Sněmovní tisk 47
Novela z. - daňový řád - EU

Stav projednávání ke dni: 21. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 4. 1. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 104).
  Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (usnesení č. 104).
  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 109).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27., 28. 2., 1. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/4, který byl rozeslán 2. 3. 2018 v 10:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 47/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 152).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 4. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2018 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 408).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 47/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 47/7.

Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
290Miroslav Kalousek12514-18129.doc (68 KB)8. 2. 2018 v 09:56:18
319Helena Válková12543-18197.docx (24 KB)14. 2. 2018 v 14:03:59
321Helena Válková12545-18204.docx (17 KB)14. 2. 2018 v 16:06:32
339Vojtěch Munzar12563-18253.doc (52 KB)15. 2. 2018 v 14:44:48
380Helena Válková12604-18320.docx (26 KB)26. 2. 2018 v 15:37:44
389Marek Benda12613-18329.docx (25 KB)27. 2. 2018 v 15:10:01
396Jakub Michálek12620-18338.docx (25 KB)28. 2. 2018 v 11:06:01
402Jakub Michálek12626-18346.docx (25 KB)
12626-18347.docx (25 KB)
28. 2. 2018 v 14:30:27


Deskriptory EUROVOCu: daňová soustava, daňové orgány, daňové právo, důvěrná informace, evropská daňová spolupráce, mezinárodní spolupráce, právo na informace, vybírání daní

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)