(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech. Právě jsem vás odhlásil, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám nahlášeno, že pan poslanec Pražák hlasuje s náhradní kartou číslo 1 a pan poslanec Černohorský s náhradní kartou číslo 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Dana Balcarová - zahraniční cesta, Jan Bartošek z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Petr Beitl z dopoledního jednání ze zdravotních důvodů, Aleš Juchelka do 9.15 - pracovní důvody, Marian Jurečka - rodinné důvody, Pavel Juříček - zahraniční cesta, Iva Kalátová - zahraniční cesta, Martin Kolovratník od 16.30 - rodinné důvody, Věra Kovářová do 12 hodin - pracovní důvody, Helena Langšádlová do 11 hodin - osobní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Jan Lipavský - zahraniční cesta, Petr Pávek - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg do 12 hodin - zdravotní důvody, Lubomír Volný - osobní důvody, Petr Vrána do 14.30 - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová do 14.30 - pracovní důvody, Vladimír Kremlík do 11 hodin - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Antonín Staněk - osobní důvody, Miroslav Toman - zdravotní důvody.

Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, budeme pokračovat.

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodů z bloku třetích čtení, to jest body 33, 34, 35, 37, 38 a 39, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty. Ve 12.30 se budeme věnovat volebním bodům, to jest bodům 40 až 48.

Připomínám, že na 14.30 hodin máme pevně zařazené body z bloku zákony vrácené a zamítnuté Senátem. Poté bychom pokračovali body z bloku zákony druhé čtení a body z bloku zákony prvé čtení.

Tak. V tuto chvíli se mi s přednostním právem jako první přihlásil pan předseda Výborný, před zahájením schůze, poté pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil navrhnout změnu programu dnešní schůze, a to velmi jednoduchou. V bloku prvních čtení máme pod bodem 11 návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy a dalších -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším na okamžik, pane poslanče, a poprosím o klid v sále! Poprosím, abyste se usadili na svých místech a věnovali se programu.

 

Poslanec Marek Výborný: Tak ještě jednou k bodu 11 dnešní schůze. Jedná se o sněmovní tisk č. 493. Velmi stručná novela insolvenčního zákona, která se dotýká rychlejšího oddlužení mladistvých, resp. mladých lidí. Je to návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy a dalších.

Já bych si dovolil navrhnout po dohodě s předkladateli zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegyně, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit bod č. 9, jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 509, a bod č. 8, vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, tzv. rodičovský příspěvek, sněmovní tisk 490, na dnešek jako první dva body odpoledního pořadu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další mám písemnou přihlášku pana poslance Čižinského. Poté se z místa hlásil pan poslanec Nacher. Pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Chtěl bych poprosit, jestli bych mohl vystoupit po panu poslanci Nacherovi, protože to vlastně na sebe navazuje. Bylo by to možné? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to možné. Pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já bych poprosil zařadit pevně po případném bloku třetích čtení v pátek dva body. Je to tisk 326, zákon o dráhách, a hned po něm 420, zákon o elektronických komunikacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zařadit jako první v bloku třetích čtení...

 

Poslanec Patrik Nacher: Po bloku třetích čtení, pokud budou ještě v pátek, bloky z druhého čtení - 326, zákon o dráhách, a hned po něm 420, zákon o elektronických komunikacích z bloku druhých čtení. (Hluk v sále přetrvává.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já vás ještě jednou poprosím o klid, abychom věděli, co se navrhuje. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. A já bych rád zareagoval na pana poslance Nachera, a sice, máme tady tisk 191, je to návrh pana poslance Petra Dolínka, také o dráhách, a ten navrhuji zařadit tedy po tom vládním návrhu o dráhách, jak navrhl pan poslanec Nacher. To znamená, aby byly nejdřív vládní návrh o dráhách, potom 191 o dráhách a pak ta elektronická komunikace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, děkuji. Ptám se zda... Pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Ferjenčík. Pan poslanec Holomčík hlasuje s náhradní kartou číslo 12.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, já bych chtěl navrhnout bod č. 8 jako první bod dnes odpoledne ve 14.30.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Bod číslo 8? Pan předseda Faltýnek jej navrhoval jako druhý bod... Můžu jenom pro upřesnění, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Pan předseda Faltýnek navrhoval 9 a 8. Vy navrhujete, aby 8 šel první.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, aby bod č. 8 byl první.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Já to chápu jako alternativní návrh k návrhu pana předsedy Faltýnka. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout bod č. 8, zvýšení rodičovského příspěvku, jako bod číslo dva dnešní schůze za ty dětské insolvence, pokud projdou. Případně jako bod jedna, pokud dětské insolvence neprojdou. A současně žádám, aby se návrh kolegy Faltýnka hlasoval odděleně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k programu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Výborného, abychom bod 11, tisk 493, novela insolvenčního zákona, zařadili dnes jako první bod dnešního jednání.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 25 přihlášeno 169, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP