(13.00 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Do Dozorčí rady Vinařského fondu volíme jednoho kandidáta. Je to druhá volba a první kolo. Místo v této radě skončilo už 1. dubna panu Ing. Josefu Uhlíkovi. Nová lhůta pro tuto druhou volbu byla vyhlášena do 18. června.

Volební komise v usnesení číslo 129 obdržela tři návrhy: Kamil Prokeš za Piráty, Petr Ptáček za KSČM a Miroslav Volařík, navržen poslaneckým klubem TOP 09. Ze tří kandidátů tedy budeme vybírat jednoho. Zvolenému členovi započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby.

A nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy, poté hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Nikdo se nepřihlásil, ani se nyní nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení volby tajné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54. Přihlášeno 180 poslanců, pro 106, proti 17. Návrh tajné volby jsme schválili a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

47.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Pan předseda volební komise má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V Kontrolní radě Grantové agentury se nacházíme ve druhé volbě v prvním kole. Postupně od dubna letošního roku se zde uvolnilo pět míst a Poslanecká sněmovna už na konci března, 27. března, obsadila tři nová místa. Zbývá tedy obsadit ještě dvě volná místa v této Kontrolní radě Grantové agentury. Nominace pro Sněmovnu v tomto případě zajišťuje školský výbor. Na výzvu místopředsedy školského výboru poslance Karla Raise bylo doručeno celkem pět návrhů od právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem.

Volební komise formou per rollam k tomu přijala 19. června usnesení číslo 131 a konstatuje následujících pět nominací. Omlouvám se, nebudu číst všechny tituly. Navrženi jsou Pavel Boštík, Robert Čep, Stanislav Labík, Václav Rejholec a Vladimír Smejkal. I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou. Novým členům podle zákona začne jejich čtyřleté funkční období dnem zvolení. Proto tedy prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55. Přihlášeno 180 poslanců, pro 101, proti 16. Tajnou volbu jsme schválili.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu. A máme zde poslední volební bod. Jde o

48.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Prosím o poslední minutu strpení. Je to poslední volební bod. U Grantové agentury to byla dvě místa, která budeme obsazovat, nyní máme šest kandidátů na jedno místo a je to Kontrolní rada Technologické agentury. I zde nominace pro Poslaneckou sněmovnu zajistil školský výbor a volební komise přijala 19. června usnesení per rollam číslo 132.

Na jedno místo, které budeme obsazovat, bylo výzkumnými a vědeckými organizacemi navrženo šest kandidátů - Robert Čep, Marek Hodulík, Martin Kobert, Vlasta Radová, Silvie Skyvová a Jan Váně. I v tomto případě, pokud někdo bude zvolen, tak mu jeho období začne dnem volby a je čtyřleté.

I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat o tajné volbě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56. Přihlášeno 180 poslanců, pro 90, proti 14. Návrh jsme schválili. (Neschválili.)

 

Nyní, než přeruším tento bod, ještě prosím, pane předsedo, informaci o časech a termínech.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Volebních lístků je hodně, takže dáme delší čas. Volební místnost bude otevřena do 13.25 hodin, opakuji - do 13.25 hodin - a s výsledky voleb vás seznámím ve 14.30 hodin na začátku odpolední části. (Ozývají se námitky poslanců. - Poslanec Stanjura: Zamítnuto!)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za upozornění. Návrh na tajnou volbu byl zamítnut. Pak nemůžeme provést tajnou volbu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: To se omlouvám. (Potlesk poslanců Pirátů.) Nebyli jsme pozorní při tom hlasování. V tom případě konstatuji, že Sněmovna nevyslovila souhlas s návrhem volební komise na tajnou volbu. My vám ten lístek nebudeme tedy vydávat. Tato jedna volba dnes nebude provedena.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nemohu dát slovo nikomu, kdo není přihlášen do rozpravy. Pokud se to týká hlasování, tak pak ano. (Ruch v sále.)

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já jsem podle sjetiny hlasoval ano a chtěl jsem být zásadně proti té volbě (gong), takže prosím, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím tomu. Dám hlasovat o návrhu na zpochybnění hlasování. Přivolal jsem poslance už před chvílí do sálu, tak aby byli přítomni. Samozřejmě provedeme i odhlášení, o které jsem byl požádán, takže jsem vás všechny odhlásil. (Ruch v sále, poslanci se vracejí do svých lavic.) Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Zazněl zde návrh od pana poslance Juránka na zpochybnění hlasování. Týká se to našeho posledního hlasování na tajnou volbu ve věci jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury. Takže dám hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 132 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A budeme tedy hlasovat znovu o návrhu, abychom tuto volbu provedli tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 132 poslanců, pro 112, proti 18. Návrh byl přijat, takže volbu můžeme provést tajně.

 

Ptám se ještě pana předsedy, jestli chce nějak posunout časy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Čas posuneme. Děkuji. Ještě jednou se omlouvám za tu nepozornost. Nyní tedy jsme odhlasovali tajnou volbu. Čas posuneme do 13.30 hodin a výsledky bych oznámil na začátku odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se také omlouvám za nepozornost při vyhlašování výsledků.

Konstatuji, že organizační výbor se sejde ve 13.15 hodin a ve 14.30 hodin budeme pokračovat pevně zařazenými body.

 

(Jednání přerušeno v 13.06 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP