(9.10 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovoluji si jménem předkladatelů požádat o podporu tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. Jeho obsahem, jak víte, je obnovení nemocenské od prvního dne nemoci. Má se tedy jednat o zrušení právní úpravy, která zavedla to, že první tři dny nemoci zaměstnanci pracující nedostávají žádné hmotné plnění. To znamená, tyto tři dny majetkově nemají žádným způsobem vyrovnaný příjem, resp. svou ztrátu příjmu.

Jako předkladatelé sociálně demokratický klub se domníváme, že se jedná o nespravedlivé trestání pracujících za nemoc, a stejně tak se domníváme, že z důvodu neplacení nemocenské v prvních třech dnech také není zcela naplněna Ústava a ústavní pořádek, to znamená přiměřené hmotné zabezpečení v době výpadku příjmu a v době nemoci. Je nepochybné, že kvalita života, kvalita pracovních podmínek pracujících a zaměstnanců v 21. století by měla odpovídat standardu, který máme jako ekonomika, zažíváme hospodářský růst, to znamená, kdy jindy než právě nyní pracujícím tuto kvalitu jejich pracovních podmínek a samozřejmě života a jejich zdraví zvednout a zajistit. (V sále je stále hluk.)

Doposud probíhalo projednávání v Poslanecké sněmovně tak, že zejména sociální výbor jako výbor garanční opakovaně doporučil plénu Sněmovny tuto změnu právní úpravy, to znamená obnovení nemocenské od prvního dne, ke schválení. I já -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme poslouchat zdůvodnění, se kterým vystupuje zástupkyně navrhovatelů. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: I já vás zcela přirozeně o tuto podporu žádám.

Co se týká zaměstnavatelů, tak došlo k tomu, že návrh zákona počítá s kompenzacemi směrem k zaměstnavatelům, a to ve výši snížení pojištění o 0,2 bodu, to znamená zhruba o 3,5 mld. korun. Jako předkladatelé jsme navíc přesvědčeni o tom, že snížení pojistného již v roce 2008 vytvořilo rezervu, kterou v tuto chvíli s ohledem na zvyšující se tempo ekonomiky, a tedy i příjmy ze snížení již tedy z roku 2008 lze využít ve prospěch nákladů zaměstnavatelů.

Závěrem vás tedy žádám o podporu tohoto návrhu, to znamená obnovení nemocenské od prvního dne nemoci, skončení trestání pracujících za nemoc a samozřejmě také šetření našich veřejných prostředků nás všech zejména na vrub veřejného zdravotního pojištění. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni jako zástupkyni navrhovatelů. Konstatuji, že z dnešního jednání se v době od 9 do 10.30 omlouvá pan poslanec Benešík. A dále že pan ministr a poslanec Brabec hlasuje s náhradní kartou číslo 5.

V tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Kalousek. Dále je s přednostním právem přihlášena paní poslankyně Richterová. S přednostním právem, protože bude přednášet stanovisko klubu Pirátů. Pan předseda Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Včera, pravděpodobně řada z vás zaznamenala, zveřejnila Národní rozpočtová rada pozici, kde říká to, co řada z nás se snaží ve veřejné diskusi říkat už mnoho let. Dlouhodobě jsou české veřejné rozpočty v této struktuře neudržitelné. Je to strukturální problém související zejména s prodlužováním délky lidského života a se zásadními pojistnými systémy, tedy systém zdravotního pojištění, penzijního pojištění, ale i nemocenského pojištění, kterého se týká dnes projednávaný návrh zákona.

Minulé vlády, které si byly tohoto faktu, včera zveřejněného Národní rozpočtovou radou, vědomy, do pojistných systémů začaly implementovat první reformní kroky. Do všech tří. Vaše vláda - a tady si dovolím říci vaše vláda i pro minulé volební období, protože sociální demokracie a hnutí ANO tvořily hlavní pilíř minulé vlády - ve všech těch pojistných systémech reformní kroky zrušila. Nic proti tomu, koneckonců nikdo nejsme nositelem jediné pravdy. Ale očekával bych, že když se něco zruší, tak se navrhne alternativa, o které argumentuji, že je to efektivnější, že je to lepší. Nic z toho ale vaše vláda nedělá. Ruší bez alternativy.

Opozice je často pod palbou kritiky. Říká: Vy kritizujete vládní politiku - a kde máte alternativu? My tu alternativu říkáme ve svých programech, ale tady já si dovolím použít stejný argument: Kde máte alternativu? Kde máte alternativy k reformě penzijního pojištění? Zrušili jste začátek reformy položené Nečasovou vládou, slíbili jste předložit penzijní reformu, a kde nic tu nic. Také si nemyslím, že někdy něco uvidíme během tohoto volebního období. Kde máte alternativu ke zrušeným reformním krokům ve zdravotním pojištění? Kde? Není ani věcný záměr, není ani diskuse.

A dnešek máme takový trochu slavnostní den, protože poslední reformní krok v povinných pojistných systémech, který jste ještě nezrušili, byť jednoznačně prokázal svoji efektivitu, zrušíte dneska. A já se zase ptám: Kde máte alternativu? Nikde! Umíte jenom rušit, neumíte tvořit. Neumíte předložit nic, co by nahradilo reformní kroky, které rušíte. Rozdáme, co můžeme, a po nás potopa. To je vaše politika. Jste vysloveně protireformní vláda! (V sále je velmi rušno.)

Nemůžeme proto souhlasit ani se zrušením tohoto posledního reformního kroku v povinném pojistném systému. Víte, ono každé pojištění má nějakou spoluúčast. Myslíme si, a prokazovali jsme to v dobách, kdy jsme to zaváděli, že první tři dny nemoci je velmi rozumná, efektivní a v žádném případě ne asociální spoluúčast -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, omlouvám se. Prosím o klid, tentokrát především v levé části jednacího sálu. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Oni řvou i v té pravé, ale dá se to vydržet, pane předsedající. Děkuji.

Ty první tři dny nemoci efektivní, nikoliv asociální spoluúčast k pojištění, umožňující právě pro ty dlouhodobě nemocné, aby brali důstojné plnění. Zrušíte-li to, zatíží to mnohem víc veřejné rozpočty, zatíží to mnohem víc podnikatele.

Koneckonců vy to sami dobře víte, protože v návrhu rozpočtu na příští rok rozpočtujete nepřirozeně vysoký nárůst nemocenské, rozpočtujete to proto, ne že si myslíte, že budeme více nemocní, ale víte, že prostě zrušením tohoto kroku naroste čerpání nemocenské, a nenaroste efektivně. Je to špatné rozhodnutí, a znovu opakuji, zejména proto, že nenabízíte alternativu ani k sociálnímu pojištění, ani ke zdravotnímu pojištění, ani k nemocenskému pojištění. Dokážete rušit, nedokážete nic vymyslet. Je to politika po nás potopa. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP