(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Mám tady žádost pana poslance Vrány, bude hlasovat s hlasovací kartou číslo 1, pan ministr Hamáček hlasovací karta číslo 2.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Babišová Andrea - pracovní důvody, Běhounek Jiří od 11.30 pracovní důvody, Bělobrádek Pavel - zdravotní důvody, Benda Marek - rodinné důvody, Blažek Pavel - zdravotní důvody, Čižinský Jan - rodinné důvody, Gazdík Petr - osobní důvody, Hanzel Tomáš od 13 hodin - pracovní důvody, Chovanec Milan - zdravotní důvody, Kalousek Miroslav - osobní důvody, Kasal David - rodinné důvody, Kobza Jiří - pracovní důvody, Kováčik Pavel od 10.30 - osobní důvody, Krutáková Jana - pracovní důvody, Procházková Věra - zahraniční cesta, Richterová Olga - rodinné důvody, Stanjura Zbyněk - zdravotní důvody, Špičák Julius - rodinné důvody, Vondrák Ivo - zahraniční cesta.

Členové vlády: Metnar Lubomír - pracovní důvody, Petříček Tomáš - zahraniční cesta, Plaga Robert - pracovní důvody, Staněk Antonín od 10 do 12 hodin - pracovní důvody, Toman Miroslav - pracovní důvody.

Paní poslankyně Hyťhová do 10 hodin ze zdravotních důvodů.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body 5, 145, 11 a 32. Poté bychom se měli věnovat bodům z bloku zákony druhé čtení. Vzhledem k tomu, že zbývající dva body z tohoto bloku jsou přerušeny do doby projednání výbory, měli bychom tedy pokračovat body z bloku zákony prvé čtení.

Je nějaký návrh na změnu pořadu schůze? Nikoho nevidím, v tom případě začneme bodem č. 5. (Hluk v sále.) Já poprosím paní poslankyně, pány poslance o to, aby se zaregistrovali svými kartami, aby se případně usadili a aby ztišili hluk v sále. Děkuji.

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/4/ - vrácený Senátem

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 23. ledna na žádost poslaneckého klubu ODS o přestávku na klub, poté požádaly o přestávku ještě poslanecké kluby ČSSD a ANO 2011. Připomínám, že rozprava byla ukončena, zazněla i závěrečná slova ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která byla pověřena zastoupením ministra kultury Antonína Staňka, a senátora Zdeňka Nytry.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 175/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 175/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 152, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 54. Návrh byl zamítnut. (Silný hluk v sále.)

 

(Přihláška z pléna.) Ano, prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Já jsem chtěla ohlásit, že jsem se nemohla přihlásit teď do hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže to znamená, zpochybňujete hlasování? (Ano.)

 

Nechám hlasovat o zpochybnění hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 153, přihlášeno 153 poslankyň a poslanců, pro 140. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu o usnesení, které jsem před chvílí četl - to je vratka ze Senátu. Nemusím to znovu číst, předpokládám...

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 154, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 66. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 175/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 155, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 109. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Dalším bodem je

145.
Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 170/ - třetí čtení

Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás opravdu chtěl poprosit o klid v sále. Je velice nepříjemné, když člověk čte a neslyší skoro sám sebe. Tak.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Ondřej Profant. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 170/4, který byl doručen dne 5. prosince 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 170/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP