(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

A nyní budeme v souladu s návrhem pana místopředsedy Okamury, pana předsedy Faltýnka a pana předsedy Stanjury hlasovat, že tento bod bude zařazen jako první ve čtvrtek 24. 5.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 6, přihlášeno je 190 poslanců, pro 159, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k návrhům pana předsedy Stanjury, který chce - ten první bod už nemusíme hlasovat, bylo odhlasováno. Dále navrhoval, abychom bod číslo 26, sněmovní tisk 87, tzv. protikuřácký zákon, zařadili na zítřek, na středu 23. 5., jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech 1, 2, 3, po prvním, druhém, třetím. Takže zítra jako čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 190 poslanců, pro 173, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Stanjura navrhoval vyřadit ze schůze projednání dvou zpráv, jednak zprávy veřejné ochránkyně práv a zprávy České národní banky, s tím, že by byly nabídnuty těmto institucím jiné termíny na příští schůzi a o tom by rozhodoval organizační výbor. Je-li souhlas, mohli bychom hlasovat o vyřazení jedním hlasováním, jestli není námitka. (Bez námitek.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení projednání těchto dvou zpráv? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 190, pro 167, proti 17. Tento návrh byl přijat.

 

A konečně pan předseda Stanjura navrhl pevné zařazení bodu 15, sněmovní tisk 76. Týká se to zákona 416, urychlení výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury. (Poslanci v levé části sálu napovídají název.) Děkuji za nápovědu, ale nemusíme na sebe křičet. A to zítra dopoledne po třetích čteních před volebními body. Řekl jsem to dobře? Tak, to je první návrh.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. (Ohlasy ze sálu ohledně hlasovacího zařízení.) Mačkám, mačkám. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 190, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nemusíme tedy hlasovat o případném alternativním zařazení.

 

Dále je tu návrh pana předsedy Bartoška, abychom dnes po pevně zařazených bodech projednali bod číslo 37, sněmovní tisk 131, což se týká GDPR a změny zákona číslo 101.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 190 poslanců, pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Luzara vyřadit bod číslo 97 z této schůze. Jedná se o bod s názvem novičok.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 190 poslanců, pro 109, proti 71. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Profanta, který navrhuje zařazení nového bodu s názvem Omluva - nazval bych jej Omluva.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno je 190 poslanců, pro 34, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

Myslím, že se pan poslanec ani moc nezlobí. (Poslanci hlasitě diskutují mezi sebou. Úroveň hluku v sále je velmi vysoká.)

 

S přednostním právem pan předseda Fiala, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. A poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já beru na vědomí rozhodnutí Poslanecké sněmovny k tomu, abychom neprojednávali bod v kauze novičok. Musím ale konstatovat, že od těch politických stran, které hlasovaly pro vyřazení tohoto bodu, to s výjimkou KSČM považuji za krajně neseriózní.

Já jsem na organizačním výboru navrhl zařazení tohoto bodu. To zařazení jsem zdůvodnil mj. proto, abychom se vyhnuli mimořádně schůzi, kterou chtěli někteří poslanci v této kauze svolat. Mimo jiné i proto, že zde docházelo k projednávání kauzy novičok v různých orgánech Poslanecké sněmovny, a to i nestandardním způsobem, kdy byli zváni ředitelé tajných služeb tam, kam zváni být obecně nemají. A právě z těchto všech důvodů bylo správné, z důvodů organizačně formálních i z důvodů politických, abychom se případem novičok zabývali na této řádné schůzi. Na organizačním výboru s tím byl vysloven všeobecný souhlas. Ten návrh prošel konsenzuálně, nebyl žádný signál o tom, že bychom se tímto případem tady neměli zabývat - a nyní zde vidíme výsledek tohoto hlasování.

Znovu opakuji, považuji to za neseriózní a myslím si, že se projednávání té kauzy na půdě Poslanecké sněmovny stejně nevyhnete, vy, kteří se tím nyní z nepochopitelných důvodů nechcete zabývat. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Poté pan předseda klubu Stanjura, poté pan předseda klubu Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, možná že pro plnění dohod v této Sněmovně je dobré si trochu připomenout historii tohoto bodu, který teď byl vyřazen z pořadu schůze. Byli jsme to my, poslanci TOP 09, kteří informovali o tom, že sbíráme podpisy pro svolání mimořádné schůze na toto téma. Nebylo to proto, že bychom kolem toho chtěli dělat velkou politickou hysterii, ale bylo to proto, že jsme pokládali za důležité, aby Poslanecká sněmovna... Já počkám, až si to tady dopovídají... (Poslanci před řečništěm.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím všechny kolegy o klid v sále! Jestliže máte něco neodkladného, prosím, běžte do předsálí!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bylo to proto, že jsme přesvědčeni, a to stále jsme, že by Poslanecká sněmovna měla přijmout jasné usnesení o tom, jak to opravdu bylo či nebylo s výrobou novičoku na našem území, protože její autorita, Poslanecké sněmovny, není rozhodně menší než autorita prezidenta republiky v našem ústavním systému. A ujištění z našich úst, jak to opravdu bylo, a ujištění z našich úst vůči spojencům jsme pokládali za mimořádně důležité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP