(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji za stanovisko. Máme před sebou dvě hlasování, protože to třetí hlasování od kolegy Michálka má jednu komplikaci. Lhůta pro zařazení třetího čtení uplyne až 15. 11. Takže pane předsedo, nemohu o tom dát hlasovat, leda byste navrhl něco jiného. Ten týden, samozřejmě vím, jaká je dohoda poslaneckých klubů o variabilním týdnu, ale návrh na hlasování na 14. 11. je ze zákona o jednacím řádu, protože neuplyne deset dnů, nehlasovatelný. Takže - prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem vás jenom chtěl poprosit o upřesnění, protože my jsme žili v domnění, že ten návrh byl podepsán a rozeslán ve středu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ta lhůta běží samozřejmě ve dnech. Počítá se od prvního dne následujícího, od prvního 14. dne, čili první den je 15. 11. Takže mohu samozřejmě, jestli navrhnete 16. 11., tak o tom mohu dát hlasovat. Pokud ne, tak je to nehlasovatelné. (Reakce poslance Michálka mimo mikrofon.) Proto jsem na to upozornil před hlasováním, pane předsedo, abychom se tady o tom nedohadovali.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobře, takže já upravuji ten svůj návrh tak, aby to bylo tedy na pátek jako první bod bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Máme před sebou tři hlasování, protože ostatní byla stanoviska k pořadu schůze. Ještě přečtu omluvu... Pan kolega Plzák se hlásí. (Poslanec Plzák mimo mikrofon: Který pátek? Tady nezaznělo datum.) Pátek 16. 11. (Hlas z pléna: To není schůze.) Zatím je variabilní týden, ve kterém schůze je, takže zatím nemohu říct, že je otázka, jestli na ten den bude něco zařazeno.

Ještě než začneme hlasovat, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kasal.

 

Nyní tedy máme před sebou hlasování o pevném zařazení bodu, a to na dnešek po pevně zařazených bodech bod číslo 16, sněmovní tisk číslo 140, odůvodnila paní kolegyně Věra Kovářová.

Rozhodneme v hlasování číslo 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 183: z přítomných 157 pro 91 poslanec, proti 60. Návrh byl přijat. Máme tedy šestý pevně zařazený bod.

 

Další hlasováním je zařazení tisku číslo 201, 211, bodu 50 a 52 na 14. 11. po bodu číslo 77, sněmovní tisk číslo 270.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 184, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 184: ze 159 přítomných pro 101 poslanec, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Další hlasování je pevné zařazení bodu číslo 122, tisku číslo 167, třetí čtení, na 16. 11. jako první bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 185: z přítomných 157 pro 46, proti 8. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodli jsme o změně pořadu schůze na dnešek a na středu 14. 11. a můžeme tedy pokročit v jednání naší schůze, a to pevně zařazenými body. Jako první bod dnešního jednání - ruší svou omluvu paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová - a můžeme tedy zahájit přerušený bod číslo

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 204/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě v úterý 18. září letošního roku na 19. schůzi. (Hluk v jednacím sále.)

U stolku zpravodajů je paní poslankyně Jana Maláčová, pan poslanec Lukáš Kolářík, můžeme tedy zahájit. Jsme v přerušené obecné rozpravě, ale přesto se ptám paní ministryně, jestli má zájem vystoupit. Nemá zájem vystoupit. V tom případě je na řadě vystoupení pana poslance Janulíka. (Odmítavá reakce z místa.) No, je tady z té přerušené obecné rozpravy vaše přihláška nevyčerpaná. Pan kolega Janulík se vzdává svého vystoupení. Nemám tedy žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 186, které jsem zahájil, a ptám se, kde je pro přikázání tohoto tisku k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 186: z přítomných 160 pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. Můžeme tedy konstatovat, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 25.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 303/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Požádám pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, aby tento návrh uvedl. Ale ještě než mu udělím slovo, děkuji panu poslanci Tomáši Kohoutkovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a sněmovnu požádám o klid. Pokud vedete jiné debaty, než je notářský řád, prosím v předsálí. Ještě pane ministře, chvíli posečkejte.

Vážené paní a pánové, já jsem přesvědčen, že je možné jednat v důstojné atmosféře odpovídající textu. Navíc máme rozhodnout, jestli budeme, nebo nebudeme pokračovat podle § 90 odst. 2, to znamená, že bychom schvalovali tento návrh již v prvém čtení.

Prosím, pane ministře, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP