(11.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro paní ministryni. Mám pár hesel, která ráda používá vláda, jejíž je členkou: eGovernment, eČesko, digitalizace, zjednodušení, elektronizace. A nic. Mám pro paní ministryni dobrou zprávu. Já myslím, že je velmi pravděpodobné, že až tento návrh zákona postoupíme do Senátu, že horní komora zopakuje svůj návrh z loňského roku, naši senátoři to budou iniciovat. Paní ministryně si na rozdíl ode mě myslí, že je dobře, že jsme nezvedli důchody těm, kteří jsou 25 let v penzi. Já myslím, že to není dobře. Doufám, že těch dvanáct měsíců Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí využily k tomu, aby na tento návrh, který už je starý více než rok, byly připraveny, a že až to přijde zpět ze Senátu případně s tímto pozměňovacím návrhem, který zvedne důchody těm, kteří jsou 20 nebo 25 let v penzi, že neuslyšíme stejné výmluvy jako loni.

Já se omlouvám kolegovi Sklenákovi. Já jsem nekritizoval větu, že od 1. ledna nebudou připraveni. Já jsem kritizoval, že tam není věta, kdy by byli připraveni. Od 1. dubna? Od 1. července? Od 1. října? To mi tam chybí. Tomu já i rozumím. Rozumím tomu, že například pokud zákon vyjde ve Sbírce v září nebo v říjnu, že k 1. lednu to nemůže být. O tom se ale vůbec nepřeme. Já jsem chtěl slyšet, a možná je to v podrobnější zprávě, kterou tu z důvodu časové úspory pan poslanec neřekl, tak ho prosím, aby to řekl, pokud to bude schváleno, dokdy je to Česká správa schopna připravit. Očekával bych, pokud takový návrh zazněl, že ministerstvo a Česká správa sociálního zabezpečení přijde a upozorní poslance, kteří to prosazují, a řekne: pozor, dobrý nápad, my jsme pro, ale musíme změnit účinnost, protože k 1. lednu nejsme schopni, navrhujeme třeba účinnost o rok později, o půl roku později. To je konstruktivní přístup. Ne že to smeteme ze stolu s tím, že k 1. lednu to nejsme schopni zrealizovat. Tomu bych i rozuměl. Ale dokdy jsme schopni to realizovat? Tak zněl můj dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě se vyjádří paní ministryně Maláčová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Už opravdu jen velmi krátce. Pokud to myslíte skutečně vážně s tím návrhem, aby se zvýšily důchody těm, co jsou minimálně 25 let v důchodu, tak prosím použijte kategorie, které již dnes existují, a pak to může být realizováno od 1. ledna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není zájem.

Konstatuji omluvu předsedy vlády od 11.45 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje, aby zaujal své místo a jako zpravodaj garančního výboru nás seznámil s procedurou hlasování, sdělil jednotlivé pozměňovací návrhy, sdělil nám stanovisko výboru, a paní ministryni požádám o totéž. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já bych vás seznámil s návrhem procedury, jak ji doporučuje garanční výbor pro sociální politiku. Nejprve bychom tedy hlasovali pozměňovací návrh C paní poslankyně Golasowské, poté pozměňovací návrh pod písmenem A paní Lucie Šafránkové. V případě, že by C byl přijat, tak tento návrh by byl nehlasovatelný. A následně B1 a B2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Slyšeli jste návrh procedury. Nikdo nemá žádný protinávrh, můžeme tedy proceduru odhlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 37, které zahájím, až vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 37, a to je schválení procedury hlasování. Ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 171 poslance pro 168, proti nikdo, procedura byla schválena. Můžeme tedy začít hlasovat první návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: První návrh je návrh paní poslankyně Golasowské - 500 korun za každé vychované dítě. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 38 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 38 ze 173 pro 52, proti 4, návrh nebyl přijat. Můžeme druhý návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: Druhým návrhem je návrh pod písmenem A paní poslankyně Šafránkové - zvýšení důchodů nižších než 10 tisíc korun o 900 korun. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 39 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 39 ze 176 pro 29, proti 74, návrh byl zamítnut. Můžeme přistoupit k dalšímu návrhu.

 

Poslanec Roman Sklenák: A tím je návrh B1 pana poslance Martínka - prodloužení možnosti uplatnění vyloučené doby pro rodiče pečující o dítě do devíti let věku. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 40 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 179 pro 56, proti 7, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Sklenák: A to by měl být poslední pod písmenem B2 pana poslance Martínka - možnost započítat jako náhradní dobu pojištění částečně dobu studia. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 41 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 180 pro 43, proti 29, návrh nebyl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Ještě přečtu došlou omluvu z jednání Poslanecké sněmovny. Svou omluvu zkracuje z původních 12 hodin do 11.45 paní poslankyně Věra Kovářová, kterou tady již vidím.

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 452, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 178 pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod 33.

 

Dalším bodem našeho jednání je

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 202/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP