Sněmovní tisk 38
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Stav projednávání ke dni: 22. března 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Koníček V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 20. 12. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 38/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: církev, daň, daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, finanční zrovnoprávnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)