(12.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Chci říct, že odmítáme hysterii, která se rozpoutala okolo našeho nominanta do Rady ČTK Michala Semína, kdy sociální demokracie vyhrožuje, že v případě, že ho podpoří poslanci hnutí ANO, padne vláda. Naprosto nesmyslná jsou nařčení obviňující Michala Semína z antisemitismu.

Kdo je tedy Michal Semín? Magistr Semín vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk - pedagogika. Koncem 80. let se zapojil do činnosti hnutí Za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy, za což byl 13. 11. 1989 vyloučen ze studií. Michal Semín vedl stávkový výbor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a podílel se na reformě fakulty v letech 1990 a 1991. V roce 1991 založil Občanský institut a stal se jeho ředitelem, v čele tohoto institutu byl do roku 2003. Michal Semín stál u zrodu domácího vzdělávání v České republice a v roce 1997 založil Společnost přátel domácí školy. Učil dva roky filozofii na Prvním obnoveném reálném gymnáziu v Praze-Libni, od roku 2005 byl ředitelem mezinárodně působícího Institutu svatého Josefa, je spoluzakladatel konzervativní Akce D.O.S.T. a byl jejím předsedou v letech 2011 a 2014. Dnes se v ní angažuje v pozici místopředsedy. Od roku 2017 je předsedou správní rady nadačního fondu Má vlast.

Michal Semín je od roku 1993 ženatý, má s jednou ženou devět dětí. (Oživení v sále.) Je humanitně zaměřen, věnuje se politice, sociální etice, filozofii, médiím. (Sílící hluk v sále.) Přednášel na tato témata nejen v České republice a na Slovensku, ale i ve Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Polsku, Itálii -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane předsedo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout argumentaci pana předsedy klubu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám. Byl bych rád, kdyby tato argumentace nezapadla a nezůstala pouze ta z Václavského náměstí.

Pokud jde o obviňování Michala Semína z antisemitismu, tak bych rád připomněl, že ho v jeho kandidatuře do Rady ČTK podpořil český židovský publicista Benjamin Kuras. Pro funkci v ČTK je Semín mimořádně kvalifikovanou a morálně pevnou osobností, řekl o Semínovi Kuras.

Pokud jde o obvinění z antisemitismu, přečtu zde vyjádření Michala Semína:

Antisemitismus je mi odporný a mám celou řadu židovských přátel tady i v zahraničí. Tvrzení, že jsem antisemita, je lež a pomluva. Dokonce bych už řekl, že je to snaha kriminalizovat tu názorovou opozici. Antisemitismus je mi odporný, nerozlišuji lidi podle rasy, ale podle charakteru. Svůj vztah k druhým lidem si výhradně utvářím na základě jejich názorů a skutků, nikdy podle jejich příslušnosti k rase či etniku.

Poslanci Richterová, Kupka a Stanjura chtěli svými projevy vyvolat dojem, že chovám předsudky k osobám židovského původu. Je to samozřejmě nesmysl. Dosvědčit mi to mohou moji židovští přátelé nejen doma, ale i v zahraničí. Připojili by snad svůj podpis pod protestní nótu Akce D.O.S.T. adresovanou velvyslanectví Spojených států za jeho propagační a finanční podporu Prague Pride významní američtí konzervativní rabíni, kdybych smýšlel coby tehdejší předseda Akce D.O.S.T. protižidovsky? Samozřejmě že ne. Rovněž jsem nikdy netvrdil, že Izrael zosnoval atentáty z 11. září 2001, jak se snažil přítomným poslancům dezinterpretovat můj starší rozhovor pro Parlamentní listy poslanec Stanjura. Opravdu si musí odpůrci mých národně konzervativních postojů vypomáhat takovými fauly?

Byl jsem přímým aktérem nejen listopadových událostí, ale i vlastní přípravy studentského protestu. Angažoval jsem se v hnutí Za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy. Za tyto aktivity jsem byl mnohokrát vyslýchán, krátce zatčen a vyloučen ze studií. Když mi estébáci vyčítali, že rozvracím socialismus, nemohl jsem říct ani popel. Když mi soudruh poslanec Kupka, ODS, v České televizi nadává do antisemitů, takřka se slzou v oku vzpomínám na ty dávné soudruhy, neboť ti měli v hodnocení mých postojů a motivů alespoň pravdu. Mediálnímu lynči, jemuž jsem na Kavčích horách i v jiných médiích vystaven, nelze čelit jinak než s nadhledem, svědectvím pravdě a pohrdáním novodobými kádrováky.

Přestože se v žádném z mých článků nic antisemitského nevyskytuje, své bližní zásadně posuzuji podle skutků, nikdy podle etnické příslušnosti a ve svých vyjádřeních to jasně dokládám. Mnozí novináři a politici tuto hnusnou pomluvu šíří dál a ve veřejnoprávních Událostech, komentářích přitom po tři vlahé večery nepřestávají zobrazovat mou tvář, aby bylo jasné, do koho si po Ladislavu Jaklovi dnes může ona poněkud zastřená pravdoláska praštit.

Snad ani nemusím dodávat, že po celou dobu oné kampaně založené na citátech vytržených z kontextu či zcela úplných nesmyslech mi nikdo z Kavčích hor nezavolal, aby si mě pozvali a já se mohl před mými oponenty hájit. Nedivím se jim, jejich domeček z cinklých karet by se jim okamžitě sesypal. Hlavně nepřipustit, aby se lidé dozvěděli, že to, co o Semínovi vytrubujeme do světa, je do značné míry na vodě.

Rozumím tomu, že levicově liberální média a různé nátlakové organizace nechtějí, aby byť sebevýznamnější veřejný post zastával člověk, který jde proti proudu, i když mu to činí různé existenční potíže. Člověk konzervativních názorů na společnost, morálku či rodinu, vzdorující nastupující totalitě politické korektnosti a sociálního inženýrství, další bruselské centralizaci, oklešťování občanských svobod a ničivým dopadům genderové ideologie či umělého multikulturalismu. Člověk, který tvrdí, že mráz dnes nejde z Kremlu, ale z pokrokářských center na Západě.

K tomu, že je Semínovi vyčítána názorová netolerance, se vyjadřuji také. Já jsem se vlastně od 90. let pohyboval v prostředí názorově pluralitním a vždy mě bavilo argumentovat s lidmi jiných názorů. Myslím, že právě v Četce a v jiných veřejnoprávních institucích by měl být přece zastoupen ten mnohohlas, protože to, čemu dnes čelíme a co já považuji za skutečné nebezpečí pro budoucí vývoj naší země, je, že se v tom veřejném prostoru uplatňuje čím dál víc jeden hlas, jeden názor. Ty ostatní, nepohodlné, jsou vytlačovány na okraj nebo jsou různě dehonestovány. Podle mě bychom se měli vyhnout honům na čarodějnice, jinak se budeme chovat stejně jako komunisté, kteří vyloučili Michala Semína ze studia kvůli jeho odporu k předlistopadovému režimu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jenom, abych všechny korektně upozornil na to, v jakém jsme stavu jednání, tak konstatuji, že v tuto chvíli nejsme v rozpravě, rozprava byla ukončena. Máme zde dvě přihlášky s přednostním právem, pan místopředseda Pikal, pan předseda Michálek, nicméně je samozřejmě možné usnesením Poslanecké sněmovny rozpravu otevřít, pokud to někdo navrhne. Dále konstatuji, že můžeme pokračovat po 13. hodině, než se vypořádáme s volebními body, současně ale platí, že Sněmovna si svým usnesením stanovila, že ve 14.30 hodin budeme pokračovat pevně zařazenými body. Taková je nyní situace.

Na řadě je pan místopředseda Sněmovny Pikal. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedající, děkuji za slovo, děkuji za vyjasnění toho stavu. Já své přednostní právo využiji pouze ke krátké poznámce, respektive byl jsem některými kolegy požádán, abych zde přednesl stanovisko Federace židovských obcí v České republice k volbě do Rady České tiskové kanceláře z 12. 6. 2019.

Federace židovských obcí v ČR sleduje se znepokojením snahu některých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zvolit do Rady České tiskové kanceláře pana Michala Semína. Člověk, který mimo jiné interpretuje modlitbu za mír, jíž se před časem z iniciativy papeže Františka zúčastnil izraelský prezident Šimon Peres, palestinský představitel Mahmúd Abbás a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, jako uznání náboženské hodnoty nepravých kultů neslučitelných s učením tradiční církve a tradicí církve, a judaismus podle jeho názoru spočívá v tvrdošíjném odmítání pravého mesiáše, není podle našeho názoru vhodným kandidátem do rady hlavní tiskové agentury České republiky. Antijudaismus byl po staletí původcem perzekuce Židů a stal se i významnou součástí antisemitismu předválečného, tak i v období šoa. Obracíme se na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s nadějí, že tyto skutečnosti vezmou při volbě členů Rady České tiskové kanceláře v úvahu. ČTK má přinášet spolehlivá a ověřená fakta a dohled nad její činností by neměl být svěřován lidem s fundamentalistickým a konfrontačním viděním světa.

Tolik stanovisko, které myslím vyjasňuje některé otázky ohledně antijudaismu či antisemitismu. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP