(14.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Když se ještě vrátím na začátek, tak bych jenom chtěl říci, že Česká republika bude vedle Polska jedinou zemí v Evropské unii, která dozajišťovací garanční fond zavádí, a to aniž by tak přikazovala evropská směrnice. Tedy musím říci, že bohužel to došlo tak daleko, že lobbing pojišťoven je v tomto ohledu prostě silnější než v drtivé většině zemí Evropské unie. A to je určitě stav, na který je potřeba poukázat, a já to tady znovu zdůrazňuji, protože si myslím, že všechno musí mít svoje hranice hlavně ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie, protože tady dochází k určitému vychýlení vztahu a to není určitě dobře.

Co se týče toho, co je nutné dopracovat. Myslím si, že i v tomto ohledu je tady dohoda s paní ministryní za hnutí ANO, že Ministerstvo pro místní rozvoj musí vyhláškou dopracovat správu a fungování dozajišťovacího garančního fondu při Státním fondu rozvoje bydlení. Z tohoto pohledu je například potřeba především jasně pojmenovat způsob, jak se vypořádají finanční prostředky v případě legitimního ukončení cestovní kanceláře. Pochopitelně cestovní kancelář zaplatila do garančního fondu, ukončí činnost, a co tedy teď s těmi penězi? To si myslím, že je jasná legitimní otázka, kterou je potřeba skutečně vyřešit. Jsme dohodnuti, podle mých informací, asociace s paní ministryní, že se k tomu konstruktivně postavíme, protože peníze jsou peníze. Cestovní kanceláře si je poctivě vydělaly a opravdu tady nemůžeme připustit jakákoliv nedorozumění nebo znejistění. Fungování garančního fondu je po přijetí zákona potřeba dopracovat. To jsem tady teď říkal. Bylo by potřeba vytvořit odborný pracovní tým. Předpokládám, a v tomto ohledu mám informace, že Ministerstvo pro místní rozvoj se k tomuto opět staví konstruktivně, aby v odborném pracovním týmu byli zastoupeni i zástupci profesních organizací, protože se jedná pochopitelně o jejich soukromé peníze, tak by to bylo správně.

Cílem je naplnění garančního fondu do konečné výše 50 mil. korun v rozmezí dvou let za stávajícího počtu cestovních kanceláří a tržeb za zájezdy. Cílovou částku je potřeba podle našeho názoru uvést ve vyhlášce, protože to je pochopitelně velice důležité. Chápu, že to nemůže být třeba v zákoně, ale je potřeba mít jistotu, že naplňování fondu nebude nekonečné, protože to by se z toho asi opravdu podnikatelé zbláznili a byli by velmi znejistěni. Samozřejmě jakákoliv vyšší částka, a to bych tady rád zdůraznil, a myslím, že jsme to už projednali i s paní ministryní, by byla nepřijatelnou zátěží pro provozovatele cestovních kanceláří. A znovu bych tady už jenom opakoval, že spolu s Polskem budeme jedinou zemí v Evropské unii, která v podstatě na tento systém přistoupila.

Jak jsem říkal, hlavně nás zajímá i dopracování systému, co tedy s penězi, když cestovní kancelář ukončí činnost. Jak říkám, je to kompromisní varianta. My bychom se rádi obešli bez garančního fondu. Je skutečně otázkou, proč to došlo vlastně tak daleko. Na druhou stranu je tu nebezpečí, a víme, že už to pojišťovny udělaly v minulém volebním období, kdy jsme tady projednávali novelu zákona č. 159, že na určitou dobu prostě přestaly cestovní kanceláře pojišťovat. A to bylo fatální, stala se tady úplně neuvěřitelná, bezprecedentní věc, proti které se stát ani nikdo neuměl bránit. Byla znemožněna činnost. Cestovní kanceláře musí mít ze zákona pojištění a zároveň nebyl, kdo by cestovní kanceláře pojistil na základě tehdejší legislativy. To je neuvěřitelné, co se vůbec mohlo v civilizované zemi stát.

Znovu říkám, je to řešení, které je velice kompromisní. Určitě my, naše hnutí SPD, kteří máme v názvu svoboda a jsme proti byrokracii, proti omezování legálního podnikání, a co se týče i mě, já s tímto zněním souhlasím, to podpoříme, ale jak říkám, s těžkým srdcem. Děkuji. Chtěl bych poděkovat i paní ministryni, jednali jsme o tom dlouho, jednání bylo vstřícné a jsem rád, že jsme se dopracovali k řešení. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych se také rád velmi stručně vyjádřil k novele zákona o cestovním ruchu, kterou teď probíráme. Je to totiž bohužel další novela zákona, kterou musíme přijmout, nicméně z této novely zákona nemůžeme mít radost. Jak zaznělo, znamená totiž další náklady navíc pro cestovní kanceláře, tedy další překážky v podnikání a další byrokracii. Je to nakonec návrh, jak zaznělo, společně přijatelný, projednávaný opakovaně a ve výsledku s tím snížením na 0,1 % z tržeb je to opravdu asi kompromis pro všechny, kteří jsou na trhu přijatelní. Nicméně je z toho také zřejmé, že to je kompromis, který nakonec někdo zaplatí, a budou to samozřejmě klienti cestovních kanceláří, do jejichž cen zájezdů se toto další nařízení promítne.

Snažíme se tady zajistit úplnou bezpečnost, přičemž víme, že život přece není bezpečný, a je otázka, jestli takto draze zajišťovaná bezpečnost s tolika komplikacemi ve výsledku je opravdu to, o co máme usilovat. Já jsem přesvědčen, že jako kompromis to nakonec přijmout máme, nicméně do budoucna pro podobné transpozice evropských směrnic a nařízení je dobře včas alarmovat, včas upozorňovat na to, že to může znamenat další zbytečné náklady, další zbytečnou byrokracii, a bránit se tomu od prvopočátku, neřešit to až jako jev, kterému musíme čelit přijetím další novely a další byrokracií.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho, kdo by se hlásil, nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Dobrý den. Děkuji moc za možnost závěrečného slova. Děkuji samozřejmě i oběma předřečníkům, potvrzuji, že skutečně jde o kompromisní návrh, ale možná ještě některá malá upřesnění.

Samozřejmě jinde v jiných zemích mají dozajištění realizováno jinak. Například Rakousko má dobrovolný fond cestovních kanceláří, kam přispívají, Německo zase omezuje vybírání záloh, takže samozřejmě všude to je nějakým způsobem kompenzováno. Jinak samozřejmě potvrzuji, že vytvoříme odbornou pracovní skupinu, která bude řešit dozajišťovací schéma neboli fond.

Jenom k těm částkám. Ono je potřeba si uvědomit, že zas tak velký zásah do cestovních kanceláří to nebude, i směrem k zákazníkům, protože na patnáctitisícový zájezd jde o zdražení o patnáct korun. To samozřejmě nejsou nijak významné částky. Proto jsme i souhlasili s tím, aby to bylo na 0,1. Budeme to samozřejmě naplňovat do dvou let. Je příslib i toho, že to bude naplněno, a těch 50 mil. už je dneska v důvodové zprávě, ale také potvrzuji, že to budeme dále řešit, a pak bude vyhláška ministerstva s nulou. To znamená, další zatížení pro cestovní kanceláře pak už nebude. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Žádný další návrh na případné vrácení návrhu garančnímu výboru nezazněl. Budeme pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V tuto chvíli je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Třešňák, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi krátce zdůvodnit svůj pozměňovací návrh. Nevycházel jsem z ničeho jiného než z původní důvodové zprávy samotné transpozice, která hned na několika místech zmiňuje, že tento zákon se netýká lázeňských léčebně rehabilitačních pobytů, nicméně do samotného paragrafového znění se toto nedostalo. My považujeme za důležité, aby to zde bylo explicitně zmíněno, aby do budoucna nedošlo k rozdílným výkladům tohoto zákona. Samotný návrh zní: Do § 1 bodu 2 se vkládá další odstavec d) v rámci činnosti přírodních léčebných lázní podle zvláštního zákona, viz zákon č. 164/2001 Sb.

Tímto děkuji za načtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Dovolte mi, abych upozornil na to, že podle § 95 odst. 1 případný návrh na zkrácení třetího čtení musí být přednesen v podrobné rozpravě. Takže dávám prostor případně panu zpravodaji, aby zopakoval svůj návrh v podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP