(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednání 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními hlasovacími kartami a v případě, že žádáte o vydání náhradní karty, abyste mi to oznámili. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Dvořák.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Monika Červíčková v době od 14 do 16 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Čižinský v době mezi 10. a 11. hodinou a od 15 hodin z pracovních důvodů, Pavla Golasowská celý den ze zdravotních důvodů, Tereza Hyťhová z pracovních důvodů, Jiří Kobza v době mezi 17. a 19. hodinou z pracovních důvodů, Jana Krutáková z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Kytýr ze zdravotních důvodů, Roman Onderka z osobních důvodů, Zuzana Ožanová z pracovních důvodů, Jana Pastuchová do 10.30 a v době od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, Milan Pour od 15 hodin z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů celý den a Lucie Šafránková do 9.20 hodin.

Dále se z jednání omluvili tito členové vlády: Jan Hamáček z osobních důvodů, Jan Kněžínek z pracovních důvodů, Jana Maláčová od 15 hodin z pracovních důvodů, Tomáš Petříček do 13 hodin z pracovních důvodů, Antonín Staněk celý den z důvodu zahraniční cesty a Miroslav Toman také z celého jednání dnešního dne z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 113, to je zákoník práce. Po jeho projednání se budeme věnovat bodům z bloku druhých čtení. Připomínám, že od 14.30 máme pevně zařazené body 169, 65, 50 a 52.

Nyní dám prostor těm poslankyním a poslancům, kteří chtějí navrhnout změnu schváleného programu 20. schůze. (Hluk v sále. Několik poslanců nesedí na svých místech a diskutují.) Ale abychom si mohli ty, kteří chtějí změny navrhnout, a jako první je přihlášen předseda poslaneckého klubu ANO pan Faltýnek, tak vás poprosím o klid v jednacím sále. Jinak se nemůžeme věnovat návrhům na změnu schváleného programu schůze. Děkuji.

Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl zařadit pevně na pátek, na tento pátek, 2. 11., od 9 hodin následující body, a sice bod číslo 25, tisk 204, novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, jedná se o první čtení, pracovně řečeno eNeschopenka; dále bod číslo 28, tisk 303, novela zákona notářský řád, první čtení; dále číslo 38, tisk 302, novela zákona o léčivech, první čtení; dále číslo 42, tisk 179, novela zákona o daních z nabytí nemovité věci, první čtení, jedná se o poslanecký návrh; a potom bod číslo 78, tisk 273, novela zákona o obcích, první čtení, poslanecký návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Znamená to ráno na pátek, v tomto pořadí, v jakém jste to načetl. (Posl. Faltýnek: Ano.) Hlásí se ještě někdo k pořadu schůze? Pokud ne, tak budeme hlasovat o návrzích, tak jak je přečetl pan předseda poslaneckého klubu ANO. Znamená to, že budeme hlasovat o tom, že na pátek 2. 11. od 9 hodin pevně zařadíme body. Ale protože je zde návrh na to, abychom o těch bodech hlasovali jednotlivě, tak budeme o jednotlivých bodech hlasovat jednotlivě. Já vám vždy řeknu, o čem hlasujeme.

 

Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 25, tisk 204, to je návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 151 poslanců, pro 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení po tomto již schváleném tisku, že bychom zařadili bod číslo 28, tisk číslo 303, to je notářský řád, první čtení.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 154 poslanců, pro 104, proti 4. Také tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 38, tisk 302, návrh zákona o léčivech, první čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 155 poslanců, pro 95, proti 23. Také tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o bodu číslo 42. Jde o sněmovní tisk 179, návrh zákona o dani z nabytí nemovité věci. Je to poslanecký návrh, prvé čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 154, přihlášeno 157 poslanců, pro 85, proti 7. Také tento návrh byl přijat.

 

A poslední navržený bod je číslo 78, tisk 273, návrh zákona o obcích, poslanecký návrh v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 158 poslanců, pro 102, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že na pátek 2. 11. od devíti hodin jsme v tomto pořadí zařadili nově body číslo 25, 28, 38, 42 a 78. Děkuji.

 

Tím jsme se vyrovnali s návrhy na změnu pořadu schůze a můžeme v souladu se schváleným programem přistoupit k projednávání bodu

113.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové
a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 109/ - třetí čtení

Já prosím paní poslankyni Valachovou, která je zástupkyní navrhovatelů, a dále prosím zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, pana poslance Marka Nováka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 109/5, který byl doručen dne 9. října 2018. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 109/6.

Ptám se paní navrhovatelky, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP