(14.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Druhá věc v otázce zvýšení zdanění tabáku, tak zcela absurdně zvyšujeme zdanění i u těch náhražek, kde jsme ho vlastně teprve nedávno zavedli, a přitom logicky ty náhražky, které jsou zpravidla zdravotně příznivější pro kuřáky, kde největší problém kouření je právě dehet, tak zase zdaňujeme a zase zvýšíme obtížnost toho přechodu z kouření dehtu na kouření tabáku méně škodlivým způsobem.

Takže na tyto dva další problémy jsem chtěl upozornit. A navrhuji přerušení tohoto tisku do konce jednacího dne.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, máme tady procedurální návrh na přerušení tohoto tisku do konce jednacího dne. Takže o tom bychom měli neprodleně hlasovat. (Posl. Faltýnek z lavice žádá, ať předsedající svolá kolegy.) Mám tady žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Zagonguji.

 

Takže já ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Ferjenčík navrhuje přerušit projednávání tohoto tisku do konce jednacího dne.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 144 poslanců, pro 68, proti 76. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Slovo má pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo. (V sále velmi hlučno.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jsem si vědom toho, že už jsem včera k tomuto bodu vystupoval, a nevystupoval bych dnes, kdybych si na sociálních sítích nepřečetl výstupy, které nám dávají ministři této vlády...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás prosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. U pana ministra Vojtěcha jsem si přečetl zajímavý tweet o tom, jaká je závislost našich občanů na alkoholu a že to zvýšení daní je krok správným směrem a že vláda jedná a koná. Já bych poprosil členy vlády, aby nadále nešířili toto nové fake news, že tento návrh předkládáte kvůli snižování spotřeby alkoholu, kouření, závislosti na lihu a podobně, protože se skutečně jedná pouze o jednu motivaci z vaší strany a tou je zvyšování daní, ale lepení děr v rozpočtu. Vy tady obracíte de facto příčinu a následek. Dokonce i v důvodové zprávě k tomuto návrhu je napsáno od Ministerstva financí, že to maximálně povede k mírnému snížení poptávky po lihu a po kouření. Takže prosím, už dále toto fake news nešiřte. Ta vaše motivace je skutečně vetknuta do názvu tohoto tisku a do názvu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

Kdybyste přišli s tím, že některé daně snižujete, jiné daně snižujete, tak bychom o tom mohli jednat a i bych vám tu motivaci uvěřil, že chcete snížit poptávku po návykových látkách. Nicméně tak to skutečně není. Vy dokonce popíráte i to, co máte napsáno v programovém prohlášení vlády... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás musím ještě jednou požádat o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já to zopakuji. Vy dokonce tímhle svým přístupem popíráte to, co máte napsáno ve svém vlastním programovém prohlášení vlády, kde hovoříte o daňové neutralitě, resp. o principu daňové neutrality. Ve skutečnosti ten princip využíváte pouze v případech, že někdo jiný chce snížit daně. Pak voláte o principu daňové neutrality, abyste neměli propad v příjmech rozpočtu. Když chcete daně zvýšit, tak jste na tento princip velice rychle zapomněli.

Dám vám jeden příklad. Já jsem interpeloval paní ministryni ohledně poplatku za návrh na vklad, který tento daňový balíček obsahuje, a zároveň daň z nabytí nemovitosti. Ona mi tady odpověděla, že - odcituji to: "Pojďme se tedy o to zasadit, a to tady teď asi nevyřešíme, pojďme to zasadit do kompletní změny a koncepce majetkových daní. I z pohledu třeba různých osvobození, která máme na dani z příjmu atd. To by bylo fér. Ale vytrhnout toto minus 13 miliard a vyčítat nám poplatek, který notabene dlouhá léta nebyl změněn, a ty úkony tam diametrálně narostly, přibyl počet účastníků, kterými stát získá pár desítek milionů, to je prostě naprosto nepoměrné."

Cituji to tady proto, abyste viděli, jaký je tady rozdíl. Když my voláme po zrušení daně z nabytí nemovitosti, tak paní ministryně argumentuje propadem v příjmech rozpočtu, a najednou zapomíná na princip daňové neutrality v případě, že nám předkládá samotný daňový balíček, který má jediný cíl: zvýšit některé daně a zvýšit náklady na pořízení vlastního bydlení prostřednictvím správního poplatku návrhu na vklad a i zvýšení životních nákladů prostřednictvím zrušení osvobození daně z plynu pro domácí kotelny.

Já musím říci, a říkal jsem to tady už včera, že postup této vlády ohledně bydlení je velice macešský, protože svými kroky neustále komplikuje a zdražuje pořizování vlastního bydlení. Zároveň odmítá zrušení daně z nabytí nemovitosti, zároveň nám předkládá návrh na zvýšení tohoto správního poplatku, návrh na vklad, zároveň nám předkládá návrh novely zákona o ČNB, který povede jenom k dalšímu zpřísňování hypoték, a to všechno komplikuje přístup k vlastnímu bydlení. Mnoho lidí tím vyhání od pořízení vlastního bydlení do nájmů a díky tomu se zvyšuje poptávka po nájmech. Nájmy se tím pádem zvyšují. Životní náklady na bydlení se zvyšují a to bohužel nedoženete zvyšováním důchodů.

Teď rušíte, nebo chcete zrušit osvobození z daně na plyn pro domovní kotelny, což dosáhne, toto opatření, negativně na životní úroveň 400 tisíc domácností. A snad podle samotné důvodové zprávy navrhované zrušení osvobození dopadne právě nejvíce na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. A pak se, když děláte tyto kroky, divíte, že tlak na sociální systém se neustále zvyšuje.

Další věc, ke které se chci vyjádřit, to jsou ty pojišťovny. Já už jsem to tady říkal včera. Vy saháte na rezervy, které tady pojišťovny dlouho tvořily. Je to vlastně trest za odpovědné jednání. Ale je to také signál trhu, že tvořit rezervy v české ekonomice se nevyplácí. Takovéto signály nestabilního podnikatelského prostředí v tak otevřené ekonomice, jako je ta naše, s takovým podílem zahraničního kapitálu, povedou jen ke zrychlenému odlivu kapitálu pomocí dividend z České republiky. Je to signál trhu. Je to signál investorům, že peníze na rezervách nejsou před chtivostí státu nijak chráněny. Dnes jsou to rezervy pojišťoven. Ale kdo bude dál, až zase bude chybět v rozpočtu? Kdo je na řadě? Banky, firmy a jejich rezervy, nebo dokonce domácnosti a jejich úspory?

Takže za prvé pro mě je to nebezpečný precedens do budoucna. Za druhé je to jednoznačně demotivační nástroj pro vytváření jakýchkoliv rezerv a úspor. A jak víme, úroveň soukromých úspor determinuje úroveň investic v ekonomice. Ale proč by se vláda měla zdržovat nějakými ekonomickými principy? Ministerstvo financí bohužel dnes funguje zejména jako účetní a má pouze účetní přístup k rozpočtu. Dávno jste rezignovali na nějakou skutečnou fiskální politiku.

A zakončím svoje krátké vystoupení pouze povzdechnutím, že k takto důležitému zákonu nebyla zpracována RIA. Myslím si, že by RIA měla být zpracována. Proto dávám návrh na přerušení projednávání tohoto tisku do doby zpracování RIA. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, poznamenal jsem si váš procedurální návrh. Takže já zagonguji. Pan poslanec Munzar navrhuje přerušit projednávání do zpracování RIA. Takže já ještě jednou zagonguji, abychom mohli přistoupit k hlasování. Žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlašuji, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Myslím, že budeme moci přistoupit k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP