(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená veřejnost i u televizních obrazovek, zahajuji 24. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 24. schůze dne 22. listopadu. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 23. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslankyni Veroniku Vrecionovou. Pokud nikdo nemá jiné návrhy, tak zahajuji hlasování o určení ověřovatelů. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 125 poslanců a poslankyň, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 24. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslankyni Veroniku Vrecionovou.

 

Sděluji, že do zahájení této schůze o omluvení své neúčasti... (Hlásí se posl. Černohorský.) Nefunguje hlasovací zařízení. Budete zpochybňovat proběhnuté hlasování? Nebudete. (Rozhovor mimo mikrofon.) Tak to prosím řekněte na záznam.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já se omlouvám, že jsem musel teď vyrušit. Mně nefunguje hlasovací zařízení. Nenapadám hlasování. Už to řeším s IT nebo techniky. Děkuji. To jsem říkal, nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za informaci. Pan předseda Stanjura bude hlasovat s náhradní hlasovací kartou číslo 11.

Já se tedy vrátím k zahajování. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: Balaštíková Margita ze zdravotních důvodů, Benešík Ondřej z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Dvořák ze zdravotních důvodů, Tomáš Hanzel od 15.30 do 16.30 z pracovních důvodů, Radek Holomčík ze zdravotních důvodů, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Pavel Juříček z důvodu zahraniční cesty, Martin Kolovratník do 16.30 z pracovních důvodů, František Kopřiva z rodinných důvodů, Karel Krejza ze zdravotních důvodů, Taťána Malá ze zdravotních důvodů, Květa Matušovská z pracovních důvodů, Jiří Mihola z pracovních důvodů, Roman Onderka z pracovních důvodů, Markéta Adamová Pekarová ze zdravotních důvodů, Pavel Pustějovský od 18.30 z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Julius Špičák z důvodu zahraniční cesty, Ivo Vondrák z pracovních důvodů, Veronika Vrecionová ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády Andrej Babiš z důvodu zahraniční cesty, Marta Nováková z důvodu zahraniční cesty a Tomáš Petříček z důvodu zahraniční cesty.

Pan poslanec Černohorský bude hlasovat s náhradní kartou číslo 7.

Já vám děkuji. To byly omluvenky. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 24. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme: bod 73 navrženého pořadu, což je sněmovní tisk 267, to je poslanecký návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, první čtení, zařadit pevně na čtvrtek 6. prosince jako první bod v 11 hodin.

Dále se jedná o bod 144 z návrhu pořadu, což jsou změny složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jedná se o volební bod zařadit pevně na pátek 7. prosince jako první bod.

Dále bod 127 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 160, senátní návrh zákona o sociálních službách ve třetím čtení, zařadit pevně na pátek 7. prosince jako druhý bod.

A dále se navrhuje zařadit nový bod do návrhu pořadu 24. schůze - Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému, a to do bloku Zprávy, návrhy a další.

To je z mé strany vše. A nyní prosím paní poslankyně a páni poslanci, abyste se vyjádřili k návrhu pořadu i vy. Mám zde několik písemných přihlášek, s nimiž se vyrovnám v pořadí, v jakém byly doručeny, pokud zde není někdo s přednostním právem. Pan místopředseda s přednostním právem. Prosím. (Hluk v sále.) A poprosím už o klid. Budeme skutečně jednat v tuto chvíli. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Já mám návrh, abychom zařadili jako pátý bod dnešního odpoledního jednání po bloku zákonů vrácených, resp. zamítnutých Senátem, bod číslo 16, tisk 38, a to je zdanění náhrad pro církve a církevní instituce na dnešní odpoledne.

A poté mám návrh, abychom bod, který je v bloku Zprávy jako bod... přesně, a to jsou zločiny privatizace. Je to bod 189 - nezaplacené podniky v letech 1992 až 1998, abychom zařadili na čtvrtek v 11 hodin nebo po 11. hodině jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Snad jsem si to stihl zaznamenat. Takže pokud v tuto chvíli nejsou další přihlášky s přednostním právem... V tom případě nyní k písemným přihláškám, tak jak byly doručeny. Jako první zde mám ve 12.14 pan poslanec Lukáš Bartoň k předřazení již schváleného bodu pořadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Rád bych navrhl pevné zařazení bodu 192 - Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny číslo 66 ve věci platů učitelů. Toto již bylo jednou pevně zařazeno a bylo to zařazeno pevně na 13. listopadu. Bohužel byl předtím předřazen bod o restitucích, o zdanění církevních restitucí, a na projednání tohoto bodu se nedostalo. Proto bych rád znovu navrhl jeho pevné zařazení. A nejlépe za již zařazené body. Nicméně, jak jsem před chvílí slyšel, přede mnou byl dneska opět návrh na zařazení zdanění církevních restitucí. Vzhledem k tomu, že by se mohl opakovat stejný scénář jako 13. listopadu, tak bych navrhoval zařazení nejen před tento bod za již předřazené body ze Senátu, ale ještě před bodem zdanění církevních restitucí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP