(10.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana předsedy vlády. Kdo je proti?

Hlasování číslo 109, přihlášeno je 139 poslanců, pro 43, proti 21. Tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy pokračovat v projednávání.

 

V tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy ani faktickou poznámku. Pro jistotu se pečlivě rozhlédnu. Nevidím... Tak. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, po záplavě ideologie, kterou jsme tady měli, bych se vrátil jako technicky orientovaný člověk k faktům.

Írán je členem Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tudíž elektrárna v Búšehru podléhá její kontrole. Dodávka firmy ZVVZ Milevsko, o kterou se jednalo a na kterou byl zřízen tento zákon, který diskutujeme, měla celkovou hodnotu 4,5 mld. korun, která nebyla samozřejmě Milevsku nikdy refundována. Podle posledních zveřejněných statistik za rok 2016 dosáhl obchodní obrat zemí Evropské unie s Íránem 13,8 mld. eur, z toho 8,25 dělal íránský import ze zemí EU a export dělal 5,5.

Takže si můžeme uvědomit jednu věc, že politické zákony, jako byl lex Búšehr, v podstatě jenom uvolňují prostor pro konkurenční podniky. A my jsme byli zvoleni proto, abychom hájili zájmy českých firem, českých občanů, českých lidí, kteří pracují. Proto navrhuji, abychom postoupili tento zákon k diskusi zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti, abychom otevřeli důkladnou a precizní diskusi o všech konsekvencích, které tento zákon a jeho případné zrušení může přinést. Děkuji vám. (Potlesk poslanců z řad SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu poslanci za jeho příspěvek. Vyvolal faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, ve smyslu jednacího řádu nejde o faktickou poznámku, takže se hlásím s přednostním právem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A máte možnost, nikdo není přihlášen.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji pěkně. Já vzhledem k tomu, že se zaplnila vládní lavice, tak si dovolím vyslovit prosbu, která možná zůstane oslyšena, ale přece jenom ji vyslovím. Já prostě nejsem schopen pochopit to neutrální stanovisko vlády. Já bych nesouhlasil, ale chápal bych, kdyby vláda řekla "my souhlasíme s tím návrhem". Já bych si samozřejmě přál, kdyby vláda řekla "my s tím návrhem nesouhlasíme". Ale nedokážu pochopit, že je to vládě jedno! Neutrální stanovisko znamená, že vláda říká "nám je to jedno". Tohle je bytostně politické rozhodnutí a zahraničněpolitické rozhodnutí. Zahraniční politiku vlády tvoří vláda. Odpovídá za ni vláda.

Pane první místopředsedo vlády Brabče, vám je to jedno? Vám je opravdu jedno, jestli to schválíme, nebo neschválíme?

Paní ministryně financí, vám je to taky jedno?

Pane ministře vnitra, vám je to jedno? (Obrací se vždy ke konkrétně jmenovaným.) Přece to nemůže být člověku jedno. Buď je pro, nebo proti. Můžete nám to prosím kdokoli z vás vysvětlit? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a táži se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Tak tedy s definitivní platností končím rozpravu k tomuto bodu a budeme pokračovat.

 

Zazněl návrh ze strany pana předsedy Stanjury, předsedy Kalouska a pana předsedy Bartoška na zamítnutí tohoto návrhu zákona. O tomto návrhu budeme hlasovat jako o prvním. (Z pléna žádost na zagongování.) Já gonguji, gonguji, jak můžu. A je tady žádost o odhlášení. Prosím vás tedy, abyste se znovu přihlásili. Tak, myslím, že jsme připraveni hlasovat, že se počet hlasujících víceméně ustálil.

 

Pro jistotu zopakuji, hlasujeme o návrhu na zamítnutí tohoto zákona již v prvním čtením.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 110, přihlášeno je 138 poslanců, pro 48, proti 15. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy dále zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím, pan poslanec Lipavský. (Kolegové na něj volají.) Teď se ptám na garanční. A dopředu hlásím, že jsem zaznamenal váš návrh v obecné rozpravě a určitě bych ho neopominul. Takže žádný návrh na jiný garanční výbor než hospodářský. Budeme tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování 111. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s krásným číslem 111, přihlášeno je 144 poslanců, pro 131, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. V obecné rozpravě zazněl... A já poprosím možná pana kolegu, aby to zopakoval. Poté pan zpravodaj, poté paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Vážený pane předsedající, já tedy ty návrhy zopakuji. Navrhuji, aby daný zákon byl odkázán k projednání bezpečnostnímu výboru, výboru pro obranu a výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Pan zpravodaj, prosím. Pak paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já bych ještě doporučil zahraniční výbor a rozpočtový výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak prosím, paní poslankyně Černochová. (Nemá zájem.) Návrhy byly totožné, takže paní poslankyně stahuje svoji přihlášku, stejně tak jako pan poslanec Králíček. A ještě jednou pan zpravodaj.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ono to tady padlo, ale já bych to rád zopakoval, že navrhujeme prodloužení na projednání ve výborech o 20 dnů na 80 dnů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O 20 dnů. Ano, mám tu v poznámce, že to pan poslanec Hájek navrhoval 17. 4. A nyní budeme postupně hlasovat o jednotlivých výborech.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru pro obranu.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 112, přihlášeno je 144 poslanců, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP