(9.10 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen stručně bych připomněl návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Účelem toho zákona je transponovat směrnici o přístupnosti internetových stánek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru do českého právního řádu. Cílem této směrnice je pak zajištění přístupnějších internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií. Navrhovaný zákon má tedy zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací všem jejich uživatelům, zejména však osobám se zdravotním postižením. Internetové stránky a mobilní aplikace musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Já věřím, že to tímto zákonem dosáhneme. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím vás, kolegové a kolegyně, opravdu zkusme se utišit, ať jsme schopni v důstojné atmosféře projednávat jednotlivé tisky. Tak, děkuji vám.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které není nikdo přihlášen. Je? Tak ho ještě nemám na tabuli. Takže pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já jen krátce před hlasováním připomenu pozměňovací návrh, který drobným způsobem vyňal školy a malé školy v obcích z působnosti. Přitom tento zákon byl původně myšlen zejména na státní úřady, velké. Já už jsem to tady ve druhém čtení obhajoval, tak to nebudu znovu říkat. Navíc došlo k tomu, že výbor si osvojil tuto myšlenku a identický pozměňovací návrh je výborový A2, čili o tom mém se ani nebude hlasovat. Takže tím chci jen podpořit tedy A2, C, pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Majerové, takže mažu. Pan poslanec Martin Kupka v rozpravě. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, přestože se jedná o vládní návrh a já jsem z opozičních lavic, tak bych se rád přimluvil za přijetí toho návrhu zákona s pozměňovacími návrhy. Já jsem přesvědčený o tom, že to je zákon, který může opravdu odstraňovat bariéry ve virtuálním prostoru, a že tak jak se podařilo v posledních několika desetiletích změnit obraz měst a obcí tak, že je tam významně méně bariér pro zdravotně postižené, že podobně to máme zajistit také ve virtuálním prostředí a tam, kde jsou internetové stránky a nově také mobilní aplikace hrazeny z veřejných prostředků. Je namístě zavést taková pravidla, aby byly co nejpřístupnější všem lidem s různým zdravotním postižením. Proto tento zákon podporuji. A protože také zároveň ten zákon pamatuje na nepřiměřené náklady, tak aby to neznamenalo třeba pro menší instituce, a právě i díky tomu pozměňovacímu návrhu, který je důležitý, nepřiměřené náklady pro řadu malých škol. Tak si myslím, že je to opravdu návrh, který v té finální podobě s pozměňovacími návrhy bude užitečný a Česká republika jej potřebuje.

Paradoxně největší oříšek si pravděpodobně způsobí vláda. Budu bedlivě sledovat, jak se s novými pravidly přístupnosti vypořádá např. NEN, nebo systém MS2014+. Bojím se, že právě tyto nástroje s tím budou mít větší problémy než weby a mobilní aplikace měst a obcí, které v mnoha případech už dávno pravidla dobré praxe a přístupnosti splňují.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Bartoš. Já přečtu omluvu. Omlouvám pana ministra dopravy Dana Ťoka z dnešního jednání od 9 do 10 hodin. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády. Já bych chtěl jenom poznamenat k tomu pozměňovacímu návrhu, o kterém tady hovořil pan Klaus i pan předřečník Kupka. Řada škol a i já v rámci třeba vyhodnocování nějakých cen, my se díváme na ty jednotlivé weby měst a škol. Řada škol má ty weby již samozřejmě nastavené podle těch norem, protože je vyvíjejí od počátku v souladu se standardy moderního webu. Nicméně já trochu nesouhlasím s tím, že je tam tahle výjimka, protože my tím tak trochu říkáme, že pokud nejste v osvíceném kraji, v osvíceném městě, tak vlastně ta dostupnost těch stránek, pokud ta škola nešla tou cestou sama o sobě, jako není důležitá. Když se bavíme o dostupnosti stránek pro lidi s nějakým zrakovým postižením nebo pro rodiče, tak mně přijde, když řekneme, že těch malých se to jakoby vůbec netýká, touto cestou nemusí, že vlastně říkáme, že když žijete na vesnici a máte nějakou sníženou schopnost třeba čtení z monitoru, tak že vlastně máte trochu smůlu. Tak já jsem chtěl jen zohlednit tento aspekt, že ta výjimka ale znamená právě tohleto omezení, a tím vlastně jde proti trochu té logice toho, čeho chceme dosáhnout tím zákonem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Jen krátké doplnění. Samozřejmě pro to, co musí škola zveřejňovat na základě správního řádu v případě přijímání a další povinné údaje, tak pro ně to samozřejmě i v případě škol bude platit, že to musí zajistit tak, aby to bylo obecně přístupné. Já jsem přesvědčený o tom, že tak jak se podařilo postupem zkvalitňovat internetové prostředí a kvalitu webových stránek aplikací měst, obcí i veřejných institucí, příspěvkových organizací, tak věřím ještě mnohem více na přirozené šíření dobré praxe a toho, že i ten zákon může být v tomhle smyslu spíše podnětem, aby se ta dobrá pravidla šířila vlastně spontánně pozitivně. A že i v tomhle směru ten zákon může sehrát pozitivní roli. A na druhou stranu tam, kde to opravdu znamená nepřiměřené náklady, tak do toho ty instituce nebude tlačit. Pokládám to v tomto směru za rozumné a vyvážené a za přijetí i toho pozměňovacího návrhu se velmi přimlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám tady žádnou faktickou poznámku. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré dopoledne. Garanční výbor navrhl, že se bude hlasovat v tomto pořadí. Nejdříve legislativně technické úpravy, poté pozměňovací návrh A1, pozměňovací návrh A2, dále dohromady pozměňovací návrhy B1 až B5, dále pozměňovací návrhy B6 a B7 dohromady, pak pozměňovací návrh B8. Pak hlasování zákona jako celku a na závěr o doprovodném usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je nějaká připomínka k proceduře? Nechám proceduru odhlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takhle nastavenou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 156, přihlášené 168 poslankyň a poslanců. Pro 157. Návrh byl přijat.

 

Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás seznamoval s jednotlivými návrhy, o kterých nechám hlasovat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Legislativně technické nemáme, takže půjdeme rovnou k hlasování pozměňovacího návrhu A1, což je doplnění povinnosti přímo zveřejnit technické normy, na které se zákon odkazuje, u Ministerstva vnitra. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 157. Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců. Pro 171. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Ondřej Profant: Takže další je pozměňovací návrh A2, který tu představil kolega Václav Klaus. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 158. Přihlášeno 174 poslankyň a poslanců. Pro 149. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další jsou pozměňovací návrhy B1 až B5, což jsou de facto technikálie kolem účinnosti, protože ten zákon schvalujeme velmi dlouho. Tyto návrhy připravovalo spolu se mnou Ministerstvo vnitra. Garanční výbor doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP