(18.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, bude-li tento návrh přijat, tak stát tím nejenom že bude novelizovat zákon, to koneckonců stát dělá často, ale stát tím podle mého názoru poprvé v historii poruší závazek smlouvy soukromoprávního charakteru, který na základě zmocnění tohoto zákona podepsal předseda vlády České republiky s 15 křesťanskými církvemi a s Federací židovských náboženských obcí. To je docela vážná věc, když se jedna smluvní strana soukromoprávního charakteru rozhodne ty smlouvy porušit. A já se otáčím za sebe a nevidím ani předsedu vlády, který je logickým nástupcem závazku, který podepsal předseda vlády Nečas, a ani nikoho z jeho místopředsedů. Já si neumím představit, že o tom budeme diskutovat bez někoho, kdo odpovídá za podpis státu České republiky pod těmito smlouvami.

Dávám tedy procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti předsedy vlády, nebo alespoň někoho z místopředsedů. Až tak jsem velkorysý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já to ještě zopakuji, abychom přerušili jednání do doby přítomnosti předsedy vlády. (Poslanec Kalousek doplňuje: Nebo alespoň místopředsedů.) Nebo alespoň místopředsedů.

Je to procedurální návrh, proto o něm budeme hlasovat neprodleně. A já ještě přečtu, že pan poslanec Jaroslav Faltýnek hlasuje s náhradní kartou číslo 13.

Takže já zagonguji, svolám vás do jednacího sálu. Je tady žádost o odhlášení, slyším ťukání o stůl, takže se prosím znovu přihlaste svými hlasovacími kartami. A až se shromáždí poslanci, ještě jednou sdělím, o čem vlastně budeme hlasovat.

 

Tak já si myslím, že už se počet poslanců a poslankyň stabilizoval, takže ještě jednou zopakuji. Pan poslanec Kalousek navrhuje procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti předsedy vlády, nebo alespoň některého z místopředsedů.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 149, přihlášeno 150 poslanců, pro 52, proti 82. Návrh byl zamítnut.

 

Pane poslanče, jste ale druhý v pořadí, protože mám tady přihlášku s faktickou pana místopředsedu Filipa. (Na poznámku reagují poslanec Michálek i poslanec Kalousek.) No, jsou to faktické, vy jste s přednostním právem v obecné rozpravě. Faktické mají přednost. Takže pan místopředseda Filip, následně pan předseda Kalousek a následně, jestli nebudou faktické, tak do obecné rozpravy s přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo na faktickou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, mně na to stačí faktická poznámka.

Samozřejmě bych bral tu výhradu kolegy Kalouska velmi vážně, kdybychom nebyli svědky mnohem většího vstupu do soukromoprávních vztahů. Mohu např. připomenout, že zákonem bylo zrušeno 10 300 pracovněprávních smluv učitelů vysokých škol. Taková likvidace politických odpůrců byla. Protože se neuměli vypořádat s tím, že by museli dávat výpovědi z politických důvodů, tak to prostě zrušili, a ti, kteří byli nepohodlní politicky v letech 1992-1993, přišli o ty smlouvy a už jim je nikdo neobnovil. Takže takový vstup v zákoně je možný. Jsem zvědav, jak chcete s tímto argumentem obstát kdekoli jinde. Prostě stát může zejména v daňové oblasti změnit pravidla, která tady jsou. Proto zákony, které jsou podkladem pro státní rozpočet, se musí přijmout tak, aby státní rozpočet k 30. 9. mohla vláda předložit, a ty jednotlivé kroky, které jsou zdaňovány, nebo nejsou zdaňovány, prostě mají pro ten následující rok nové znění, nové pravidlo a není to nic, co by nebylo možné. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že tento vstup, byť jde o soukromoprávní vztahy, pořád je v rukou státu, stát je v tomto ohledu suverén.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Přečtu jednu omluvu. Dnes se mezi 18.29 a 19.00 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Julius Špičák.

Tak pan poslanec Kalousek faktická poznámka. Protože vy jste bohužel v obecné... (k poslanci Michálkovi, kterému ale poslanec Kalousek dává přednost). Dobře. Vy jste byl na faktickou, to byste byl před tím, ale dobře, vzdáváte se. (K poslanci Kalouskovi.) A vy jdete v obecné rozpravě, nebo s faktickou? (K poslanci Michálkovi.)

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak faktickou před panem Kalouskem. Aby to bylo korektní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Super. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl říct jenom jednu věc. My už jsme to naše stanovisko řekli jasně. Na ústavněprávním výboru jsme procházeli stanoviska expertů na ústavní právo a doporučovali nám, abychom byli velmi obezřetní v tom, abychom přijímali radikální kroky bez toho, aniž bychom měli podkladové analýzy. Zástupci vlády, např. paní ministryně Schillerová, uváděli, že mají k dispozici nějaké analýzy, ale zatím jsme je neviděli. Protože ústavní právníci doporučují, abychom tímto způsobem sahali řekněme do zdanění nebo zpětné revize toho, co už bylo schváleno, pouze v případě, že budeme mít konkrétní a důvodné pochybnosti, že došlo k pochybení při stanovení výše té náhrady. A tyto konkrétní a důvodné pochybnosti zde zatím doloženy nebyly. Zazněly zde pouze z úst pana premiéra odkazy na vystoupení řečníků sociální demokracie v rozpravě. Ale se vší úctou ke kolegům, tam to zkrátka nebylo postaveno na datech, faktech tak, aby to bylo seriózní, a tak, aby to mohlo vést k úvahám o transferech a přesunech v řádu miliard korun, které se navrhují s tímto zdaněním. Takže je tady opravdu velké riziko, že Ústavní soud to v případě schválení shledá protiústavním, pokud nevynaložíme aspoň tu elementární námahu pro to, abychom to podložili fakty.

Já vás prosím, abychom si zachovali aspoň základní soudnost. Já jsem na začátku taky byl řekněme vstřícný k tomu návrhu, aby se to nějakým způsobem zrevidovalo, protože mi přišlo, že se ta částka vyčíslila netransparentně, nicméně pojďme se na to vrhnout až v okamžiku, kdy budeme mít od vlády reálné analýzy.

Takže já navrhuji, abychom to přerušili do doby, než vláda předloží analýzu výše finanční náhrady podle zákona o církevních restitucích.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pane poslanče, ještě jednou. Vy navrhujete procedurální hlasování, abychom přerušili do doby, než vláda předloží tu analýzu. (Poslanec Michálek souhlasí.) Tak o tom budeme opět hlasovat ihned. Takže já vás opět svolám do jednacího sálu. Slyšel jsem ťukání - to byl návrh na odhlášení? Ne? Je tady návrh, abychom se odhlásili. Takže já znovu odhlašuji a přihlaste se prosím hlasujícími kartami. Tak pane poslanče Kotte, faktickou teď ne, já vás tam nechám, ale až po hlasování.

 

Já tedy znovu řeknu, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Jakub Michálek navrhuje, abychom přerušili jednání o tomto bodu do doby, než vláda předloží analýzu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 150, přihlášeno 156 poslanců, pro 54, proti 86. Návrh byl zamítnut.

 

Jenom okamžíček, pane poslanče Kotte... Takže to byl omyl, vy nemáte faktickou. Takže pan poslanec Kalousek faktickou poznámku. Prosím. (Poslanec Kalousek namítá, že v obecné rozpravě.) V obecné rozpravě. Ano. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP