(10.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále budeme hlasovat o výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 113, přihlášeno je 144 poslanců, pro 125 (proti nikdo). Tento návrh byl přijat.

 

Jako další byl přednesen návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti ze strany pana poslance Lipavského.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 114, přihlášeno je 144 poslanců, pro 128, proti 1. Také tento návrh byl přijat.

 

Dále byl navržen zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byl návrh přikázán zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, přihlášeno je 144, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A konečně byl navržen rozpočtový výbor jako poslední.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 116, přihlášeno je 144 poslanců, pro 121, proti 5. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jako dalšímu výboru výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, rozpočtovému výboru a zahraničnímu výboru.

 

Dále v obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty podle § 91 odst. 2 až 3 pana poslance Hájka - prodloužit o 20 dnů, tedy celkově na 80 dnů. O tomto návrhu nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování číslo 117, přihlášeno je 144 poslanců, pro 132, proti 1. Tento návrh byl přijat a lhůta byla prodloužena.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a hlasováními. S přednostním právem pan předseda Bartošek a poté s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Dovolte mi krátké shrnutí proběhlé diskuse a závěrečného hlasování. V mnoha věcech mě projednávání tohoto bodu překvapilo. Jednak neschopnost jakéhokoli člena vlády vystoupit na mikrofon a veřejně říct a zdůvodnit stanovisko vlády.

Odpusťte, pane vicepremiére (k ministru Brabcovi), ale osobně to považuji za zbabělost, dát (nedat?) jasné stanovisko, proč a jakým způsobem přemýšlíte a jak jste rozhodli.

Dále dovolte, abych ocenil těch nemnoho členů hnutí ANO, kteří hlasovali pro zamítnutí. Vážím si vašeho postoje včetně toho, že jste ho vyjádřili veřejně. Stejně tak jako jsem přesvědčen, že pro zbytek hnutí ANO schválení tohoto bodu a propuštění do dalšího čtení je cena vznikající koalice, která bude opřena o hlasy KSČM. Do budoucna to v praxi znamená jednu věc a to je v rámci krátkodobého zisku zradit dlouhodobé spojence. Obávám se, že tohle je politika, kterou sem přinese hnutí ANO. A v podstatě vy, kteří jste to propustili dál, jste jasně řekli, že pro vás Izrael není spojencem.

Poslední věc, která mě osobně překvapila, byl postoj poslanců hnutí SPD. Máte program. Já s ním nesouhlasím, ale respektuji ho. Opakovaně se vymezujete vůči islámskému terorismu a vůči islámu jako takovému. A svým postojem a svým hlasováním jste jasně prokázali, že v podstatě prachy, ať jsou od kohokoli, vám nesmrdí. Írán je stát, který podporuje a financuje mezinárodní terorismus. Írán je stát, který podporuje organizaci, která chce zlikvidovat Izrael. A v tom případě, nezlobte se na mě, ale ten váš postoj je pokrytecký. Musíte se rozhodnout, jestli preferujete prachy, anebo strategické spojenectví. Dnes jste ukázali, že pro vás jsou peníze, ať už jsou od kohokoli, důležitější. (Potlesk poslanců KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že jsem ani neurgoval, abyste mi dal závěrečné slovo před hlasováním, tak to udělám nyní, po skončení tohoto bodu.

Zaprvé chci říct, že mě překvapili někteří eurohujeři, kteří měli najednou protievropská stanoviska, a to významná. Ocituji: Zrušení tohoto zákona je obzvláště žádoucí dle výše zmíněných nařízení Evropské unie vycházejících z rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 2231 z roku 2015, kde je například v článku 29 společného komplexního akčního plánu ze 14. července 2015 uzavřeného mezi EU+3 a Íránem výslovně na Evropské unii a jejích členských státech požadováno zdržet se jakékoli politiky zaměřené na přímé nepříznivé ovlivňování normalizace obchodních a ekonomických vztahů s Íránem, což by bylo v rozporu s úspěšnou implementací tohoto společného akčního plánu. Vzhledem ke svému obsahu zákon č. 99/2000 Sb. normalizaci těchto vztahů s Íránem bezesporu brání.

To je tedy na účet eurohujerů, kteří se tady vyjádřili.

A teď mi dovolte ještě jednu maličkost. Víte, ono v takovém zákoně argumentovat způsobem, který jsme tady předvedli, nebo někteří tady předvedli, je opravdu na pováženou. To je opravdu na pováženou. Když se tady mluví, a začnu od konce, pan kolega Bartošek, o tom, že někdo vlastně nedodržuje svůj program, to bychom se museli bavit, kdo je větším podporovatelem terorismu, jestli Saúdská Arábie, nebo Írán. Já nevím o tom, že by v tom akčním plánu mezi Evropskou unií a Íránem bylo něco o tom, že Írán podporuje terorismus. To přeci oznámil úplně někdo jiný. A ten, kdo to oznámil, je jeden z největších porušovatelů mezinárodního práva. Tak si prosím tady té demagogie už nechte.

Další demagogie, která tady byla včera zejména ze strany Miroslava Kalouska, on samozřejmě ocitoval slova prezidenta Rúháního, to oceňuji, že našel odvahu to ocitovat. Ale on to ocitoval jenom zčásti, jenom tak, jak se mu to hodilo do té debaty. Stejně tak jako tady paní kolegyně Němcová před vámi ocitovala stanovisko vlády k našemu návrhu zákona z roku 2014 a zapomněla ocitovat stanovisko, kterým vláda předložila ten samý zákon v roce 2016. Tak co to je za argumentaci? Co to je za argumentaci? To se opravdu nic nestalo mezi tím? Jestli se k tomu snížíme, že tady budeme citovat jenom to, co se nám hodí, dobře, tak si potom ale musíme vybrat, jestli takový citát vůbec má smysl v té debatě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP