(14.30 hodin)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já dávám alternativní návrh zařazení bodu o Marrákešské politické deklaraci, a sice abychom ho projednali ve čtvrtek v 9.30.

Řeknu proč. Bez ohledu na to, jestli to bude projednávat Sněmovna, nebo ne, tak já jako předseda evropského výboru jsem svolal výbor, který má jeden faktický bod, a sice informace pana ministra vnitra k této politické deklaraci. Po dohodě jsme považovali čas 8.30 jako vhodný pro všechny, ale protože se ta diskuze začíná trošičku vyhrocovat, tak mám obavy, že do deváté hodiny, kdy běžně začíná jednací den Poslanecké sněmovny ve čtvrtek, bychom to nemuseli úplně stihnout. Mohlo by se stát, že pan ministr bude ještě chvilku na našem výboru, a mohly by tady být nářky a návrhy na zrušení, přerušení do přítomnosti ministra.

Koneckonců na tom výboru na rozdíl od pléna Poslanecké sněmovny mohou vystoupit a vystoupí i odborníci, kteří rozhodně obohatí naši diskuzi a informovanost o tomto dokumentu, čili dáme tím i čas jednotlivým poslaneckým klubům, aby byly schopny vyhodnotit na výboru před jednáním pléna Poslanecké sněmovny takto sdělené informace, které vzhledem k tomu, že tito lidé běžně nemohou vystoupit na plénu, padnou právě na jednání našeho výboru. Takže to není žádná obstrukce. Je to jenom technická záležitost.

Abychom se tedy dostali do nějakého rozumného časového rozvržení, protože my na výboru budeme například muset schvalovat i zmocňovací usnesení a podobné věci, čili vedle jednání k tomuto bodu se výbor určitě o nějakých deset minut protáhne, tak aby nedošlo k nějakým nedorozuměním, navrhuji, abychom tento bod zařadili na 9.30 z důvodů, které jsem jmenoval. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Poté s přednostním právem pan předseda Bělobrádek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jenom krátkou reakci, prosbu prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Benešíka. Já jsem ve Sněmovně každý den ráno v 6.30. Je tady celkem klid a dá se udělat spousta práce. Nikdo neruší. Tak kdybyste to jednání udělali, pane předsedo, o půl hodiny dříve, tak bychom stihli začátek Poslanecké sněmovny v devět hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s přednostním právem je pan předseda Bělobrádek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na pana poslance Luzara s tím, že já jako předseda stálé komise pro kontrolu BIS musím potvrdit slova pana premiéra, který se jasně vyjádřil v tom smyslu, že obě naše rozvědky potvrdily, že se novičok, a to žádný typ novičoku, v České republice nevyráběl. To znamená, vy jste hovořil o tom, že tady byl podroben, myslím, expertize, nebo se zkoumal, ale ta debata a slova pana prezidenta byly o výrobě. A obě naše tajné služby jasně mají shodné stanovisko, že se u nás žádný z typů novičoku nevyráběl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat na základě prosby paní senátorky Dernerové o pevné zařazení bodu číslo 27, je to tisk 105 týkající se zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Chtěl bych požádat, jestli by bylo možné ho zařadit příští středu odpoledne jako první pevně zařazený bod ve 14.30. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Příští středu 13.30? (Poslanec Farský: 14.30.) 14.30. Tak děkuji.

Ptám se, kdo další. Pan poslanec Kaňkovský. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás chtěl požádat o vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Jedná se o bod číslo 3 a o bod číslo 72. Jde o druhé a třetí čtení sněmovního tisku 22, což je novela zákoníku práce, kterou jsem podal já s kolegou Patrikem Nacherem. Tím důvodem je, že zatím nebylo ukončeno projednávání v garančním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další chce vystoupit k pořadu schůze. Nikoho nevidím, takže se vypořádáme s přednesenými návrhy. Bylo jich poměrně hodně. Pokusíme se to zvládnout postupně. Takže jako první vystoupil pan předseda... (O slovo se hlásí předseda Faltýnek.) Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já jenom aby v tom nebyl zmatek. Ten můj návrh, který jsem potom stáhl, spočíval v tom, že souhlasím s návrhem Zbyňka Stanjury, aby Marrákeš byl první a fiskálkompakt druhý. Bez ohledu na to, jestli stihneme paní ministryni z hlediska jejího odletu na Ecofin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Aha, děkuji. To jsem pochopil jinak. Takže druhý bod čtvrtečního jednání. Omlouvám se.

 

První budeme hlasovat gremiální návrh. Budeme hlasovat o návrzích, které jsem zde přednesl z grémia. Jedním hlasováním, není-li námitka. (Bez námitek.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno je 189 poslanců, pro je 179. Tento návrh byl přijat.

 

Pokračovat budeme návrhy pana předsedy Faltýnka, který nejprve navrhl pevné zařazení bodu číslo 38, sněmovní tisk 132, zákon o státní službě, aby byl zařazen na středu 23. 5. jako třetí bod po již pevně zařazeném bodu číslo 1 a 2.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno je 190, pro 131, proti 43. Tento návrh byl přijat.

 

Tak s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobrý den. Já jenom aby to bylo jasné. Já stahuji ten svůj návrh na návrh toho našeho bodu, toho Marrákeše, aby to byl druhý bod ve čtvrtek, a podporuji tady ten návrh, který tady byl přednesen panem předsedou Faltýnkem a panem předsedou Stanjurou, aby ten návrh na ten Marrákeš tedy byl první ve čtvrtek. Jenom abychom tady o tom zbytečně nehlasovali.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano děkuji. Já jsem tedy zavnímal, že jste říkal, že kdyby ten fiskální pakt nebyl úspěšně prohlasován, tak byste hlasoval pro ten bod jako první. Teď už máme ten návrh sjednocený.

 

Dále budeme hlasovat, že ve čtvrtek 24. 5. zařadíme bod 59, je to sněmovní tisk 97. Pro zjednodušení, jedná se o smlouvu - fiskální pakt, že bychom ho zařadili jako druhý bod v případě, že bude zařazen bod Marrákešský protokol.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4. Přihlášeno je celkem 190 poslanců, pro je 92, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále se vypořádáme s návrhem pana místopředsedy Okamury. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu na schůzi - kdo je pro zařazení bodu projednání důsledků Marrákešského protokolu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5. Přihlášeno je 190, pro 150, proti 1. Návrh byl přijat. Bod byl zařazen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP