(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já souhlasím s panem zpravodajem, že je to evergreen. Bohužel, je to evergreen. To je prostě pravda, marně se pokoušíme už mnoho let tuto daň zrušit. Nicméně říkal to pan předseda Fiala. My jsme u návrhu státního rozpočtu navrhli konkrétní úspory. A debatovali jsme i v jiné příležitosti o tom. Tak je to úplně jednoduché. Podívejme se na ty dotace, určitě najdeme zbytečné národní dotace ne za 12,5 mld., my si myslíme, že za 25 mld. Dvanáct a půl miliardy nechte našim občanům, ti to mohou utratit za vybavení těch domů a bytů, s tím přijdou také nějaké příjmy, např. z DPH, zvýší se obrat a podpoří se ekonomika. Zaměřme naši pozornost na rušení zbytečných dotačních titulů. Pak si nemusíme klást vždycky otázku, že vždycky, když navrhneme snížení daní, tak otázka není, kde uspoříme, ale kde ty peníze z lidí dostaneme jinde. Ale správnou metodou je ušetřit výdaje státu, zejména ty zbytečné, a jako první na řadě jsou dotace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já děkuji za to vystoupení předřečníků, zejména pana Kalouska. Myslím, že to je důležitý problém, který by se tady měl řešit. Já jsem chtěl říct jenom jednu jedinou poznámku, a to přece jenom že je podstatné, jak ty daně nastavíme i pro ty zahraniční investory, třeba z Ruska. Někteří si samozřejmě vybírají, kde budou nakupovat nemovitosti, podle různých vazeb a podobně. Tak s tím samozřejmě asi těžko něco naděláme tím, že změníme daňové sazby. Ale určitě existují specializované služby, že specializované firmy dávají těmto investorům ze zemí Sovětského svazu katalogy, kde mají uvedeno, jaké jsou v jednotlivých zemích návratnosti, tak aby je nalákali do té konkrétní země. A to už jsou skutečně čísla, která můžeme nastavit tím, že upravíme daňový systém. Takže část této poptávky my skutečně můžeme zasáhnout nějakou daňovou regulací, a proto bychom tuto otázku měli zvážit.

My jsme to rychle projednali v klubu a podle těch závěrů tedy budeme souhlasit s tím, aby se to prodloužilo dejme tomu na těch 90 dnů, na to maximum, protože to je opravdu otázka, která je poměrně velmi komplikovaná, a je potřeba ji zevrubně probrat. Ale pokud se to podaří tímto způsobem prodloužit, tak jsme ochotni, aby se ten návrh zákona posunul dál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli to mám registrovat jako návrh na prodloužení doby pro projednávání. Dobře. Mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Klause.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jenom chci říci, že se nejedná, že bychom bojovali proti nějakému zlému mezinárodnímu kapitálu. Jak bylo řečeno, ten tu daň stejně obchází. A pomocí nákupu eseróček atd. žádnou daň neplatí. My skutečně chceme snížit daň panu Novákovi v Kostelci nad Labem, aby nemusel za peníze, které už si vydělal, platit daň ještě jednou. Takže to je celé. Nižší daně a jednodušší daně jsou lepší. Zrušit zbytečné daně je lepší. Zjednodušit daně je lepší. Jak správně řekl pan Adamec, tohle je názor některých z nás. Ukažte prosím i vy tady, co jste se k tomu přihlašovali verbálně, jako pan Janulík, že máte stejný názor, že je lepší, když občané mají peníze v peněženkách. To je celé, o čem se tady dneska bavíme.

A druhá věc. Nejde jenom o mladé. Řeknu takový vtip. Mladí jsou tady akorát Piráti, takže aby se vás to dotklo za srdce. To se týká nás všech. Zvlášť těch, co se několikrát rozvedou, tak tu daň platí třikrát pak v životě, z toho nabytí nemovitosti. Takže bojujete i za sebe. Snižte tu daň a propusťte to do druhého čtení. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní tady mám ještě s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak už jenom formálně podle jednacího řádu navrhuji prodloužit dobu projednání ve výborech o 30 dnů na 90 dnů, a to se souhlasem předkladatele. Protože bez toho souhlasu to není možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím mám vyčerpané všechny faktické poznámky i rozpravu. Rozhlédnu se ještě do sálu, jestli se někdo další nehlásí do rozpravy, ale myslím, že tomu tak není. Tedy obecnou rozpravu končím a zeptám se, jestli jsou závěrečná slova. Nejsou závěrečná slova. Nezazněly návrhy na vrácení předloženého návrhu k dopracování nebo na zamítnutí. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. (Z pléna zní, že dvakrát zazněl návrh na zamítnutí.) Padl návrh na zamítnutí? Dvakrát zazněl. Omlouvám se, já ho tady nemám. V tom případě se budeme zabývat návrhem na zamítnutí. Teď tady mám nějakou faktickou poznámku. Platí to? (Z pléna zní požadavek na odhlášení.) Odhlásit, jasně. Takže vás odhlásím. A až se nám to ustálí, tak budeme hlasovat o zamítnutí návrhu.

 

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel?

hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 165 poslanců. Pro se vyslovilo 90, proti 54. Usnesení bylo přijato, takže návrh byl zamítnut.

 

Děkuji zpravodaji a navrhovateli. Bod končí.

 

A posuneme se - prosím, klid v sále! Posuneme se k dalšímu bodu, což je

9.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších
na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní
době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 21/1. (V sále je silný hluk.) Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Petr Fiala. (Informace mimo mikrofon.) Tak v tom případě je tady změna zástupce navrhovatelů, uvede to Martin Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jednou dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. My si dovolujeme předložit návrh jednoduchého zákona. Zákona, který zrušuje zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, tedy zákona, který zakázal prodej v obchodech s prodejní plochou větší než 200 metrů o vybraných státních svátcích. Ten zákon existoval rok a půl a přinesl celou řadu komplikací. Přinesl také zbytečný zásah do života lidí a do práv podnikatelů. Nečekané komplikace zasáhly například lékárny, možnosti lidí, aby si obstarali o státních svátcích léky. Způsobil komplikace v mnoha odvětvích, kde se najednou zkomplikovalo to, aby si restaurace a hotely mohly pořizovat ve velkoobchodech například zboží, které se rychle kazí. To všechno je jenom stručný výčet vážných problémů, které ten zákaz přinesl. (V sále je trvalý neklid a nepříjemná hladina hluku.)

Důležité je, že ani navrhovatelé... (Předsedající: Já prosím klid v sále!) Důležité je, že ani navrhovatelé nikdy nedokázali zdůvodnit, jak vybrali ty vybrané státní svátky, jaký k tomu existuje klíč. A tak se teď potkáváme s tím, že je v tom opravdu zmatek a spousta lidí opravdu neví, ve který státní svátek obchody budou otevřené a kdy budou zavřené.

Další problém spočívá v tom, že nikdo nedokázal vysvětlit, jak se určila plocha 200 metrů. Jak je tedy možné, že najednou prodavači v obchodech, které mají třeba 205 metrů prodejní plochy, mají jiné možnosti a jiná práva než prodavači, kteří pracují v obchodě, který má prodejní plochu 195 metrů čtverečních. Jaký je tedy důvod pro to, aby ty dvě skupiny lidí měly úplně jiné možnosti, úplně jiná práva. A to nehovořím o velké skupině lidí, kteří vždycky budou muset o státních svátcích do práce, protože prostě to jejich profese vyžaduje a tu profesi si nakonec zvolili sami. Předkladatelé zato velmi bohatě argumentovali tím, jakým způsobem ten zákon zkvalitní způsob, jak lidé státní svátky tráví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP