(11.40 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Musím ale říct, že podobné nedokonalosti má i pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské, protože pokud se podíváme do odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu, tak tam se hovoří výhradně o ženách, o matkách, tím, že se tímto návrhem přidává 500 korun za každé vychované dítě ženě. Nicméně ten návrh používá termín vychované dítě. A samozřejmě tedy pokud by takto byl schválen, tak by ta pětistovka měsíčně náležela nejen matce, ale i otci. A chci upozornit, že pokud by tento návrh byl schválen, tak rozpočtové dopady už v prvním roce by byly 30 miliard korun. A také chci upozornit na to, že tento pozměňovací návrh nijak nepočítá s prokazováním navrhované podmínky, tedy s prokazováním té výchovy dětí.

A musím bohužel konstatovat, že ani pozměňovací návrhy B1 a B2 pana poslance Martínka nejsou legislativně dokonalé. V pozměňovacím návrhu B1, který prodlužuje možnost uplatnění vyloučené doby pro rodiče pečující o dítě až do devíti let věku, je např. úplně opomenuto provázání s procesními pravidly, která jsou upravena v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Pokud chcete konkrétně, tak je to provázanost s § 83 odst. 3, § 85 odst. 4 a § 86 odst. 5, což je zásadní problém, který by nastal v okamžiku podání žádosti o důchod. A stejně tak v tom pozměňovacím návrhu druhém, který zavádí možnost započítat jako náhradní dobu pojištění částečně dobu studia, chybí provázanost. Tato úprava zase není promítnuta do dalších ustanovení zákona, zejména ve vztahu k vyloučeným dobám podle § 16 odst. 4, k potřebné době pojištění pro nárok na invalidní důchod podle § 40 odst. 3 a vzhledem k absenci přechodného ustanovení také k § 102 odst. 4, pokud jde o předchozí dobu studia.

Čili to jsou nedostatky pozměňovacích návrhů, na které jsem cítil potřebu upozornit. Ale prosím vás ještě chvíli o pozornost, protože vám chci sdělit ještě jednu věc. Je tady ale teď fakt velký hluk. (Odmlčuje se.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane zpravodaji. A protože jde o důležitou věc, jsme ve třetím čtení, požádám sněmovnu o klid, aby pan zpravodaj mohl dokončit své vystoupení v rozpravě, abychom ho nemuseli opakovat v závěrečném slovu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano. Poslední, co jsem chtěl říct, že na základě i toho, co zde zaznělo, tak jak jsem nastudoval ty pozměňovací návrhy, tak jsem se obrátil na Českou správu sociálního zabezpečení, aby se mi vyjádřili, co by pro ně znamenalo schválení těch pozměňovacích návrhů, protože oni jsou ti, kteří vyplácejí důchod, a museli by si v praxi s těmito pozměňovacími návrhy poradit. Tak velmi stručně, abych už nezdržoval, mám tady k dispozici celé jejich vyjádření (ukazuje), ale závěr - cituji z jejich vyjádření: Pozměňovací návrh paní poslankyně Šafránkové není od ledna 2020 proveditelný. Pozměňovací návrh B1 poslance Martínka - nelze potvrdit, že je realizovatelný, neboť návrh není legislativně jednoznačně formulován. B2 poslance Martínka - nelze potvrdit, že požadavek je realizovatelný, návrh je legislativně nejednoznačný, rovněž nelze vyhodnotit, zda bude možno do velice komplikovaného systému zhodnocování dob studia v různých obdobích zavést další změny. A pozměňovací návrh C paní poslankyně Golasowské není od ledna 2020 proveditelný. Tolik tedy vyjádření České správy sociálního zabezpečení a já vás jen prosím, abyste při svém rozhodování o podpoře jednotlivých pozměňovacích návrhů to, co jsem zde uvedl, vzali v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní v rozpravě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. A znovu žádám sněmovnu o klid. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte, abych krátce zareagoval na vystoupení pana zpravodaje. Je to už podruhé v tomto volebním období, kdy projednáváme navýšení důchodů, a podruhé slyšíme, že Česká správa sociálního zabezpečení není schopná realizovat nějaký pozměňovací návrh nebo vůli např. horní komory. Mně to připadá neuvěřitelné. Tak buď se budeme řídit politickou vůlí Sněmovny a Senátu, anebo tím, jestli nějaké ministerstvo je schopno nebo není schopno něco administrovat. Já jsem samozřejmě pro první možnost.

Vloni jsme slyšeli plno výmluv, které tady tlumočila paní ministryně s tím, že stát není schopen zjistit, kdo už je 25 let v penzi, a kdo ne, protože na to není připraven informační systém. Rok se sešel s rokem - paní ministryně, jsme to schopni zjistit po tom roce, nebo jste neudělali vůbec nic? Nyní slyším od pana poslance Sklenáka - já mu to nevyčítám, on jenom tlumočil názor České správy sociálního zabezpečení, já ho respektuji. Ale je to ta samá situace. Je tady nějaký návrh, který může, nebo nemusí získat politickou podporu, a už zase dopředu slyšíme od úředníků, že to nejsou schopni realizovat.

Tak takhle se to přece dělat nedá. Já bych očekával, kdyby řekli - v této chvíli na to nejsme připraveni, potřebujeme na to třeba dvanáct měsíců, nebo deset nebo devět, navrhujeme odložení účinnosti např. pozměňovacího návrhu paní poslankyně Golasowské o tři měsíce nebo o šest měsíců. Ale spláchnout to tím, že to prostě není možné z technických důvodů, je podle mě chybný přístup. A to je celé. Šest let máte na starosti jako sociální demokraté tento resort a po šesti letech nejsme schopni realizovat některé z pozměňovacích návrhů nebo vůli zákonodárce. A to je chybný postup. Ti úředníci mají napsat, co je potřeba k tomu, aby tento návrh, když projde, realizovatelný byl. To je potřeba. Nepotřebujeme zprávy o tom, že něco nejde. Potřebujeme zprávu o tom, jak to jde, kolik to bude stát, v jakém čase se to dá zrealizovat. Pak ta debata je racionální. Takhle teda ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka pana zpravodaje a poté přednostní právo paní ministryně. (Ministryně upřesňuje.) Aha, já jsem to bral jako s přednostním právem, paní ministryně, tak se omlouvám. Pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já musím zareagovat na pana poslance Stanjuru a musím se v tomto zastat České správy sociálního zabezpečení. Já jsem zde přečetl v rámci úspory času jenom ta resumé, závěry, a ty termíny jsem uvedl. Například u paní poslankyně Golasowské jsem četl - pozměňovací návrh není od ledna 2020 realizovatelný. To je přesně to, o čem hovoříte. A oni v tom vyjádření jasně píší, kolik by toho času na to potřebovali, a to není nic, za co bychom je měli kritizovat, protože pokud si uvědomíme, že je skutečně potřeba upravit aplikační programové vybavení, tak na tyto kroky je potřeba nějaký čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě paní ministryně měla faktickou, potom faktická pana... (Ministryně už hovoří, nebylo rozumět.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já také budu reagovat na pana předsedu Stanjuru. Já jsem to zmiňovala ve svém úvodním slově, pan předseda Stanjura tady asi nebyl, takže to mohu zopakovat. Přesně o tom byla ta debata, že pokud přicházíme s novými prvky v zákonech, tak potřebuje Česká správa sociálního zabezpečení nějaký čas na jejich realizaci. Pokud se doposud počet dětí u mužů nesledoval a Česká správa sociálního zabezpečení je ročně schopná učinit 350 tisíc rozhodnutí a tady se bavíme o více než milionu nových rozhodnutí, tak je jasné, že něco, co vznikne v červenci, není Česká správa sociálního zabezpečení schopná zajistit k 1. lednu. Takže přesně o tom bylo i moje vystoupení v úvodním slově.

Jinak co se týká té debaty minulý rok. Tam by vlastně stačilo, ani bychom nemuseli do těch informačních systémů zavádět novou kolonku, tam by vlastně stačilo, a já jsem to zmiňovala i minulý rok, pokud by při přípravě pozměňovacích návrhů byl konzultován aparát Ministerstva práce a sociálních věcí, protože by se nezaměstnávaly stovky, možná tisíce úředníků tím, aby vznikla nová kolonka, ale použil by se termín, který už existuje. A celá ta debata byla o tom, jestli se použije nová kolonka první den splátky prvního důchodu, nebo jestli to bude odchod do důchodu. O tom byla ta debata. Takže jsme si mohli, kdyby byl ten návrh z vaší strany lépe připraven - naštěstí nebyl schválen -, ušetřit velké byrokratické cvičení na roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP