(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Michálek stáhl svoji přihlášku. Přihlášen je s přednostním právem pan předseda Stanjura. Mám zde přihlášku k faktické poznámce, nemohu dát slovo, protože nejsme v rozpravě. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych jenom v krátké reakci na vystoupení pana poslance, předsedy klubu SPD Radima Fialy. Jak Martin Kupka, tak já jsme citovali. Neinterpretovali jsme nebo nedezinterpretovali jsme vystoupení paní Semína. A já to přečtu ještě jednou a každý z nás si může posoudit, jak ty věty znějí. A je to opravdu citace.

"Oficiální výklad událostí z 11. září je báchorka, v něčem ještě méně věrohodná, než jsou vámi zmíněné konspirační teorie. Ze všech možných scénářů se mi jeví jako nejpravděpodobnější ten, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoků. Jestli v tom měl prsty i režim Saúdské Arábie, nevím. Rozhodně větší prospěch ze vzniklé situace i následných invazí měl například Izrael."

A teď podle mě fakt důležitá věta. "Ostatně jedním z motivů zahraniční politiky amerických neokonzervativců, také vzhledem k jejich většinovému etnickému složení, není primárně prospěch Spojených států, ale Izraele." Tolik citace.

Takže pominu urážky o těch soudruzích. Pokud pan Semín chce vést debatu, měl by nám vysvětlit případně, mohli bychom si vysvětlit, jak to vlastně myslel. On mluví o etnickém složení amerických neokonzervativců. On mluví o tom, že prospěch z útoku na 11. měl Stát Izrael. On mluví o tom, že část mocenské elity Spojených států se podílela na přípravě a realizaci útoků - jako nejpravděpodobnější scénář, abych byl korektní. Takže prosím, pokud citujeme, tak pak kritizujme ten citovaný výrok a ne něco jiného. A jediné, co jsme tady řekli, protože se považujeme za přítele Státu Izrael, mnozí z nás, upozornili jsme na výroky, které jsou podle mě proti Státu Izrael. A pokud ho považujeme mnozí z nás za spojence, tak jsme považovali za potřebné před volbou vás s ním seznámit. To je všechno. Nic víc, nic míň.

Životopis pana Semína je určitě zajímavý. Nejsou tam jenom negativní věci. Nic takového jsem netvrdil, netvrdím, jenom jsem citoval. A protože Martin Kupka nemohl vystoupit, tak jsem ocitoval ze stenozáznamu to, co on citoval tehdy z toho příslušného rozhovoru. Tak bych prosil, abychom, pokud někdo polemizuje se svými výroky, ať neútočí na ty, kteří je citují, a ať je případně dovysvětlí nebo ať je vezme zpět. Děkuji. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem - nelze s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Jen krátká reakce na pana předsedu poslaneckého klub ODS Stanjuru. Já tomu rozumím. Když tady přečteme tři čtyři věty, byť je citujeme, ale myslím si, že daleko férovější bylo, jestli se tomu Česká televize nebo jiná média věnovala měsíc, pozvat ho do té debaty např. s panem předsedou Stanjurou, aby si tyto věci před diváky naprosto veřejně mohli vyjasnit a mohli se o tom pobavit. A potom nemusí docházet k takovým konfrontacím verbálním mezi námi. To si myslím, že přece by byla férová věc. Ale tím, že ho veřejnoprávní média nepozvala, je to, jako kdyby někdo z vás kandidoval na nějakou pozici, ale oni vás prostě nepozvali, abyste mohli lidem říct, co vlastně chcete, co jste ve svém životě dělal, zodpovídal se třeba ze svých činů. Tak to prostě není fér. Děkuji. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zeptám se pana předsedy volební komise, zda považuje za potřebné ještě hlasovat o tajné volbě, když už jsme to odhlasovali. (Odpověď mimo mikrofon.) Je druhé kolo, takže nemusíme hlasovat. Takže mohu přerušit projednávání tohoto bodu na provedení volby. Děkuji.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je

43.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Také máme za sebou první kolo tajné volby z 5. června. Panu předsedovi Kolovratníkovi dávám slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nacházíme se ve druhém kole, 5. června jsme do Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení zvolili pana Jana Babora. V tuto chvíli zbývá dovolit dva zbývající členy a do druhého kola postoupili Michal Kučera, nominován TOP 09, Jaroslava Nestěrová, nominována KSČM, a Stanislav Pfléger, nominován hnutím ANO z prvního kola.

Prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Přerušuji tento bod. Dalším bodem je

44.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Opět máme za sebou z 5. června prvé kolo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V prvém kole na zástupce veřejného ochránce práv nebyl nikdo zvolen. Byli čtyři navržení kandidáti. Protože se jedná o jedno místo, které obsazujeme, do finále postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního. Jsou to pan Stanislav Křeček, který byl Sněmovně navržen prezidentem republiky, a paní Markéta Selucká, která byla navržena Senátem. Budeme tedy vybírat z těchto dvou kandidátů.

Prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji tento bod. Otevírám bod

45.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zde se nacházíme ve druhé volbě, ale v prvním kole, ta volba tedy začíná znovu, protože předchozí už tři volby byly neúspěšné.

Do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů volíme dva členy, jsou uvolněna dvě místa a podle usnesení volební komise číslo 128 ze dne 18. června budeme vybírat ze čtyř kandidátů. Byli navrženi: František Bublan za sociální demokracii, Jiří Padevět za STAN, Mikuláš Pešta za Piráty a Eduard Stehlík za hnutí ANO.

Zde připomínám, že Sněmovna kandidáty nevolí přímo, ale pouze je postupuje jako návrhy Senátu, a teprve z námi navržených kandidátů bude vybírat Senát. Je tedy teoreticky možné odeslat do Senátu až všechna čtyři jména. Teprve senátoři si budou vybírat, tak jak v těch předchozích kolech bylo správně navrženo, ještě jednou za to děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ten postup už je odsouhlasen a funkční. Nemusíme zužovat ten počet, můžeme označit kroužkem teoreticky všechny nominované kandidáty, v tomto případě tedy čtyři, kteří budou na volebním lístku.

Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Já prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování na návrh způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Žádná přihláška není, nikoho ani nevidím, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém postupu, tedy o tajné volbě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 181 poslanců, pro 111, proti 19. Návrh na tajnou volbu jsme přijali. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

46.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Pan předseda Kolovratník má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP