(14.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za ten návrh. V tom případě si to tady poznačím. A jako další prosím paní poslankyni Danu Balcarovou, která má návrh k pořadu písemně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Dobrý den, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Ráda bych za Piráty požádala o zařazení nového bodu na tuto schůzi, a to bodu, který by se jmenoval Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí k závěrům kontroly České inspekce životního prostředí provedené v souvislosti s kůrovcovou kalamitou na severní Moravě a Slezsku na podzim 2017. Současně bych ráda požádala - nebo jako druhou věc bych ráda požádala o pevné zařazení tohoto bodu na 18. 12. jako prvního bodu.

A dovolte mi, abych jenom opravdu velice krátce zdůvodnila tuto naší pirátskou žádost, a tím je stav současných lesů, kdy se jedná opravdu o rozvrat českých lesů v důsledku kůrovcové kalamity. Já jsem minulý týden dostala k dispozici kontrolní zprávu České inspekce životního prostředí, takzvaný protokol o šetření, kde jsou velmi závažné skutečnosti, z kterých vyvozujeme, že došlo k vážnému pochybení. Takže bychom byli rádi, aby se to projednalo tady na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Vyrovnáme se s tím tedy dvěma hlasováními. První o zařazení do pořadu, druhý o pevném zařazení.

Jako další se mi písemně přihlásila paní poslankyně Langšádlová. Takže prosím paní poslankyni. (Před řečnickým pultíkem postávají poslanci.) Chtěl bych poprosit o více místa u řečnického pultu, tak aby poslanci měli přístup. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Dovoluji si navrhnout pevné zařazení bodu, který je jako sněmovní dokument 1778, a je to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému.

Asi mnohé z vás nejenom v uplynulých dnech zaujala zpráva Bezpečností informační služby, slova jejího ředitele, slova generála Pavla a dalších, kteří - (Silný hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) - kteří, když se vyjadřují o situaci České republiky, tak hovoří s velkými obavami, že do vývoje našeho státu zasahují, aktivně zasahují, cizí mocnosti, autoritativní režimy.

Každý z vás má právo se seznámit nejenom s veřejnou, ale i s tajnou částí té zprávy Bezpečnostní informační služby a já bych vás o to chtěla velmi naléhavě požádat. Navrhuji proto zařazení tohoto bodu jako bodu prvního příští úterý 18. 12., abyste se i vy s tím mohli seznámit, abyste věděli s plnou odpovědností, o čem budeme hlasovat. (Hluk v sále trvá.)

Chtěla bych vás ujistit, že mně rozhodně nejde o nějaký hon na čarodějnice, že mně rozhodně nejde o nějaké výkřiky, ale o komplexní analýzu toho, co tady zpravodajské služby cizích států a jejich další aktéři dlouhodobě činí. A také by mě velice záleželo na tom, abychom odpovědně vyhodnotili slabá místa správy naší země v této oblasti a jako Poslanecká sněmovna s naší kontrolní rolí, ale i s naší odpovědností každého z nás navrhli taková opatření, která budou eliminovat, která sníží ta rizika, kterým jsme vystaveni.

Ráda bych vás upozornila i na to, co se již psalo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás znovu přeruším. Chtěl bych požádat o větší klid ve Sněmovně. Pokud neprojednáváte aktuální pořad, tak prosím projednávejte je mimo tento sál. Těch návrhů k pořadu máme ještě hodně před sebou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pro vás, kteří jste na ty dokumenty nekoukali, bych chtěla připomenout ještě to, co bylo psáno i v minulých zprávách například k Číně, k čínské zpravodajské službě. Roku 2016 došlo k růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. Podívejte se prosím, co je i v té zprávě letošní. Jestli vás to neznepokojuje, mě to znepokojuje. Stejně tak bych mohla citovat z minulých zpráv i z letošní zprávy, co se týče ruského vlivu.

Chtěla bych zdůraznit, že mám velký respekt k činnosti našich zpravodajských služeb, a tato iniciativa rozhodně není nikterak zaměřena proti nim. Ale zpravodajské služby nejsou těmi, které by měly jakékoliv nástroje navrhovat legislativní nebo exekutivní úpravy. Proto je velice důležité, aby k tomu vznikla právě tato vyšetřovací komise.

Myslím si, že je důležité, abychom udělali to, co udělat můžeme. Jistě i vy chcete, aby u nás volby probíhaly férově. Já to chci a myslím si, že to chtějí i vaši voliči. A víme, že v Evropě už proběhly několikeré volby, které neprobíhaly férově, do kterých byly činěny zásahy zvenku. Věřím, že i vy chcete, aby dostavba a soutěž jaderných elektráren proběhly ve férovém prostředí. Věřím, že i vy chcete, aby naše instituce nebyly pod neustálými kybernetickými útoky. Myslím si, že tyto skutečnosti a mnoho dalších by měly být předmětem této komise. Myslím si, že je důležité, abychom si o tom, jaký bude náš budoucí vývoj, rozhodovali sami. Aby to nebyly nějaké vnější autoritativní mocnosti, které budou rozhodovat a ovlivňovat náš budoucí vývoj. Na tom by nám všem mělo záležet.

Myslím si, že mnohé z nás znepokojuje to, že podobné destruktivní aktivity probíhají i v dalších evropských státech, že jsou zaměřeny nejenom vůči jednotlivým státům, ale že jsou zaměřeny vůči Evropské unii a NATO jako celku. A pro mě je to Evropská unie a NATO, které jsou garantem jak ekonomického vývoje, tak naší bezpečnosti. A právě proto si myslím, že bychom se těmito otázkami zabývat měli.

My, co občas jezdíme například na Parlamentní shromáždění NATO, velmi často od generálů NATO slyšíme, že toto nejsou odlišné názory, ale toto, co probíhá, je vojenská hrozba. Mnozí naši generálové o tom hovoří. A proto prosím nepodceňujme to, co se okolo nás odehrává.

Jsem přesvědčena, že se můžeme inspirovat i zeměmi, které se tomuto více věnují. Jsou země, kde již byly zřízeny vyšetřovací komise. Jsou země, které už přijaly další opatření, ať už jsou to pobaltské země, Polsko, nebo země skandinávské. Myslím si, že bychom tyto hrozby rozhodně neměli podceňovat. Jak již jsem říkala, cílem není jenom zřídit komisi a mít informace, ale současně navrhnout konkrétní řešení a konkrétní kroky, kterými bychom mohli alespoň eliminovat tento vliv.

Jestli nám záleží na naší budoucnosti, jestli nám záleží na tom, abychom si o naší budoucnosti rozhodovali sami, tak vás moc poprosím o podporu zařazení tohoto bodu i podporu na zřízení této komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP