Pořad 30. schůze

Přerušeno do úterý 18. června do 14 hodin.
30. schůze (28., 29., 30., 31. května, 4., 5., 6., 7. června 2019)

Zahájení schůze

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

15. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

16. Návrh poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Projednávání (6. června 2019)

38. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Projednávání (28. května 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (28. května 2019)

41. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

Projednávání (28. května 2019)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Projednávání (28. května 2019)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Projednávání (5. června 2019)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení

Projednávání (28. května 2019)

45. Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Projednávání (28. května 2019)

46. Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání, část č. 1 (28. května 2019)
Projednávání, část č. 2 (30. května 2019)

122. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Projednávání (5. června 2019)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (29. května 2019)
Projednávání, část č. 2 (31. května 2019)
Projednávání, část č. 3 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 4 (7. června 2019)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 240/ - třetí čtení

Projednávání (7. června 2019)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

Projednávání (7. června 2019)

151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení

Projednávání (7. června 2019)

184. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (5. června 2019)

185. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

186. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

187. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

188. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

189. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

190. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

191. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Projednávání, část č. 1 (5. června 2019)
Projednávání, část č. 2

227. Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Projednávání (6. června 2019)

236. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí

Projednávání (28. května 2019)

237. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (30. května 2019)
Projednávání, část č. 2 (6. června 2019)

238. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (30. května 2019)
Projednávání, část č. 2 (6. června 2019)

239. Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky

Projednávání (4. června 2019)

240. Projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla

Projednávání (4. června 2019)

241. Způsob dofinancování sociálních služeb v České republice v roce 2019

Projednávání (7. června 2019)

242. Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968

Projednávání (5. června 2019)Přihlásit/registrovat se do ISP