(9.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Jsou tady ale ministři, kteří v tehdejší vládě byli, je to pan ministr Brabec určitě, ale ten nevím, jestli je tady přítomný, nevím, jestli pan ministr Ťok byl již ministrem, nebo nebyl, pan ministr Pelikán měl předchůdkyni paní dnešní poslankyni Válkovou, a také nevím, který z nich se tehdy podepisoval pod to prohlášení, tak by mohli tady někteří z nich vystoupit a říct, v čem spočívá tedy ta obrana dnešního postoje vlády a v čem spočívá změna jejich stanoviska.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kubíček, poté pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající, ale já si tady připadám jako trošku blázen. Jsem zpravodaj a nemůžu tři dny vystoupit.

Prostřednictvím pana předsedajícího k Janě Černochové, k tomu vyjádření, o které mě prosila. Já jsem tu informaci od pana ministra zahraničních věcí ani od ministerského předsedy nezískal, proto jsem nemohl dát žádnou informaci. A kdybych citoval sám sebe, tak jsem tady dával zpravodajskou zprávu. Prohlášení vlády je součástí materiálu, a byť je tam neutrální stanovisko, tak v tom stanovisku zaznívají určité obavy.

Co se týká hlasování ANO, které je tady vyzýváno, já tady mám několik kolegů, a víte, jak jsme hlasovali, paní Němcová určitě ví, kdo hlasoval, kdo hlasoval jinak.

K tomu, jakým způsobem to fungovalo. Já jsem byl, nikdy jsem na to tady nevzpomínal, ale byl jsem příslušník prvního stíhacího pluku České Budějovice, lítal jsem na migách a měl jsem možnost se potkat s izraelskými piloty na zemi, ale i ve vzduchu. A je to opravdu špička a České Budějovice na to dlouhodobě vzpomínají a je tam velká podpora. Nicméně na druhé straně zase říkám, že to tady dáváme do určitého kontextu a proč jít do těch výborů. Chtěl bych slyšet informace od bezpečnostních služeb o situaci, která funguje, a víme o tom, že předsedové výborů si můžou k tomu jednání přizvat, koho chtějí. Můžou udělat uzavřené jednání a jsou to informace, které zde na plénu nikdy nedostaneme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Bartošek, poté paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, opravdu jenom krátce vaším prostřednictvím k panu kolegovi Kováčikovi ohledně Národní fronty. Už jsem to tady zmiňoval, ale pouze pro doplnění vašich informací. Ve 48. do vedení lidové strany pod hlavněmi pušek a pod diktátem komunistické strany byl dán pan Plojhar, což byl vyloučený člen, a je potřeba si uvědomit, že lidová strana tehdy pozastavila činnost a obnovila ji v roce 1990. Doplňte si historické informace. To znamená, v podstatě komunisté znásilnili lidovou stranu, podvolili si ji. A toto je pravá historie. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. (Poznámka poslankyně Černochové z pléna). No a tak to vyšlo, že můžete i s řádnou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Bylo by fér přečíst tady stanovisko nikoli tedy ministra zahraničních věcí Stropnického, ale stanovisko paní Zuzany Stiborové, které jsem obdržela, která je vedoucí Kanceláře náměstka ministra a politického ředitele na Ministerstvu zahraničních věcí, je ze sekce bezpečností a multilaterální.

"Vážená paní poslankyně, na základě pokynu pana ministra Stropnického zasílám níže uvedené informace k problematice relevance zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Tento zákon je překonán dohodou o íránském jaderném programu. Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která podobný zákon má či měla. Dohoda o íránském jaderném programu naopak vyzývá ke spolupráci v jaderné oblasti s Íránskou republikou, která zajistí výlučně mírový charakter Ír. jaderného programu. Samozřejmě hrozí, že USA znovu zavedou sankce po případném vypovězení dohody o íránském jaderném programu 12. května 2018 prezidentem Trumpem, což ale ještě neznamená, že to samé učiní Evropská unie. Z hlediska České republiky řada firem stojí před podpisem významných obchodních dohod v oblasti přebudování jaderného reaktoru v Aráku, které v souladu s dohodou o íránském jaderném programu zamezí Ír. ve výrobě štěpných materiálů potřebných pro zbrojní průmysl, tedy něco, co je v zájmu všech. V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. S pozdravem Zuzana Stiborová."

Není to tedy stanovisko ministra obrany. Tady jenom přemýšlím, jestli to, co tady řekl pan kolega Janulík prostřednictvím pana předsedy, s čímž se naprosto ztotožňuji, tak jestli je tedy ve vašem hnutí vykomunikováno, protože pokud tedy ministr pro zahraniční věci, resp. jeho kolegyně píše tohle, a přitom vláda České republiky, kde sedí pouze poslanci, resp. zástupci, nejenom poslanci, zástupci hnutí ANO, tak jsem z toho trošičku zmatená, jestli skutečně i v tomto případě ta zahraniční politika zcela koresponduje a ty noty máte ve hnutí ANO sladěné, nebo jestli tady funguje to, co jsme si zažívali od soboty v souvislosti se Sýrií, že tady každý člen vaší vlády říká prakticky něco jiného jenom z toho důvodu, aby si nenaštvali tu kolegy z SPD, tu kolegy z Komunistické strany Čech a Moravy.

Považovala jsem za slušné vám to tady přečíst, ale abych vám řekla pravdu, tak můj názor na to to nezměnilo, protože bych skutečně chtěla slyšet stanovisko pana premiéra, byť je v demisi. Protože pokud tedy někdo na Ministerstvu zahraničních věcí má tento názor, pak tady zaznívají názory i od kolegů ANO jiné, je tady neutrální stanovisko vlády, tak skutečně těch otázek je celá řada.

Z tohoto důvodu vás prosím, kolegové a kolegyně, abychom tento bod přerušili do přítomnosti pana premiéra Babiše, aby on jako hlava vlády České republiky nám řekl, jestli se ztotožňuje s tím, co píšou úředníci na zamini, anebo jestli je to jinak. Protože bude to pan premiér Babiš, který se bude potom svým kolegům zodpovídat z toho, co tady Poslanecká sněmovna přijme nebo nepřijme. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra. Přivolal jsem kolegy z předsálí.

Dovolte mi přečíst pár omluv. Omlouvá se paní ministryně Schillerová z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Ivo Vondrák mezi 12. a 13. hodinou z důvodu jednání, nevím jestli jsem už nečetl tuto omluvu, omlouvá se pan poslanec Radim Fiala z dnešního jednací dne do konce z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Barbora Kořanová mezi 15.45 a 00.00 z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Klára Slavíková z důvodů pracovních, paní poslankyně Válková od 9.00 do 10.00 ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Petr Pávek od 9.00 do 11.30 z důvodu návštěvy lékaře, omlouvá se pan poslanec Vyzula od 10.00 do 13.00 z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík od 9.00 do 10.00 z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme k hlasování o přerušení tohoto bodu. Vidím požadavek na odhlášení, kterému vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP