(13.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já musím říct, že jsem z toho trochu znervózněn. Zajištění dopravní obslužnosti a jejích plateb, především v autobusové dopravě, a otázky spojené s tím, jak to ve 14 krajích máme dát dohromady a jak se máme domluvit na přeshraničních krocích a jak to zkoordinovat, je velmi složitá záležitost. Jestliže se teď v této situaci snažíme vytrhnout jednu část DPH, a já samozřejmě rozumím kolegovi Kalouskovi, že se na to dívá z hlediska rozpočtového a férovosti či neférovosti, tak nám hrozí, že vypouštíme džina z láhve, protože my se budeme poté při těch záležitostech týkajících se financování ptát, kde na to vezmeme peníze. Myslím si, že obslužnost krajů a především obcí bez dohody obou subjektů není možná. Upozorňuji na to, abychom takovéto záležitosti nedělali, a samotnému se mi tento krok vůbec nelíbí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která je řádně přihlášena do rozpravy.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych jenom v obecné rozpravě ráda připomněla pozměňovací návrh, který vzešel po jednání v rozpočtovém výboru a týká se, kromě tedy veřejné dopravy, také přívozů a lanových drah, což znamená například v Praze, kdy přívozy jsou integrovány do veřejné dopravy, a také lanovka na Petřín. V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím.

Dále mi dovolte, abych zareagovala na některé poznámky, které zde zazněly, a to především na některá slova paní poslankyně Mračkové, prostřednictvím pana předsedajícího.

Tak za prvé. Neřekla jsem, že jsem nedostala odpověď z Asociace krajů, nýbrž jsem řekla, že jsem nedostala stanovisko, což mě zaráží, protože jsem předpokládala, při posledním projednávání jste zde hovořila za Asociaci krajů, tak to také zaznělo, že nějaké stanovisko máte, protože tento návrh novely zákona zde je již od dubna, respektive byl předložen na konci dubna.

Poté bych ráda zareagovala na to, co tady zaznělo z vašich úst, prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně Mračková, o tom, že to rozhodně nebude mít dopad na snížení na jízdné. To je pravda, o tom není rozporu. Ale o to nám v současné době nejde, protože to svým způsobem vlastně vyřešily slevy na jízdném. Nám jde o něco jiného. Jde nám o to, že v důsledku nařízení vlády na zvýšení platů řidičů došlo samozřejmě k navýšení platů řidičů, ale také, jak jste říkala prostřednictvím pana předsedajícího, došlo k tomu, že kraje musely navýšit své rozpočty na výdaje ve veřejné dopravě. A dalším krokem, který přichází zcela pravidelně, je postupné navyšování minimální mzdy a to také dopadá na kraje a v řádu desítek milionů na jednotlivé kraje.

Dále zde z vašich úst, paní poslankyně Mračková prostřednictvím pana předsedajícího, zaznělo, že řidiči ty zvýšené mzdy neobdrží. To ale není pravda, protože řidiči jsou v takzvané páté skupině, a znamená to tedy, že navýší-li stát minimální mzdu jako takovou, tak samozřejmě v rámci institutu zaručené mzdy automaticky dochází k navýšení mezd řidičů, to znamená, že automaticky k navýšení výdajů na dopravní obslužnost nejenom krajů, ale samozřejmě také obcí. To znamená, že v současné době se předpokládá, že opět od příštího roku dojde k navýšení minimální mzdy, a to znamená i k navýšení mezd řidičů, tudíž zvýšeným nákladům na dopravní obslužnost.

Dále také dochází k tomu, že je poměrně stoupající inflace, která samozřejmě také každým rokem navyšuje automaticky výdaje na veřejnou dopravu. A to jsou ony důvody, které nás vedly k tomu, že jsme tento zákon předložili, protože chceme minimalizovat, nebo aspoň nějakým mírným způsobem podpořit právě tato opatření, která jdou ze strany vlády. Samozřejmě souhlasím s tím, aby mzdy řidičů byly navyšovány, protože jinak není možné je udržet, a všichni víme, jaký je nedostatek řidičů.

Co se týče toho výpadku ve výši 930 milionů korun, to je pravda. Také je pravdou, že z této částky nepřijdou kraje a obce o částku celou, nýbrž o 219 milionů. To je jedna věc, kterou jste, paní poslankyně, říkala prostřednictvím pana předsedajícího, ale zapomněla jste říct, že ty zbývající stovky milionů těm krajům právě zůstanou a mohly by je využít na to navýšení výdajů, o kterém jsem hovořila.

A poslední věc. Ráda bych ještě zmínila, abychom se tady nedohadovali příliš dlouho o tom, kdo jaké stanovisko poslal, že jsem vám stanovisko na Asociaci krajů poslala, myslím, začátkem října, toť jedna věc. A druhá věc ohledně stanoviska Svazu měst a obcí. 19. 9. obdrželo Ministerstvo financí stanovisko Svazu měst a obcí, ve kterém se říká, že k návrhu mají pozici neutrální, možná mírně pozitivní. Proto mě překvapuje, že náhle tedy došlo ke změně názoru a máme tady dvě stanoviska, čemuž tedy upřímně nerozumím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Mračkovou.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi reakci. Já tady opravdu nechci říkat, jestli někdo mluví, nebo nemluví pravdu. Já tady ten mail mám před sebou, paní poslankyně Kovářová, poslala jste mi ho 26. října. Tak nevím, teď jste říkala na začátku října, já vám to kdyžtak ukážu, abyste mi věřila. Nechala jsem si ho zaslat z kanceláře Asociace krajů.

Mě strašně překvapuje, že tento návrh zákona předkládají Starostové a nezávislí. Ti přece vždycky za ta města a obce bojovali. Vždyť dojde k tomu, že oni v rámci rozpočtového určení daní ty daně nedostanou. Já chápu, ten návrh by byl dobrý pro ten kraj, který si založí vlastní dopravní podnik. Ale jestli mě přesvědčíte o tom, já nechci říct, že v uvozovkách se tady lobbuje za dopravce. Protože ten, kdo dostane pak ty finanční prostředky, budou, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ti dopravci! A vy jste přesvědčená o tom, že když se navýší minimální mzda, že dopravci nepřijdou na kraj, že zase ty finanční prostředky pro ty řidiče chtějí? Já vám garantuju, že přijdou. Jako chodí každý rok a jako každý rok s nimi uzavíráme dodatek ke smlouvě. A samozřejmě v rámci toho nařízení to bylo v letošním roce 1 700 korun na jednoho řidiče. Ale tím, že se zavedly ty pětasedmdesátiprocentní slevy, se nám to díky tomu pokrylo, takže tam kraje letos nemusely vynakládat takové finanční prostředky.

Takže opravdu chcete připravit města, obce a kraje o 930 milionů korun a nebude to mít, a vy to ještě řekněte, dopad na jízdné. Tak já pořád nevím, na co to bude mít dopad. Že to dostane dopravce. (Předsedající upozorňuje na čas.) A já nemůžu garantovat, že dopravce to dá danému řidiči! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. V tuto chvíli jsou vyčerpány faktické poznámky, stejně tak je vyčerpána... Paní poslankyně Kovářová ještě do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych také chtěla umět manipulovat s údaji jako vy, paní poslankyně Mračková prostřednictvím pana předsedajícího. Obce nepřijdou o částku 930 milionů, protože, jak jistě víte, je tam jenom nějaký podíl. (Poslankyně Mračková mluví z lavice.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já poprosím, abyste nepokřikovali, vyřizujme si to přes mikrofon. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP