(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne a přistoupíme tedy k dalšímu projednávání programu schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. (Poznámka ze sálu.) Pardon. Máte pravdu. Já tedy ještě přeruším a já tedy zahájím odpolední jednání 33. schůze tím, že nejprve, než začneme projednávat ostatní body, tak požádám předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly dnes před polední přestávkou. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Provedli jsme osm tajných voleb. Výsledky v globálu nebyly příliš úspěšné, v některých volbách jsme kandidáty zvolili, někde postupujeme do druhého kola.

 

V prvním volebním bodu, jímž je

41.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

bylo naším úkolem obsadit tři místa. Bylo vydáno i odevzdáno 181 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení je 91. Tereza Dvořáková získala 109 hlasů a byla zvolena, Lubor Dohnal získal 87 hlasů, nebyl zvolen. Jiří Králík 18, nebyl zvolen, Marcel Řimák jeden hlas, Vít Schmarc nula hlasů, Daniel Tuček 10 hlasů, Petr Vítek devět, Jiří Voráč 38, Antonín Weiser jeden hlas. Tito kandidáti nebyli zvoleni. A Ondřej Zach 103 hlasů a byl zvolen.

Výsledek volby je tedy takový, že v prvním kole byla zvolena Tereza Dvořáková se 109 hlasy a Ondřej Zach se 103 hlasy a postupují do druhého kola na jedno neuvolněné místo dva kandidáti s nejvyšším počtem, což jsou Lubor Dohnal s 80 hlasy a Jiří Voráč s 38 hlasy.

 

Další bod:

42.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

kde jsou neobsazena dvě místa. Vydáno bylo 181 hlasovacích lístků, odevzdáno 180, jeden lístek nebyl odevzdán. Tomáš Mrázek získal 28 hlasů, Michal Semín 39 hlasů, David Soukup 82 hlasů a Josef Šlerka 75 hlasů. Bylo to druhé kolo této volby, nebylo úspěšné a volba tímto končí. Volební komise tedy bude vyhlašovat novou lhůtu pro nové nominace poslaneckých klubů na zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Další volební bod:

43.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Jedná se o volbu dvou členů. Zde bylo vydáno i odevzdáno 181 hlasovacích lístků, bylo to také druhé kolo. Michal Kučera 28, Jaroslava Nestěrová 86 a Stanislav Pfléger 59 hlasů. Ani v této volbě nebyl nikdo zvolen, volba končí a volební komise bude vyhlašovat novou lhůtu.

44.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Vydáno i odevzdáno 181 hlasů, kvorum nutné pro zvolení je 91. Stanislav Křeček 38 hlasů, Markéta Selucká 61 hlasů. Bylo to druhé kolo, volba končí, nikdo nebyl zvolen.

45.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Tato volba byla z pohledu volební komise úspěšná, 181 hlasovacích lístků vydáno, odevzdáno bylo 179 lístků, takže dva lístky zůstaly neodevzdány. Každopádně kvorum, které se vypočítává z počtu vydaných lístků, je neměnné, tedy 91. František Bublan získal 96 hlasů a byl zvolen, Jiří Padevět 49 hlasů, nebyl zvolen. Mikuláš Pešta 23 hlasů a nebyl zvolen. Eduard Stehlík 95 hlasů a byl zvolen. Tato volba tedy úspěšně končí. V tomto případě návrhy Františka Bublana a Eduarda Stehlíka odesílá Poslanecká sněmovna do Senátu.

 

Další volební bod:

46.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

181 lístků vydáno i odevzdáno. Kamil Prokeš získal 26 hlasů, Petr Ptáček 97 hlasů a Miroslav Volařík 35. S 97 hlasy byl zvolen Petr ptáček, volba je úspěšná a končí.

47.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

K jmenování dvou členů Kontrolní rady Grantové agentury vydáno 181 lístků, odevzdáno 180, jeden lístek nebyl odevzdán. Kvorum bylo opět 91. Pavel Boštík 30 hlasů, Robert Čep 11, Stanislav Labík 87, Václav Rejholec 40 a Vladimír Smejkal 102 hlasů. V prvním kole tedy byl zvolen Vladimír Smejkal. Zůstalo neobsazeno jedno místo, na to postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem a jsou to Stanislav Labík s 87 a Václav Rejholec se 40 hlasy.

 

Poslední volební bod

48.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

opět vydáno 181 lístků, 180 odevzdáno, jeden neodevzdaný. Robert Čep 80 hlasů, Marek Hodulík nula, Martin Kobert osm, Vlasta Radová 28, Silvie Skyvová dva a Jan Váně 21 hlasů. V prvním kole do Kontrolní rady Technologické agentury nebyl zvolen nikdo, do druhého kola postupují Robert Čep a Vlasta Radová. Zde předpokládám provedení volby na zářiové schůzy Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi a nyní nevím, jestli to tedy... Pane poslanče, trváte na tom? Pane poslanče Blažku, trváte na tom, že to mám oznámit? No tak teď neposlouchá. Mám to říct, nebo...? Žádáte o to, abych se zeptal? Tak pan poslanec Blažek našel jeden eurocent, a že ho mám oznámit jako poctivého nálezce a když tak se máte přihlásit. Tady někde v sále. Tak dobře.

 

A teď tedy postoupíme dále. Takže tady máme pokračování projednávání bodu

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 9. července v obecné rozpravě. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Volný.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám v tuto chvíli přihlášeného sice pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, nicméně předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura byl přerušen. Takže já vám dávám slovo, zdali máte zájem pokračovat ve svém přerušeném vystoupení. Takže předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mně včera fakt chyběly jenom dvě věty. Tak já řeknu tu poslední a ty další dvě věty a tím pro tuto chvíli v obecné budu končit.

Já jsem chtěl říct paní ministryni v tom závěrečném odstavci, že kdyby ten návrh zákona obsahoval pouze úpravu daně z nemovitostí, to znamená snížení daně, respektive osvobození od daně pro krajinotvorné prvky, a kdyby obsahoval pouze osvobození od daně z příjmů kromě obcí a dobrovolných svazků obcí pouze také pro kraje a stát, že by s tím nebyl žádný problém. Ale protože ten návrh se týká pouhopouhého zvyšování daní, tak proto jenom připomínám, že náš klub navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. A současně kdyby někdo z kolegů navrhl vrácení k přepracování, že i tento návrh k vrácení k přepracování v hlasování podpoříme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v obecné rozpravě je pan Mikuláš Ferjenčík. Zatím nemám nikoho dalšího přihlášeného. Tak pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl upozornit ještě na jeden problematický aspekt toho zákona, a to je způsob, jakým se zvyšuje zdanění hazardu, kde vlastně paradoxně ty výherní automaty zůstávají na stejné sazbě. Takže ten nejtvrdší hazard se nechává v současném stavu, zatímco ty ostatní, například loterie, se zvyšují. Takže z hlediska uživatelů je vlastně větší... bude to směřovat k tomu, aby lidé přecházeli od loterií k tvrdému hazardu, což je úplně absurdní z adiktologického hlediska. Vlastně znevýhodňujeme loterie proti automatům v rámci posunu těch sazeb. Tohle je jedna věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP