(14.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Uvítal jsem jako předseda klubu TOP 09 návrh pana předsedy Fialy na organizačním výboru, abychom to neřešili formou mimořádné schůze, ale abychom to zařadili jako první bod na řádnou schůzi. Nám opravdu nešlo o to, jakou formou a jakým procesem to bude projednáváno, nám šlo o usnesení Poslanecké sněmovny, pro které máme dnes již dost podkladů ať už z kontrolní komise, nebo ze zahraničního výboru. Ten návrh pana předsedy Fialy byl přijat konsenzuálně. Na organizačním výboru všichni řekli, že je to rozumný návrh a že to bude zařazeno. Ještě dnes na organizačním výboru, a mohou vám to potvrdit všichni vaši zástupci v organizačním výboru, jsem kladl otázku, jak co nejrychleji dospějeme k usnesení, protože opravdu není v našem zájmu z toho dělat nějaký velký politický cirkus, že nám jde opravdu jenom o to usnesení. A snaha o tu dohodu na tom organizačním výboru byla, byť nedošlo k závěru, ale nikdo v tu chvíli mezi tou desátou a jedenáctou hodinou nezpochybnil, že by to bylo projednáváno. Já jsem se přímo ptal pana předsedy Vondráčka, zda platí dohoda, že to bude projednáno, a pan předseda mi s jasným, upřímným zrakem řekl přesně tak, jak je zvyklý předseda jeho strany, když prostě lže, řekl samozřejmě ano, jako bod číslo to a to, jako první bod, prostě všechny nás ujistil, že to projednáváno bude.

Projednáváno to bude, protože my se prostě vrátíme k tomu původnímu návrhu, že na to bude svolána mimořádná schůze. Dnešní rozhodnutí většiny Poslanecké sněmovny respektovat musíme, ale dovolte, abych vám řekl, že za prvé nebudeme hlasovat pro program této schůze, protože pokládáme váš postup za naprosto nehorázné porušení jakýchkoliv dohod, za druhé vám už nikdy nebudeme věřit na jakoukoliv dohodu uzavřenou na organizačním výboru, protože vám nedělá problém lhát mezi desátou a třináctou, a za třetí pokračujeme ve sbírání podpisů ke svolávání mimořádné schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Po dohodě vystoupí nejprve pan předseda Bartošek, poté pan předseda Stanjura. Poté bych s dovolením vystoupil já a poprosím některého z kolegů, aby mě zastoupil. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Po pravdě řečeno, nestačím se divit, jakým způsobem se vyvíjí tato schůze, protože organizační výbor zařadil tento bod hlasy všech včetně zástupců hnutí ANO, kteří tam byli, a bylo to férové a legitimní, aby se v rámci rozpravy dostali k řeči všichni poslanci v rámci obecné rozpravy. Bohužel půjdeme cestou mimořádné schůze, půjdeme cestou přednostních práv, ale je to cesta, kterou jste si vybrali.

Postoj KSČM mě nepřekvapil, protože komunisti dlouhodobě realizují program Kremlu v rámci české politické scény, to znamená, těm rozumím a chápu je, to nebylo pro mě žádné překvapení.

Ale pane premiére, v současné době vy neděláte politiku. Vy se chováte jako koňský handlíř. Vy nehájíte zájmy této země, vy nevysíláte jasný signál našim západním spojencům o tom, kde je naše místo. Vy krok za krokem prodáváte tuhle republiku za hlasy komunistů a vaši poslanci - milé poslankyně a poslanci prostřednictvím pana předsedajícího, vy tomu vašemu předsedovi úspěšně asistujete. Zrazujete všechno, co se podařilo v průběhu těch neuplynulých třiceti let prosadit.

A milí sociální demokraté, budiž vám velkým varováním to dnešní hlasování, protože právě teď se ukázalo, že je-li úzko, hledá hnutí ANO spojence v komunistech a v SPD. A vězte, že tímto způsobem se bude chovat v případě, že vstoupíte do koalice. Jsem o tom pevně přesvědčen. Budiž to velké varování pro naši zemi, jakým způsobem se premiér v demisi Andrej Babiš chová. Protože prodat prozápadní směřování země za hlasy komunistů je hanebnost! (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejdříve pár, řekl bych, procedurálních poznámek. Poslanecká sněmovna dle zákona a dle svého rozhodnutí si zřizuje speciální kontrolní orgány, mimo jiné pro kontrolu tajných služeb. Tam ta problematika patří v prvém místě. To si myslím, že je naprosto v pořádku a my jako konzervativní strana tohle budeme neustále připomínat. Už je poměrně nestandardní, když si předsedové jiných výborů, ne těchto speciálních komisí, zvou na své jednání šéfy tajných služeb. Tam si myslím, že například na jednání zahraničního výboru, pane předsedo zahraničního výboru prostřednictvím pana předsedajícího, má být pozván ministr nebo předseda vlády, tzn. ti, v jejichž gesci je příslušná tajná služba. To odpovídá standardním přístupům a demokratické dělbě moci. Nicméně pokud se už stalo, že probíhalo to jednání jinde, tak jsme přišli podle našeho názoru s nějakým řešením, které vyhovovalo kromě komunistů ještě před deseti dny všem, a předpokládali jsme, že ten bod bude zařazen, dokonce organizační výbor se rozhodl, že bude dneska první. Jsme na to připraveni, nicméně vnímám realitu.

Pak mám poznámku ke kolegům z ČSSD, nedá mi to. Tak tady jste viděli, milé kolegyně, milí kolegové, jak skončila ta koalice ANO, SPD a KSČM. A jestli si myslí, že to bude někdy jinak, tak v tomto volebním období skutečně ne. Ale to jenom kdybyste si toho náhodou nevšimli, tak jsem chtěl na to upozornit.

A teď jako vážně, protože je vlastně narušen absolutní průběh této schůze od samotného prvního dne, od prvního bodu, na kterém byla shoda, tak my se musíme poradit, jak v takové situaci náš klub zareaguje, proto žádám o přestávku na jednání klubu ODS v délce 45 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zaokrouhlíme a přerušuji jednání do 15.45 hodin, a to za účelem jednání klubu ODS. Ještě umožním vystoupení pana předsedy Kalouska, jestli je to jenom krátké sdělení pro klub.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím o pochopení, abyste po skončení přestávky poslaneckého klubu v délce 45 minut akceptovali ještě přestávku poslaneckého klubu TOP 09 v délce tří minut, protože v současné atmosféře mi číslovka 48 přijde jako velmi příhodná.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přerušuji jednání do 15.48 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.58 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP