(15.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Byly tady ale řečeny některé věci, které by vás minimálně aspoň měly zajímat, neboť jak zde bylo zmíněno, tento zákon nemá aktuální RIA, nemá zpracovaný dopad na podnikatelské prostředí, využívá se RIA z roku 2015. Pan kolega Stanjura tady z ní citoval, pro ty z vás, kteří berete svou práci vážně, to nemohlo být jenom tak, jako pro nic za nic, že se s tím jako nepočítá, že je v zásadě jedno, co je tam napsané. Možná by vás ty dopady zcela vážně zajímat měly, abyste věděli, co se na vás kde vyvalí.

V oblasti zemědělství v okamžiku, kdy sáhnete na rezervní zdroje pojišťoven, a Česká národní banka tady avizovala v rámci připomínkového řízení, že dojde, nebo může dojít k poškození trhu pojišťovnictví - jsme v situaci v oblasti zemědělství, kdy jsme na hraně velké krize. Ti z vás, kteří se v tom pohybují, vědí, že to katastrofální sucho, které tady je, může poničit doslova a do písmene český zemědělský a potravinářský průmysl a že je složité se pojišťovat v oblasti zemědělství, dokonce existují rizika, která jsou tzv. nepojistitelná, a naopak stát se snaží motivovat zemědělce k tomu, aby se pojišťovali, a k těm, kteří se pojišťují, se snaží chovat lépe, neboť i oni sami mají zájem na tom, aby chránili svoji živnost před případnými riziky, v případě, že tak činí, stát jim pomáhá více a motivuje je k tomu. V okamžiku, kdy sáhnete na zdroje pojišťoven, tak to asi něco bude znamenat, něco to na tom trhu udělá. A mě by zcela vážně zajímalo, co to udělá v situaci zemědělců, kteří mají zájem se pojišťovat. Bude to znamenat zdražení v té situaci, ve které jsou? Bude to znamenat menší úroveň pojištění? Třeba to nic neznamená. Třeba Česká národní banka nemá pravdu, když říká, nebo když avizovala tuto připomínku - jak jsem pochopil, nebyla úplně vypořádána, respektive byla vypořádána tak, že byla pominuta. Je potřeba, abyste věděli, že to riziko tady existuje, a proto jsem vám ho tady chtěl říct.

Zcela určitě bych chtěl požádat paní ministryni, ať už to hlasování dneska dopadne jakkoliv, aby nám informaci o negativních dopadech - aktuální informaci - o negativních dopadech zákona o podnikatelském prostředí dala k dispozici, nebo alespoň nás o tom informovala, tak abychom byli schopni, i vy, kteří za to ponesete nadšeně největší odpovědnost, věděli, kam jste vlastně šlápli. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Petr Bendl. V tuto chvíli nemám žádnou - tak, máme. Pan poslanec Ferjenčík - faktickou, nebo do obecné? Do obecné? Tak ano. Jste jediný, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem doufal, že se paní ministryně přihlásí ještě do obecné rozpravy, aby odpověděla na dotazy. Bohužel se k tomu zřejmě nechystá. Já ještě dva dotazy položím a doufám, že je zodpoví aspoň v závěrečném slově.

Ten první dotaz je, proč navrhuje zvýšení daní, když slibovala, že je zvyšovat nebude. To je první, základní dotaz.

A druhý dotaz je, jakým způsobem připraví státní rozpočet na to, aby až se propadnou příjmy státního rozpočtu v důsledku tohoto zákona zhruba o 10 mld. korun po roce 2022, jakým způsobem nachystá rozpočet na tento propad. Protože mně přijde extrémně nefér vůči budoucím vládám, že teď vláda jednorázově zdaní rezervy pojišťoven, ty peníze využije ve volebním roce 2021 a potom na tu následující vládu čeká výrazný propad, protože pojišťovny nejen že už nebudou mít ty rezervy, které by danily, ale především budou mít daleko nižší zisk, protože ony budou muset kompenzovat ty teď zaplacené daně. Ve chvíli, kdy jim sebereme zhruba roční výnos, tak logicky budou muset šetřit. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem připraví rozpočet na tuto situaci, kdy budoucí vlády připravuje o peníze, které se chystá utratit teď. A já nemám žádné indicie o tom, že by se teď chystala nějaká investice jednorázová, na kterou by bylo potřeba krytí z těchto zdrojů. Místo toho se to dává normálně do běžných výdajů. To mi přijde extrémně nezodpovědné. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě mám do obecné rozpravy - pan poslanec Stanislav Juránek se nám hlásí. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, paní ministryně a všichni ostatní kolegové, já bych chtěl říct jeden důvod, proč by bylo dobře tuto záležitost dopracovat, a to na základě zkušenosti, kterou nemám jenom já sám, mají ji zcela určitě ještě nejméně moji kolegové hejtmani, nebo tady vidím prostřednictvím předsedajícího bývalého primátora hlavního města Prahy, a jsou zde samozřejmě současní hejtmani. A já bych chtěl upozornit, že je velice dobré, abychom se podívali na pojišťovny právě tím způsobem, že v současné době, kdy jsme se rozhodli, že Fond národního majetku, ty peníze zařadíme do rozpočtu, tak již nemáme dostatečnou rezervu na to, abychom dokázali pokrýt veškeré náležitosti, které vzniknou v případě takových povodní, jako byly v roce 2002 a 2006.

Já ten propočet úplně přesně nemám, ale myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby se tento propočet udělal zcela určitě, i když toto postoupí do druhého čtení, tak tady toto velice vřele doporučuji a určitě tímto směrem půjdu. Protože v okamžiku, kdy v budoucnosti nebudou mít pojišťovny dostatečné rezervy, tak bude tady tato záležitost hrazena z rozpočtu státu. Jsou samozřejmě dvě cesty. Můžeme tady toto schválit, můžeme jít touto daňovou cestou, ale pak tuto věc musíme mít zakomponovánu v každém rozpočtu, který budeme v budoucnu schvalovat.

Moje zkušenosti jsou, že ta částka je velká, že se dotkne toho rozpočtu, a proto prosím, abychom tady bez ohledu na to, jak budeme pokračovat s tímto daňovým balíčkem, abychom se tak velmi, velmi pozorně podívali právě na pojišťovny. Protože v těch dalších povodních, které už nebyly tak velké, se podařilo většinu nákladů, které se dotkly právě povodní, vyřešit nikoliv z rozpočtu státu, ale právě prostřednictvím pojišťoven. Tato záležitost je poměrně velmi složitá, protože jsem se setkal s dvěma těmito velkými povodněmi, a protože tehdy nám pomohla i Evropská unie svými dotacemi na odstranění (následků) těchto povodní, na což nám už nepřispěje podle toho systému, ve kterém se teď, v současné době, jede, tak prosím, aby se tady tato záležitost skutečně zakalkulovala.

Já tedy i z tohoto důvodu říkám, že je dobré, aby tento balíček byl dán k dopracování a aby byl předložen následně i s těmito dořešenými věcmi. Samozřejmě druhá varianta je, že tato záležitost bude řešena ve druhém čtení.

Nicméně tady skutečně apeluji, paní ministryně, na to, aby tato záležitost byla dobře propočítána, a chci říct, že ani v minulosti, ani v současnosti nebyly všechny pojišťovny schopny plnit a naplnit všechny požadavky, které vznikly z těchto mimořádných událostí.

Vrátím se k tomu, že možná se v tuto chvíli zdá, že je sucho. Ale sucho a povodně, to jsou přesně ty věci, které se vzájemně doplňují, protože právě momentální situace, která je, vede k tomu, že potom dojde k přívalovým dešťům, nebo dojde k jiné situaci, která způsobí na jedné straně povodně. To znamená, abychom se nenechali ukolébat suchem, abychom počítali s tím, že tato situace tady může nastat. Ty dvě velké povodně nastaly v průběhu čtyř let, 2002 a 2006. Není nic rychlejšího než zapomenutí na to, co se při těch povodních stalo. Předtím byla povodeň v roce 1997 - a v roce 2002 už si to nikdo nepamatoval a najednou byli všichni překvapeni, že je tady znovu velká povodeň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP