(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní se tedy vypořádáme s body 8 a 9. Nejprve bych tedy dal hlasovat o bodu č. 8 jako prvním bodu odpoledního jednání. Jedná se o protinávrh pana předsedy Stanjury. Takže nejprve bod číslo 8, že by byl zařazen dnes odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 170, pro 78, proti 12. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bych navrhl, abychom hlasovali návrh pana poslance Ferjenčíka, který tentýž bod navrhuje zařadit dnes jako bod číslo 2 za ten právě schválený bod novela insolvenčního zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno je 172, pro 81, proti 8. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o zařazení tohoto bodu jako druhého bodu odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno je 174, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 9, tisk 509, jako první bod dnešního odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno je 174, pro 96, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Nachera, který nejprve navrhuje zařadit v pátek po třetích čteních nejprve bod 326, novela zákona o dráhách, a poté jako druhý bod tisk 420. Je nějaká námitka, aby se to hlasovalo společně, nebo chcete hlasovat odděleně? (Ze sálu zní, že odděleně.) Odděleně.

 

Takže nejprve 326 o dráhách jako první bod po bloku třetích čtení v pátek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno je 176, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o zařazení tisku 420 po Novele zákona o dráhách.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno je 176, pro 130, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Čižinského, který navrhuje zařadit tisk 191 na pořad této schůze - on v tuto chvíli není zařazen. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu a tím je tisk 191, také novela zákona o dráhách.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno je 176, pro 114, proti 19. Návrh na zařazení bodu byl přijat.

 

A nyní je zde tedy návrh na pevné zařazení bodu jako druhého bodu po tisku 326 na pátek po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 33, přihlášeno je 176, pro 122, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali s přednesenými návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, poslaneckého klubu ČSSD a poslaneckého klubu hnutí ANO, navrhnout, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích po 19. hodině a po 21. hodině. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. O tomto návrhu dám tedy hlasovat bezprostředně.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 34, přihlášeno je 177, pro 87, proti 48. Návrh nebyl přijat. (Potlesk s pravé strany sálu.)

 

Kontrola hlasování zřejmě nebude, nevidím nikoho. Takže budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. A my jsme si jako první zařadili bod

11.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové,
Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 493/1 a já poprosím paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla. Máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážená Sněmovno -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě přeruším. Vážená Sněmovno, prosím o klid. Opravdu začala schůze. Máme jednací den. Děkuji.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážená Sněmovno, vážená vládo, dovolte, abych vám představila novelu insolvenčního zákona. Je to poslanecký návrh. A co je jeho cílem? Já jsem moc ráda, že se mi podařilo získat podporu ostatních kolegů pro tento poslanecký návrh, protože obsahem této novely je jednoduchá věc, nebo možná jednoduchá věc na první pohled.

Více jak 50 tisíc mladých lidí v naší republice se dostalo do dluhové pasti a do bezvýchodné situace ne proto, že by snad nechtěli platit dluhy, protože dluhy se platit mají, ale proto, že při 18. roku svého věku se dostali do situace, kdy už v této chvíli jejich zadlužení bylo takové, které vlastně způsobily takzvané dětské dluhy. Vy víte, že tato Sněmovna v prvním čtení podpořila novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, také z poslanecké dílny, aby do budoucna už vůbec ke vzniku dětských dluhů nedocházelo. Toto je, řekněme, krok dva, kdy se chceme vypořádat s těmi situacemi, jak říkám, desítek tisíc mladých lidí, kteří se dostali do bezvýchodné situace právě proto, že dětské dluhy v naší zemi mohly vznikat. A místo toho, aby si stát došlápl na zákonné zástupce a rodiče, ponechal děti v situaci, kdy jejich zadlužení v 18 letech bylo takové, že v podstatě se dostaly do dluhové pasti dřív, než byly plně právně odpovědné.

Novela insolvenčního zákona je poměrně přísná, protože se samozřejmě snaží vyvažovat i práva věřitelů. A myslím si, že celý insolvenční zákon a jeho filozofie z hlediska poslední vládní novely, která prošla minulý rok, vychází z toho, že chceme rovnováhu mezi povinným a věřitelem. Protože upřímně řečeno, každý z nás se může dostat do situace věřitele a následně do situace povinného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP