(14.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Jako další je zde návrh pana poslance Feriho, což je sněmovní tisk 182, bod 42, jeho pevné zařazení na 18. 12. v 17.30.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Jako další je zde návrh na zařazení bodu č. 17 za bod č. 12, tedy jako bod č. 13, sněmovní tisk 50, přednášel to pan poslanec Michálek. Jedná se o registr smluv.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 9 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 119, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pak je zde návrh na zařazení nového bodu, který přednášel pan poslanec Svoboda - Vysvětlení ministra zdravotnictví k pokračujícímu odvolávání ředitelů fakultních nemocnic. Takže nejdřív se vyrovnáme se zařazením tohoto bodu.

Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

hlasování číslo 10 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 85, proti 65. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení již hlasovat nebudeme.

 

Pak je zde návrh pana poslance Výborného, což je úprava zákoníku práce ve věci třídnictví, je to bod č. 39, sněmovní tisk č. 159. Pevné zařazení do 4. 12. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 11 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Pak je zde návrh na zařazení nového bodu, což je Informace vlády České republiky o postoji ke globálnímu paktu o uprchlících, jestli to čtu správně, navrhoval to pan poslanec Kobza. Nejdříve se vyrovnáme se zařazením do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení. Kdo je proti?

hlasování číslo 12 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 56, proti 52. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy hlasovat nebudeme.

 

Jako poslední je zde návrh zařadit bod č. 48, což je sněmovní tisk 234 jako první bod na 5. 12.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 13 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy.

Pan poslanec Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dříve než budeme hlasovat o programu jako o celku, rád bych si něco ujasnil, protože mnozí z nás se při hlasování v tom malinko ztratili.

O co jde? 44 poslanci ze 7 politických stran podepsali návrh na zařazení bodu pro zřízení vyšetřovací komise pro vliv autoritativních režimů na politický systém České republiky. Vedli jsme o tom diskusi na grémiu, kde nikdo nepochyboval o tom, že to má být zařazeno, vedli jsme však diskuse o tom, zda to má být zařazeno na čtvrtek či na úterý jako první bod. Já jsem se z té diskuse z grémia domníval, že většinová shoda je úterý první bod, ale samozřejmě bychom se smířili i s tím čtvrtkem. Jenom bych se rád ujistil, že to i je zařazeno. Je to zařazeno?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bod je zařazen v pořadu schůze, ale není pevně zařazen.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Aha, bod je zařazen v pořadu schůze, ale není pevně zařazen. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní bychom hlasovali o pořadu schůze jako o celku, ve znění pozměňujících návrhů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo14 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 143, proti 23. Pořad byl přijat. Já vám děkuji.

 

Tím máme tedy schválený pořad schůze. Než otevřu první bod, byla mi doručena omluvenka pana poslance Františka Kopřivy na dnešek, 4. 12., z rodinných důvodů. Jsem přesvědčen, že tu omluvenku jsem již četl v rámci celkového souhrnu.

 

Nyní se tedy dostaneme k bloku tisků vrácených ze Senátu nebo zamítnutých Senátem. Jako první je to

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 80/6/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 80/7. Vítám mezi námi senátora Pavla Štohla.

Prosím, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil navrhovatel poslanec Jaroslav Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem předložil návrh zákona spolu se svým kolegou z hnutí ANO. Tento návrh zákona, samozřejmě já nejsem žádný expert na daňovou politiku, já se k tomu přiznám, my jsme se kolektivně snažili najít cestu k řešení pro určitou skupinou lidí, kteří jsou taxativně vyjmenováni ve smlouvě o dvojím zdanění s Holandskem z roku 1974. Absolvovali jsme diskuse tady v parlamentu a myslím si, že tak jak ti lidé, kteří daňovému právu a věcem, které se týkají daňové politiky, rozumějí, tak jsme tu věc schválili.

Samozřejmě, když jsem přednášel tento návrh zákona v Senátu, i kolegy v Senátu jsem upozornil, že nejsem expert na daňovou politiku, tudíž jsem reflektoval to, co jim doporučil jejich orgán, tzn. senátní institut, nebo oblast, která se zabývá tou daňovou politikou. To, že Senát to odmítl, jsem respektoval s tím, že budu věc konzultovat se svými kolegy v parlamentu.

Budu rád, když můj kolega Fischer vás seznámí s tím, že se kolegové, resp. instituty, senátní instituty, do jisté míry mýlily, a pokusíme se, a chtěl bych vás poprosit, abychom se pokusili přehlasovat toto senátní veto, neboť není to žádnou překážkou v souvislostech, tak jak bylo v Senátě uvedeno. Tu technickou a odbornou debatu nechám na svém kolegovi. Děkuji, toť vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP