(13.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Přesně tak. Je potřeba si říkat jasně, jak vlastně to s těmi čísly je. To za prvé.

A za druhé, jestliže říkáte, že nechápete, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, kde tedy dojde k té úspoře a jak to tedy bude, tak to mě moc mrzí. Znamená to tedy, že úplně asi nemáte jasno, jak probíhá financování veřejné dopravy. (Hluk v sále.)

Ještě jednou opakuji, platy řidičů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším, paní poslankyně. Chtěl bych poprosit sál po mé levici, aby byl trošku tišší, anebo aby se ty rozhovory přesunuly do předsálí. Děkuji.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Co se týče mezd řidičů, tak to je oprávněný požadavek dopravců, že přijdou za vámi a chtějí peníze na mzdy řidičů. To je v pořádku, to tak má být. A jsou to prokazatelné náklady, a tudíž potom kraj musí tyto částky vyplácet. A to je právě to, o co nám jde. Protože ty ušetřené stamiliony, které vy pořád zamlčujete, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, tak ty by právě mohly jít na tyto náklady na mzdy řidičů.

Potom co se týká těch stanovisek, moc se omlouvám, ale prostě je zajímavé, že já jsem to druhé stanovisko Svazu měst a obcí neobdržela, což bych jako předkladatelka očekávala, že se tak stane, a dostala jste ho pouze vy. Ale každopádně zde máme dvě stanoviska a myslím si, že se s těmito stanovisky vypořádáme při návrzích na vrácení či na podpoře ve třetím čtení.

Na závěr tedy dovolte, abych konstatovala, že jako Starostové a nezávislí jsme právě proto předložili ten návrh, abychom uspořili obcím a krajům peníze, které potom budou sanovat náklady na zvýšení mezd řidičů.

A co se týče toho, že jste vyjednali podporu pro kraje na mzdy řidičů, to je pravda, ale dostali jste pouze polovinu, pokud jsem tedy měla informace ze Středočeského kraje, takže stejně kraje musely tuto částku hradit. Ale jaksi jste zapomněli, nebo Svaz měst a obcí zapomněl, že ty náklady na zvýšení mezd řidičů nesly také obce. A o ty se Svaz měst a obcí nezajímal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A je tady s faktickou poznámkou pan poslanec Běhounek. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Tak ještě jednou. Pane předsedající, dámy a pánové, musím konstatovat, že tady zaznívají nepravdy. My nesanujeme mzdy řidičů. My jako kraje platíme prokazatelnou ztrátu. A to je konstrukce, která je mnohem složitější než jenom mzdy řidičů.

Druhá věc. My jsme nevyjednali mzdy řidičů. Já jsem se toho jednání bohužel tenkrát za Asociaci krajů musel účastnit, protože ti, kdož tam byli původně nominováni, byli omluveni. A to rozhodnutí bylo přes náš negativní přístup a odpor stejně přijato. My jsme upozorňovali, že konstrukce prokazatelné ztráty bude tímto způsobem deformována a pro nás to budou obrovské náklady. A obce se v tom podílejí pouze tehdy, když si zaplatí ODO, to znamená ostatní dopravní obslužnost. Ale linkovou dopravu obce neplatí ani se na ní nepodílejí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli máme opět vyčerpané jak faktické poznámky, tak rozpravu. Nevypadá to... Paní poslankyně se hlásí ještě do rozpravy? (Do podrobné.) Děkuji. V tom případě jsme vyčerpali rozpravu. Končím rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova buď od navrhovatelky, nebo od zpravodaje. Není tomu tak. Návrh na vrácení garančnímu výboru nepadl. Posuneme se tedy do rozpravy podrobné, kterou tímto otvírám. Žádné přihlášky nemám, ale paní navrhovatelka se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 1310. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Ještě někdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova buď ze strany navrhovatelky, nebo ze strany zpravodaje k podobné rozpravě? Není tomu tak. V tom případě, jelikož nepadly v tuto chvíli hlasovatelné návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu. A posuneme se dál.

Tím jsme vyčerpali pevně zařazené body a budeme pokračovat v bloku druhých čtení podle pořadu schůze. Jako první je na řadě bod číslo

10.
Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 38/ - druhé čtení

Druhé čtení bylo přerušeno v úterý 30. 10., a to na žádost o přestávku na jednání klubu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Vladimír Koníček a jako zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, pan poslanec Milan Feranec.

Nevím, jestli se klub TOP 09 hlásí s přednostním právem, aby nás seznámil s výsledky svého jednání? (Pobavení v sále.) Nevypadá to tak. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Vidím, že se hlásí pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dobrý den, pane místopředsedo. Navázal bych na tu přerušenou diskusi, která byla na posledním zasedání Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, o jak zásadní akt se jedná, protože pod touto změnou bude muset být podepsán premiér této země a dopředu je avizováno to, že touto změnou se můžeme dostat až do mezinárodní arbitráže, tak navrhuji procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti premiéra, protože je zcela zásadní stanovisko premiéra, jakým způsobem se k navrhovanému tisku postaví.

To znamená, dávám procedurální návrh přerušit tento bod do přítomnosti premiéra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Je to procedurální návrh, se kterým se budeme muset vyrovnat rovnou. Zagonguji, abych sezval poslance do sálu. Odhlásím vás. Přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, což bude zřejmě ještě nějakou chvíli trvat... Stále nám přibývají přihlášení. Už? Už. Vypadá to, že se nám počet přihlášených poslanců a poslankyň ustálil.

 

Pro ty později příchozí zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do přítomnosti premiéra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 200 bylo přihlášeno 124 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 59. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy v jednání pokračovat.

 

Pan předseda. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP