(14.20 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Když jsme se o tom bavili i s kolegy - víte, že zřízení této komise podpořili zástupci sedmi stran z devíti v této Poslanecké sněmovně - tak měl jeden můj kolega, Vlastík Válek, na to takovou parafrázi: Podceňování hrozeb a zla se vždy vymstilo. Podceňují-li to zlo a hrozby poslanci, tak se to vymstí celému státu. Moc vás prosím, nepodceňujte tyto hrozby a toto zlo, protože jinak se nám to všem šeredně vymstí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji, jenom si dovolím upozornit, že v tuto chvíli jsou navrženy dva body jako první bod na 18. 12., takže případně si to vyjasnit s protinavrhovatelkou, jestli to vůči sobě bude nějak postaveno.

A nyní prosím pana poslance Dominika Feriho, který se přihlásil též písemně k pořadu. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády i vážení hosté, horníci na galerii, dnes Český statistický úřad vydal zprávu, podle které průměrná mzda vzrostla až na 31,5 tisíce korun. Za posledních sedm let vzrostla o celou třetinu. No a zatímco ta průměrná mzda vzrostla o třetinu, tak hranice odvodů z dohod o provedení práce, což je hranice, která dusí zejména pracující maminky, pracující důchodce, pracující studenty, zůstává po celou tu dobu stejná - 10 tisíc korun. Nemění se ani o inflaci. Proto jsme s kolegy dohromady ze sedmi poslaneckých klubů připravili návrh sněmovní tisk 182, který se snaží tuto situaci nějakým způsobem řešit a který se snaží to nějak systémově upravit a nastavit.

Navrhuji proto sněmovní tisk 182, který je v návrhu pořadu uveden jako bod 42, zařadit pevně na 18. 12. na 17.30. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. V tuto chvíli se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Michálek. Než mu dám slovo, chtěl bych jenom sdělit, že pan poslanec Kováčik bude hlasovat s náhradní kartou číslo 13. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané, po dohodě s předsedou poslaneckého klubu ANO navrhuji zařadit bod číslo 17, což je Návrh novely zákona o registru smluv a zákona o svobodném přístupu k informacím, sněmovní tisk 50, za bod 12.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Jedná se tedy v zásadě o změnu bodu v pořadu. A nyní prosím dalšího s písemnou přihláškou, což je pan poslanec Bohuslav Svoboda, jestli to čtu správně. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu programu, který by se jmenoval Vysvětlení k pokračujícímu odvolávání ředitelů fakultních nemocnic.

Podle informací, které máme k dispozici, byla odvolána paní Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, ze své funkce. Důvod, proč bych rád slyšel, proč se tak stalo, je dvojí. Jeden důvod je příběh ostravské fakultní nemocnice, ve které po výměně ředitele došlo k dosazení krizového manažera, který pracoval tak, že jsme o tom tady museli v Poslanecké sněmovně jednat a jeho činnost musela být ukončena.

Důvody, proč byla odvolána paní ředitelka Jurásková, nám nejsou známy. Jediné, co víme, je informace, kterou paní ředitelka podala svým přednostům a primářům oddělení. Sdělila jim, že byla vyzvána, aby z funkce odstoupila. Pokud tak učiní, bude to se všemi poctami a se zajištěním dobrého dalšího zaměstnání. Pokud tak neučiní, bude na ni podáno trestní oznámení a bude odvolána. Já nevím, jestli to je pravda, ale pokud se takovéto věci mohou odehrávat, myslím si, že je nejvyšší čas, abychom o takových věcech v Poslanecké sněmovně hovořili. Neříkám žádný názor k této věci, říkám jenom to, že bychom tu skutečnost měli znát.

A proto navrhuji, abychom na 18. 12., to je úterý, zařadili tento bod jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já se jenom chci zeptat na upřesnění. Procedurálně je to vysvětlení ministra zdravotnictví, nebo jenom vysvětlení? To má totiž jiné konotace ohledně toho, kdo vystupuje první.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Je to věc, která asi je k vysvětlení pro ministra zdravotnictví, ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak, s tímto návrhem se také vypořádáme když tak ve víc hlasováních. A nyní prosím, s písemnou přihláškou pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kobza.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená hornická veřejnosti, rád bych navrhl k programu této schůze zařadit napevno bod číslo 39, sněmovní tisk číslo 159. Jedná se o novelu zákoníku práce, opakovaně zde zařazovanou, která se dotýká zvýšení příplatků za třídnictví a za výkon specializovaných činností u pedagogů. Chci podotknout, že minule, kdy to bylo napevno zařazeno, se bohužel na tento bod nedostalo, a také v kontextu projednávaného státního rozpočtu, kde vím, že poslankyně vládní koalice předkládá pozměňovací návrh, který by měl zajistit ty prostředky tak, jak s nimi operuje i tento návrh, by měly být zohledněny. Podotýkám, že účinnost toho zákona oproti tomu návrhu by byla posunuta od 1. 9. roku 2019.

Prosím, abychom tento bod, který zbývá projít hlasováním v prvním čtení a zařazením do výborů, projednali dnes, 4. Prosince, po již pevně - nebo respektive pokud bude ten bod pevně zařazen, je to bod číslo 192, Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 66 z 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů - pokud by tento bod číslo 192 nebyl zařazen, pak tedy po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se jen zeptám - před, nebo po? Tak před, to je v pořádku. A nyní prosím pana poslance Kobzu, který je přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Dobrý den, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, členové vlády. Navrhuji zařazení mimořádného bodu pod názvem Informace vlády České republiky o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících a navrhuji jeho zařazení na úterý 18. 12. jako třetí bod v pořadí podle výsledků hlasování o předchozích bodech.

Na základě Newyorské deklarace vznikly dva globální pakty. Jeden globální pakt o migraci a mobilitě a druhý o uprchlících. A zatímco o globálním paktu o migraci se široce diskutuje, mnoho států už ohlásilo, že se nepřipojí k tomuto paktu, tak o tom druhém, o uprchlících, se příliš nemluví. Zatím ohlásilo Maďarsko a Spojené státy americké, že se k němu nepřidají. Protože nám není známé stanovisko vlády k tomuto druhému paktu, domnívám se, že je správné, aby tato informace na půdě Poslanecké sněmovny zazněla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Chci se jenom ujistit - byla to informace vlády o tom globálním paktu, nebo jenom ten...

 

Poslanec Jiří Kobza: Ten bod se jmenuje Informace vlády ČR o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících.***
Přihlásit/registrovat se do ISP