(15.00 hodin)

 

Poslanec Adam Kalous: Tak tedy ještě jednou, navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výboru mezi druhým a třetím čtením ze 14 na 7 dní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Pro jistotu se zeptám ještě jednou: Má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemají zájem.

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, který před chvílí zazněl, a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Přivolal jsem kolegy z předsálí. Odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

Počet hlasujících se nám, dá se říci, ustálil.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který zazněl v podrobné rozpravě, na zkrácení lhůty pro třetí čtení o sedm dnů, tedy na sedm dnů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 7. Přihlášeno je 150 poslanců, pro 104, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu a současně končím tento bod. Uzavírám.

 

Jestliže se jedná o procedurální návrh, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom vyjasnit, jaký bude postup k bodu 4, protože se jedná o vládní návrh zákona, kterým se mění daňový řád, jeho lhůta k projednání byla do 24., což je sobota, která uplynula, rozpočtový výbor jako garanční výbor projednal, ústavněprávní výbor, myslím, že po pečlivé snaze projednal až dnes mezi 13. a 14. hodinou, teď se dohotovuje usnesení, které by mělo být během dnešního dne k dispozici, čímž navrhuji, abychom přerušili, abychom tento bod zařadili až na zítra na, řekněme, 17. hodinu. Do té doby usnesení budeme mít 24 hodin k dispozici. Pro případ, že by k tomu nedošlo, tak bychom museli nějakým způsobem zareagovat, protože pak nemáme vlastně usnesení ústavněprávního výboru. Jen bych chtěl tuto věc vyjasnit. Vím, že jsme o dva dny překročili lhůtu, ale myslím, že to nebyla úplně vina našeho výboru, ale snahy najít nějaký rozumný kompromis. Pokládal bych za správné, aby bylo možné si to jednak prostudovat, jednak k tomu předložit ještě další návrhy, abychom daňový řád zařadili až zítra na 17. hodinu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, já jsem samozřejmě ochota sama, ale hlasování o pořadu schůze máme za sebou, museli bychom se napřed usnést o tom, že je to ze zvlášť závažných důvodů, že můžeme měnit pořad schůze i mimo tu lhůtu. Já navrhuji, že bychom ten bod otevřeli a ihned hlasovali o jeho přerušení na ten čas, který navrhujete. Byl byste srozuměn s takovým návrhem?

 

Poslanec Marek Benda: Jsem srozuměn s jakýmkoli návrhem. Já jenom upozorňuji na to, že nám § 92 jednacího řádu říká, že usnesení výboru, případně oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru, se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona.

Jsme tady v trošičku složitější situaci, že máme garanční a další výbor, a garanční výbor projednal, ale myslím si, že toto se vztahuje i na další výbory. Pokud projednal, tak že má to usnesení být doručeno poslancům 24 hodin předem. To je spíš upozornění pro vás jako předsedajícího, že byste pak, pokud takové usnesení existuje, měl sám o své vůli a újmě říci: musíme počkat 24 hodin, než bude možnost jednotlivých poslanců si usnesení příslušného výboru nastudovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To je věc, kterou bych asi učinil. I když zase na druhou stranu jste nedodrželi lhůtu na projednání ve výboru - dalším, předpokládám -, to by asi nemělo bránit projednání v plénu. Ale domluvme se tak, že já, až přijde na řadu bod číslo 4, řeknu, že pro tuto chvíli nejsou splněny podmínky pro jeho projednávání, a odročím ho. Jestliže s tím nesouhlasíte, museli bychom se poradit předsedové všech klubů. Nemám v úmyslu tady nic tlačit silou, protože tady je zřejmě dohoda, jak budeme postupovat.

Takže máme ještě čas na nějakou diskusi. Já budu pokračovat bodem číslo 3 a tím je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 47, druhé čtení.

(Tento název bodu, který předsedající přednesl, je ovšem název bodu číslo 4. Ve stenoprotokolu dále uvádíme správný název bodu 3.)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb.,
o ražbě československých dukátů
/sněmovní tisk 46/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí.

Jak už bylo řečeno v rámci prvního čtení, cílem předloženého návrhu je doplnit do zákona novou pravomoc České národní banky vydávat pamětní bankovky, obchodní mince, tzv. české dukáty. Česká národní banka by tuto pravomoc ráda využila už u příležitosti 100. výročí československé měny v roce 2019.

Dovolte mi uvést, že pamětní bankovky jsou vydávány řadou emisních bank, jsou vyhledávaným sběratelským artiklem a vhodným prostředkem k připomenutí některých zvlášť významných výročí. Emise obchodních mincí pak představuje pokračování více jak století trvající tradice vydávání obchodních mincí na našem území. Obchodní mince se od pamětních mincí liší zejména v tom, že se nejedná o zákonné peníze a nemají nominální hodnotu, neboť jsou vydávány jako jeden český dukát nebo jeho násobek. Lze očekávat, že emise obchodních mincí bude vítána především ze strany odborné numismatické obce i širší veřejnosti jako investice svého druhu.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ještě bych ráda doplnila, že předkládaný návrh zákona byl připraven ve společné kompetenci Ministerstva financí a České národní banky. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 47/1 a 2.

Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, a tím je pan poslanec Jan Volný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. (Konzultace mimo mikrofon.)

Tak, ještě se nám, alespoň mně se to ještě nikdy nestalo, protože nemáme číslované body, takže já celou dobu mluvím o tisku jiném, takže znovu a líp. Omlouvám se všem.

Myslím si, že bych teď měl do stenozáznamu opravit, že projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zrušuje zákon č, 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, sněmovní tisk 46, druhé čtení.

V tomto druhém čtení je zpravodajem rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš, který byl správně připraven na to, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Takže ještě jednou omluva všem. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP