(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 20. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a ten, kdo má náhradní kartu, ať tedy oznámí její číslo.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Jiří Běhounek do 11 hodin z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů celý den, stejně jako Ondřej Benešík z pracovních důvodů a Jan Birke, Jaroslav Bžoch z důvodu zahraniční cesty, bez udání důvodů Jaroslav Dvořák. Z pracovních důvodů Dominik Feri, ze zdravotních důvodů Pavla Golasowská, z pracovních důvodů Miroslav Grebeníček, z důvodu zahraniční cesty Josef Hájek. Z osobních důvodů Marian Jurečka, z důvodu zahraniční cesty Jana Krutáková, Karla Maříková. Z osobních důvodů Roman Onderka, ze zdravotních důvodů Zuzana Ožanová. Z osobních důvodů Ivo Pojezdný, ze zdravotních důvodů Milan Pour. Bez udání důvodu Olga Richterová. Ze zdravotních důvodů Karel Schwarzenberg, z rodinných důvodů Pavel Staněk, z rodinných důvodů Lubomír Španěl, z pracovních důvodů Julius Špičák. Z důvodu zahraniční cesty Karel Tureček, z pracovních a zdravotních důvodů Kateřina Valachová. Do 11.30 z pracovních důvodů Vlastimil Válek, na celý den z pracovních důvodů Ivo Vondrák. Od 11.30 z pracovních důvodů Radek Zlesák.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z osobních důvodů, Jan Hamáček z osobních důvodů, Jana Maláčová z pracovních důvodů, Marta Nováková z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, z důvodu zahraniční cesty Antonín Staněk, od 12.15 z pracovních důvodů Dan Ťok a z pracovních důvodů na celý den Miroslav Toman. To jsou omluvy.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura má náhradní kartu číslo 5, pan poslanec Bartoš náhradní kartu číslo 2.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku prvních čtení, jsou to body 25, 28, 38, 42 a 78. Ale mám tady podle jednacího řádu přihlášky ke změně pořadu schůze. První je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Radka Maxová.

Než vám udělím slovo, paní poslankyně, ještě chvilku vyčkejte. Já požádám sněmovnu o klid, aby všichni zaznamenali případný návrh, o kterém dám hlasovat... Ještě chviličku... Chápu, že předsedové klubů se potřebují dohodnout, ostatní snad mohou v klidu vyslechnout návrh na změnu pořadu schůze. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla zařazení bodu, který se týká sněmovního tisku 140, což je zákon o DPH. Ten popisuje, jak by bylo možné snížit DPH na jízdné ve veřejné dopravě. Navrhuji tento bod zařadit na dnes za již pevně zařazené body, tedy za bod 78 jako šestý bod. Jenom připomenu, že projednávání ve druhém čtení jsme přerušili na návrh paní poslankyně Mračkové Vildumetzové s tím, že není stanovisko Svazu měst a obcí a Asociace krajů.

Co se týče stanoviska Asociace krajů, tak o to jsme požádali, bohužel zatím jsme nedostali žádné vyjádření a předpokládám tedy, že pokud paní poslankyně je zároveň i předsedkyní Asociace krajů, tak jsem předpokládala, že toto stanovisko by mohlo být už do druhého čtení, protože tento návrh byl podán již 30. dubna. A co se týče stanoviska Svazu měst a obcí, že není k dispozici, tak toto se nezakládalo na pravdě. Toto stanovisko bylo vydáno již 14 dnů před projednáváním zákona a bylo tedy Ministerstvu financí k dispozici.

Vzhledem k tomu, že navrhujeme účinnost od 1. 1., vzhledem k tomu, že i rozpočtový výbor se vyjádřil kladně k tomuto návrhu, tak bych vás moc poprosila, abyste podpořili návrh na zařazení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Jde o bod 16, tisk 140, který by byl šestým pevně zařazeným bodem.

Nyní paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda požádala Sněmovnu o pevné zařazení dvou tisků. Jsou to tisky 201 a 211, novela občanského zákoníku a Listina lidských práv, bod číslo 50 a 52, pevně zařadit na středu 14. 11. odpoledne po slavnostní schůzi a po již pevně zařazeném bodu číslo 77, tisk 270, novela občanského zákoníku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má ještě někdo návrh? Pan předseda klubu Pirátů poslanec Michálek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré jitro. Na programu této schůze máme i zákon o platech a dalších náležitostech ústavních činitelů, který, jak to teď vypadá, je v bloku třetích čtení a při současném programu se pravděpodobně nestihne projednat na této schůzi. Čili já bych chtěl požádat o jeho předřazení tak, abychom ho projednali příští středu po již pevně zařazených bodech, což je GDPR a změnový zákon GDPR.

Takže ještě jednou pro účely zápisu: navrhuji, aby bod 122, sněmovní tisk 167, novela zákona o platech, třetí čtení, byl zařazen jako další pevně zařazený bod po již pevně zařazených bodech na příští středu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo další? (Ne.) Máme před sebou návrhy. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová se ještě hlásí. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se tady ještě chtěla vyjádřit ke změně pořadu schůze a k tomu zařazenému tisku 140 ohledně zákona o DPH na jízdné ve veřejné dopravě. Tak ano, my jsme obdrželi od paní Kovářové, že by chtěla stanovisko Asociace krajů, kdy já jsem zadala panu řediteli, aby bylo paní Kovářové odpovězeno, že Asociace krajů se schází 9. listopadu, kde bude tato otázka projednána, a to stanovisko jí hned, neprodleně pak samozřejmě písemně předáme. A myslím si, že se úplně na pravdě nezakládá to, co tady říká ohledně stanoviska Svazu měst a obcí, protože já jsem s panem předsedou Luklem hovořila, oni k tomu dali popřípadě neutrální stanovisko, ale pan předseda, aspoň podle toho, co mi říkal, se k tomu bude vyjadřovat a viděla jsem, že určitě ze strany Svazu měst a obcí to stanovisko kladné nebude. Z tohoto důvodu já určitě zařazení tohoto tisku nepodpořím, protože si myslím, že je důležité, abychom od všech, jak od Svazu měst a obcí a od Asociace krajů, měli jasné stanovisko v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, navrhujete jiný termín na zařazení? Nenavrhujete, dobře. No, to jste mi to nezjednodušila.

Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. No nic proti stanoviskům dotřených organizací, jestli Svazu měst a obcí, nebo Asociace krajů, je to legitimní, nicméně ten návrh je na druhé čtení, a pokud bychom ho zařadili dneska na druhé čtení, tak před třetím čtením, před finálním rozhodnutím, což je to klíčové rozhodnutí, bychom ta stanoviska bezesporu dostali, protože by to třetí čtení mohlo být nejdříve na začátku prosince, pokud bychom dneska ukončili druhé čtení. Čili nic nebrání tomu, abychom ten bod dneska projednali a ta stanoviska získali do zahájení třetího čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP