Sněmovní tisk 47
Novela z. - daňový řád - EU

Stav projednávání ke dni: 22. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 4. 1. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 104).
  Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (usnesení č. 104).
  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 109).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání tisku navrženo na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 6 (14. března 2018)
Ústavně právní výbor
č. 8 (27. února 2018)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
290Miroslav Kalousek12514-18129.doc (68 KB)8. 2. 2018 v 09:56:18
319Helena Válková12543-18197.docx (24 KB)14. 2. 2018 v 14:03:59
321Helena Válková12545-18204.docx (17 KB)14. 2. 2018 v 16:06:32
339Vojtěch Munzar12563-18253.doc (52 KB)15. 2. 2018 v 14:44:48


Deskriptory EUROVOCu: daňová soustava, daňové orgány, daňové právo, důvěrná informace, evropská daňová spolupráce, mezinárodní spolupráce, právo na informace, vybírání daní

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)