(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Chci se ujistit. Byla to informace vlády o globálním paktu?

 

Poslanec Jiří Kobza: Ten bod se jmenuje Informace vlády ČR o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji. A ten třetí bod si vyjasníme ve chvíli, kdy se o tom bude hlasovat. Nyní prosím pana poslance Hájka k programu schůze.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, omlouvám se všem, že minimálně trošičku ohnu jednací řád, ale já si myslím, že svátek sv. Barbory, který dneska slavíme, mě k tomu opravňuje. (Poslanec je oblečen v hornické uniformě.)

My jsme dneska uspořádali pod patronací pana předsedy Sněmovny a pod patronací pana předsedy Senátu pana Kubery, zorganizovali jsme průvod městem. Šli jsme, 30 hornických spolků, po Karlově náměstí, měli jsme setkání tady dole v Konírně. Vidíte některé zástupce cechu hornického na galerce, které tímto zdravím. Chtěl bych popřát cechu hornickému... (Potlesk v sále.) Chtěl bych popřát cechu hornickému hornické štěstí. To k tomu patří. Děkuji za svůj vost (?). Zdař bůh! (Výkřik ze sálu: Zdař bůh!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nezaznamenal jsem žádný návrh pořadu, takže to necháme být.

Nyní prosím, protože mi došly písemné přihlášky, pana poslance Klause.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Zdař bůh!

Já jsem vás přišel poprosit, zda byste nepředřadili bod číslo 48. Týká se vydání zákona, kterým by se 8. říjen stal památným dnem sokolstva. Je to v devadesátce. Je to, myslím, velice nekonfliktní, protože do Sokola chodili jak komunisté, tak katolíci, vůbec každý. Je to vlastenecká organizace a myslím, že by to bylo velice rychle odbyto. Se vším, co jsem tady zaznamenal, panuje široký souhlas. Jsou tam nějaké šumy, je tam několik pozměňováků a podobně. Já bych to právě k úctě k sokolům nerad kombinoval s nějakými dalšími význačnými dny, kde jsou tady různé politické hádky. Myslím, že tady byla i výzva ze strany sociálních demokratů, že se to má probírat per partes, jeden po druhém. S tím já velice souhlasím. Ten zákon tady je, je v systému, má číslo 48. Je to sněmovní tisk 284 a i ve shodě s paní Adámkovou z hnutí ANO bych ho rád dal zítra jako první bod, jestli by to šlo, pane místopředsedo.

To je v krátkosti můj návrh. Jinak už se tady o tom mluvilo, takže nebudu zdržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: První bod, to znamená před blokem třetích čtení. Dobře. To je v tuto chvíli asi všechno, pokud jsem nikoho nevynechal, že by se hlásil. Sešlo se nám návrhů požehnaně. Vyrovnáme se s nimi postupně v hlasování v pořadí, jak byly předneseny.

 

Takže pokud není námitek, budeme hlasovat o návrzích z grémia a budeme o nich hlasovat najednou. Já je ještě jednou přečtu. Jedná se o bod 73 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 267, zařadit pevně na čtvrtek 6. prosince jako první bod v 11 hodin, bod 144 návrhu pořadu zařadit pevně na pátek 7. prosince jako první bod a bod 127 návrhu pořadu zařadit pevně na pátek 7. prosince jako druhý bod a zařadit do návrhu pořadu 24. schůze nový bod Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů v záležitosti českého politického systému, a to do bloku Zprávy, návrhy a další.

Pokud nikdo nemá nic proti tomuto návrhu hlasovat to společně, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 172, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji a nyní se podíváme na další návrhy, jak byly načteny.

 

Jako první byl načten návrh pana poslance Filipa, a to zařadit jako pátý bod dnes, to znamená po bloku senátních tisků, bod číslo 16, což je sněmovní tisk číslo 38. Jedná se o zdanění náhrad církevních restitucí, čili dnes jako pátý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 3 bylo přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 36, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Mám to i s faktickou poznámkou pana poslance Volného a předpokládám, že to bylo hlasování.

 

Jako další byl načten návrh zařadit bod číslo 189, což jsou nezaplacené podniky z let 1992-1998, na čtvrtek 11. hodinu jako druhý bod.

Opět zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 4 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 106, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Jako další je zde návrh zařadit bod číslo 192, což je kontrola usnesení, sněmovní tisk 66, platy učitelů, jako pátý bod dnes. Navrhoval pan poslanec Bartoň.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 5 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Jako další je zde návrh paní poslankyně Balcerové, zařadit nový bod s názvem Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí k závěrům kontrolní České inspekce životního prostředí provedené v souvislosti s kůrovcovou kalamitou na severní Moravě a ve Slezsku na podzim 2017. Nejdříve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu pořadu, potom případně o jeho pevném zařazení.

Já se ptám, kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování číslo 6 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 56, proti 66. Návrh byl zamítnut. Takže o pevném zařazení už hlasovat nebudeme.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Langšádlové o pevném zařazení bodu o zřízení vyšetřovací komise, což je sněmovní dokument číslo 1778. Já to ještě přečtu. Je to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Je zde návrh na pevné zařazení jako první bod v úterý 18. 12.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 7 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 56, proti 68. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP