat o tom, kolik alkoholu se vypije v České republice a jak je nutné tu cenu zvýšit, aby se tato spotřeba snížila.

Jak asi víte - abych ilustroval tuto okolnost - já jsem strávil jedenáct let v zemi, kde platí absolutní prohibice, a můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že na snížení spotřeby alkoholu to nemělo vůbec žádný vliv. Jediné, co se stalo, je, že samozřejmě ten alkohol z černého trhu, protože nebyl zdaněn tak drakonicky, byl výrazně levnější a dostupnější.

Je zřejmé, že rozpočet na rok 2019 má problém. Je zřejmé, že s tím, jak zpomaluje ekonomika, je jasné, že se nepodaří naplnit příjmovou složku. A je celkem pochopitelné, že vláda hledá způsoby, jak tuto složku nahradit někde jinde. Způsoby jsou různé. Zvyšování daní, širší uplatňování už tak drakonických pokut za nějaké nesprávné vyplnění nějakého formuláře, který si určitě vymyslí na Finanční správě nebo prostě někdo další, aby se to náhodou živnostníci, a obzvláště ti, kteří si všechno musí dělat sami, nestačili naučit. Je také možné si na to půjčit. Ale k mému velkému překvapení tady nezazněl ten čtvrtý způsob, že by vláda začala šetřit a že by začala přemýšlet, kde ořezat výlohy, které nejsou bezprostředně nutné.

Takže já bych se přikláněl spíš k tomu čtvrtému způsobu a dovolil bych si poprosit paní ministryni, kdyby se spíš zamysleli nad snížením výdajové složky než nad tím, jak odřít občany ještě víc, aby se naplnila krvácející nebo nedostatečná příjmová složka. Protože například uplatněním paušální daně na drobné živnostníky, kterých je přes milion, by se ušetřil obrovský kontrolní aparát. A to už by samozřejmě také stálo za to. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já nyní přečtu jednu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Vlastimil Válek mezi 14.30 a 15.45 z pracovních důvodů.

Další a zatím poslední přihláška - vystoupí pan poslanec Petr Bendl. Nemýlím-li se, vaše premiéra po určité pauze, abych tak řekl. Tak prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Jako dvakrát zvolený poslanec do této Sněmovny během jednoho volebního období. Asi to je moje premiéra. Děkuji, pane předsedající.

Kolegyně, kolegové, já nebudu dlouhý. Ale ze zkušenosti vím, že se často ministři vyhýbají odpovědi na otázky ještě v rámci normální debaty, neboť se vystavují riziku, že budou tázáni námi, kteří nemáme přednostní právo vystoupit. A já si nejsem úplně jistý, že paní ministryně bude mít odvahu odpovědět zejména na otázky, které jí zde položil Zbyněk Stanjura, náš kolega. Neboť je považuji za závažné, chci avizovat, že při vědomí toho, že ta vládní většina, která už tady natěšeně čeká, až to skončíme tuhle debatu a honem ze stolu s tím a jdeme na něco jiného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP