(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko výboru jsme již slyšeli. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování číslo 90. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 90 je přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Pak je to pozměňovací návrh N16 pod NACE 0129. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív prosba poslanců ne z mého poslaneckého klubu na pana zpravodaje, aby mluvil o něco zřetelněji, že je mu špatně rozumět.

A já bych chtěl vysvětlit všem poslancům, o čem budeme hlasovat. Je to NACE pod kódy 0129 - pěstování ostatních trvalých plodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování 91. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 91 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 86. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Pak je to pozměňovací návrh N17 pod číslem -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon. Pan poslanec Klaus se hlásí k hlasování?

 

Poslanec Václav Klaus: Já se omlouvám, ale já jsem hlasoval pro a nesvítí mi to tam, takže tohle hlasování poslední, co bylo, bych vznesl námitku. Zpochybňuji, pardon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Byla vznesena námitka, zpochybnění posledního hlasování. Takže o této námitce budeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 92 bylo přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 167, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Hlasování tedy budeme opakovat. Prosím, pane zpravodaji, o nové uvedení.

 

Poslanec Jan Volný: To znamená, opakujeme hlasování N15, je to NACE 0128. Stanovisko nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva... Tak pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že byla přijata námitka k hlasování o NACE pod kódem 0129 - pěstování ostatních trvalých plodin, a ne jak říkal pan zpravodaj o NACE pod kódem 0128 - pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin. Takže máme hlasovat o N16, a ne o N15.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Volný: Podle mého názoru N16 se vůbec nehlasovalo, protože když jsem ho předčítal, tak přišel pan kolega s touto námitkou. To znamená, podle mého názoru se N16 NACE 0129, vůbec nehlasovalo ještě. Já požádám legislativu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si vezmu asi minutu...

 

Poslanec Jan Volný: Nehlasovalo. Říkám to správně, legislativa potvrzuje, že šestnáctka se nehlasovala a námitka pana kolegy byla k NACE, 15. To byl poslední bod, který se hlasoval. To znamená, já dávám znovu hlasovat na základě námitky pana kolegy o bodu N15 NACE 0128.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanoviska jsme slyšeli. Takže já zahajuji hlasování číslo 93. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 93 je přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 91. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu N16 pod číslem NACE 0129. Nebylo přijato stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 94 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 85. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu N17, 0130. Nebylo přijato stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jen pro upřesnění. NACE pod kódy 0130 - množení rostlin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 95. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 95 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dále pozměňovací návrh N18 pod číslem 0141. Nebylo přijato stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji. Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Upřesním návrh, který přednesl pan zpravodaj. Jedná se o chov mléčného skotu. (Ozývá se smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 96. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 96 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 80. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu N19 pod NACE 01.42. Nebylo přijato stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. (Nesouhlasné.) Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Před chvílí jsme hlasovali o chovu mléčného skotu a nyní budeme hlasovat o chovu jiného skotu. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Kalousek se hlásí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP